Forside
 
IværksætterGuide
 
 
 
 
 
 
 
 

Tidligere IVÆRKSÆTTERBLOG indlæg

 


 

Her kan du læse tidligere blogindlæg om iværksætteri:

 

 

Se nyeste indlæg i IVÆRKSÆTTERBLOGGEN 

her!

 

Få nu fixet dagpengelovgivningen, så den også er til at ha' med at gøre for selvstændige!

 

Der er behov for ændring af dagpengesystemet for selvstændige. Og det er ikke fordi de selvstændige ønsker at leve af offentlige bidrag. De er faktisk selvstændige, fordi de gerne vil klare sig selv. Men der er en risiko ved at være selvstændig og en vis sikkerhed for indkomst er næsten nødvendig i dagen Danmark. Mister man indkomsten, skal der gerne være lidt at falde tilbage på, enten i form af andet arbejde eller dagpenge.

 

Corona krisen har sat øget fokus på det at være selvstændig. Både på godt og ondt, men for mange desværre mest på ondt.

 

Det har været nødvendigt at lancere hjælpepakker for at tvangslukkede virksomheder kan klare sig, og dem der ikke rigtig passer ind i "pakkerne" er det sådan set bare ærgerligt for. 

 

Vi er i Danmark heldige med at leve i et system, hvor det offentlig i så høj grad kan holde hånden under både lønmodtagerer og selvstændige. Det er - midt i alt det her coronabøvl - et fantastisk samfund, der trods alt holder hånden under så mange.

 

Men vi må også konstatere, at dagpengesystemet som et tilbud til selvstændige er udfordret, både i forhold den aktuelle krise men også i al almindelighed.

 

Kan det betale sig at være medlem af en akasse for selvstændige? 

Det spørgsmål burde kunne svares med samme sikkerhed som ved en alm. forsikring:  "ja, hvis du får brug for det". Man får kun brug for brandforsikring, hvis huset brænder, hvilket man jo ikke håber på. Men derfor er den god at ha'.

 

Men sådan er det ikke med forsikring for ledighed, hvis man er selvstændig. 

 

Konsekvenserne er, at man ser dybt frustrerede indlæg fra selvstændige, der har været medlem af en akasse i 15-20 år for så at konstatere, at der ikke er hjælp at hente. Der er forskellige tekniske omstændigheder der gør, de ikke kan modtage nogen hjælp overhovedet. 

 

Og når nogle nye selvstændige på fx Facebookgruppen IVN forsigtigt spørger andre, om det giver mening at melde sig ind i en akasse, så er der kun meget få klare svar.

 

Mange lufter deres utilfredshed med akasserne, hvilket egentlig er lidt uretfærdigt. Jeg har kendt mange dygtige og velmenende ledere og medarbejder fra akasserne, der repræsenterer selvstændige. Og de gør faktisk et godt arbejde og er selv ulykkelige over den situation deres medlemmer er i. De administrerer bare efter nogle tæt på umulige regler i mange tilfælde.

 

Det blev vel lidt bedre med revision af loven i oktober 2018. Men der er stadig mange knaster tilbage, før vi har en bare nogenlunde sidestilling med lønmodtagernes vilkår.

 

Fx er det følgende problemer:

 

1. Virksomheden skal være solgt eller lukket fuldstændigt, for at man kan få dagpenge. Er virksomheden midlertidigt lukket (og der kan være mange andre årsager end corona) tæller det ikke med. Så skal man lukke, slukke og sælge inventar, afmeldes moms mv. 

 

2. Karenstid på 3 uger, efter man har "kæmpet" for at lukke firmaet og fået indleveret regnskab. Helt urimeligt. Man har jo lukket fordi det ikke kan gå rundt.

 

3. Der er krav om en min. indkomst (overskud) på 238.512 pr år i de sidste 3 år for at dagpenge. Kæmper man for at opbygge en virksomhed, og har man måske som mange underskud de første par år, kan man ikke få dagpenge. Og satsen på de 238.512 er ikke let at forstå. Det skal være et gennemsnit pr. år af de sidste 2 års afsluttede regnskabsår. Så man skal selv løbende følge med i, om det er klogt at lukke eller fortsætte.

 

4. Der er en tåbelig 30-ugers regel som gør, at man ikke kan drive selvstændig bibekæftigelse i mere end 30 uger. Det er meget kort tid til at opbygge en virksomhed, og efter de 30 uger, skal man vælge om man vil lukke eller stoppe med dagpenge.

 

Og der er flere andre rigtig mærkelige regler.

 

Der bør derfor laves nogle ændringer af systemet, hvis man mener det med at man gerne vil ha' flere iværksættere. Som formanden for Dansk Crowdfunding forening Michael Eis skriver på Twitter:

 

"Men som helhed er #dkpol mere interesseret i photo ops med Jesper Buch og Martin Thorborg, end i rent faktisk lave om på de forhold, vi er mange der står og råber op om"

 

Så det er med at få politikerne på banen. Vi må kunne gøre det lidt mere enkelt for de selvstændige. 

 

Det vi som selvstændige selv kan gøre nu, er at støtte det borgerforslag, som nogle initiativrige mennesker har stillet. 

 

Link til:

 

Borgerforslag til revision af reglerne for supplerende dagpenge gældende for selvstændig bibeskæftigelse.

 

Jeg har skrevet under på forslaget!

 

/Hans Peter Wolsing

 

 

 

 

 

Min revisor skal indberette mig til SØIK - Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. Men inden I tror jeg er på vej ud i noget virkeligt skidt noget... det skyldes et sæt sportstøj.

 

Der bliver flere og flere regler og hver gang en uheldig sag kommer op i medierne, medfører det ofte stramninger af reglerne. Det er jo sådan set fornuftigt nok i udgangspunktet. Men nogle gange går det helt over gevind.  

 

Et eksempel på det er reglerne om ulovlige aktionærlån. Begrebet "ulovligt aktionærlån" dækker over at en indehaver af en virksomhed (aktionær) lader virksomheden betale for private udgifter, eller udlåner et beløb til indehaveren og det må man ikke. Det er sådan set fair nok - alle skal jo betale skat af sin løn eller for den sags skyld udbytte, og man kan derfor ikke bare lade virksomheden dække privatudgifter. Det holder man øje med og det skal fremgå af regnskabet, hvis det er sket og der skal betales skat af det... så langt så godt. De regler kender jeg godt, men fik altså ikke overholdt!

 

Men nu er man godt nok blevet nidkær for der er ikke rigtig nogen bagatelgrænse, og som noget helt nyt har revisorer nu pligt til at indberette selv helt små ting til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

 

Pas på med ulovlige aktionærlån

 

Hvordan ser sådan et ulovligt aktionærlån så ud? 

 

Min forseelse og grunden til min revisor skal indberette mig til SØIK skyldes et sæt som det her til venstre for... Det er sportstøj indkøbt til min søn i hast i en sportsforretning lidt nord for Aarhus.

 

Jeg greb mit dankort i tegnebogen, bip, tastede koden (samme kode på begge kort for at gøre det lettere at huske!) og så fik jeg oprettet er ulovligt aktionærlån.

 

De 2 kort er så ens, at jeg ved en fejl fik taget det forkerte frem...

 

Det er naturligvis ikke i orden at reglerne ikke følges og uanset om man har en god undskylning, som jeg egentligt mener jeg har, eller ej, så skal man beskattes af det. Og det bliver i øvrigt sådan set til en dobbelt beskatning, for man skal både refundere beløbet og samtidigt betale skat af det, selvom man altså har refunderet det. Så kan man lære det!

 

Det går nu nok, og det skal nok også lykkedes min revisor at få min beskatning på plads. Men nu skal de altså også indberette det. Revisoren må i øvrigt i henhold til Hvidvaskningsloven ikke engang oplyse mig, at der er foretaget en indberetning. Det har de da heller ikke, jeg har bare læst om det, og regner med de gør det!

 

Mit ulovlige aktionærlån udgør et beløb på ca. 900 kr., men der er ikke nogen bagatelgrænse, og her er det så jeg synes det bliver lidt vanvittigt. Dumhed, uopmærksomhed, ukendskab til loven er ikke legitime undskyldninger og det er jo fair nok. Men burde man ikke lave en bagatelgrænse for indberetning til SØIK?

 

I princippet er det vel sådan, at hvis man anser en udgift for fradragsberettiget, og revisoren så underkender det, når årsregnskabet skal laves færdigt, så skal selv små beløb indberettes.  Jeg tænker de får ret travlt i SØIK.

 

Brug det rigtige kort! Kortet til venstre er det rigtige og det til højre er et ulovligt aktionærlån:

 

Vælg det rigtige kort. Skriv evt. FIRMA med sort tusch på det ene.

 

Jeg er med på at transaktioner i mia. beløb med tvivlsom oprindelse via danske banker til skattely skal stoppes. Og der skal være en kontrol med selskabers økonomi, men at tvinge landets revisorer til at indberette småbeløb til SØIK synes helt i vejret. 

 

Revision Limfjorden - og de fleste andre revisionsfirmaer - har i deres nyhedsbrev beskrevet stramningen af reglerne. Og har også et forslag til hvordan man kan undgå problemerne ved at følge det gode forslag her:

 

"For at imødegå ovennævnte problematik er det vores anbefaling, at selskabets ejere altid har et beløb stående i virksomheden som et indlån, således at mindre hævninger, som skyldes fejl eller misforståelser, kan modregnes heri."

 

Så skynd dig at indbetale et beløb til dit firmas konto og bogfør det på en mellemregningskonto. Så undgår du ulovlige aktionærlån og skal ikke indberettes til SØIK!

 

Læs hele Revision Limfjords nyhedsbrev her! 

 

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer har skrevet til ministeren for at advare mod unødigt bureaukrati. Det er jeg meget enig i!

 

Hans Peter Wolsing

 

#iværksætter #iværksamf #StartUpAalborg #cphftw #aarsome #startupodense #startupdk #dkbiz #dkpol #SØIK

 

 

Hans Peter Wolsing indehaver af iværksætterportalen Startinfo.dk

 

 

 Stadig på fri fod...

trods "ulovligt aktionærlån".

 

Når GDPR har taget magten - En historie om administrativ overbehandling.

En af de emner vi behandler på vores iværksætterportal Startinfo.dk er de tilladelser iværksættere evt. skal søge hos deres lokale kommune og andre myndigheder. Vi skriver lidt om erhverv i egen bolig, kontaktoplysninger til kommunen - flere kommuner har fx. en udmærket erhvervskontakt, der finder de rigtige forvaltninger mv. - oplysninger om spiritusbevilling, byggeri og meget andet. 

 

Det er en langvarig proces (og vi er ikke færdige endnu) men af og til kontakter vi kommunerne for at spørge konkret til ting vi ikke kan finde på deres hjemmeside. Er der en erhvervskontakt ringer vi oftest til vedkomne, men nogle gange sender vi også en mail. Men vi ringer nu helst, for kommuner er ikke altid så flinke til at svare hurtigt. Eller i det hele taget :-) 

 

Men som sagt så skriver vi af og til kommunerne.

 

Og så kommer jeg til emnet... Når GDPR har taget magten! Først lige en forklaring...

 

Hvad er GDPR? Og hvad betyder GDPR?

GDPR er en forkortelse for General Data Protection Regulation eller på dansk Regler for databeskyttelse.. Er du interesseret - og forbered dig på at der er lidt kedeligt - så se på EU's hjemmeside her!

 

Meningen med GDPR er jo egentlig god nok. Alle der gemmer data om os borgere skal behandle dem sikkert, ordentligt og efter reglerne. Men hvordan håndteres det så i praksis...?

 

Nedenfor er det autosvar jeg fik fra en kommune på Sjælland, da jeg skrev og spurgte til deres hjemmeside. Og det er ikke for at hænge en enkelt kommune ud, så jeg har gjort kommunen anonym...

 

Tak for din mail til Anonym Kommune.


Din henvendelse vil blive behandlet hurtigst muligt.

 

Hvis din henvendelse vedrører noget generelt, får du svar via mail.

 

Hvis vores svar til dig indeholder personoplysninger, svarer vi dig i stedet i din digitale postkasse. Hvis du ikke kan modtage digital post, får du svaret med posten. I begge tilfælde vil du få en mail med besked om, hvordan vi svarer dig.

 

Du kan læse mere om digital post www.borger.dk eller på www.virk.dk.

 

Vi har pligt til at oplyse dig om følgende

 

Når du har sendt personoplysninger til os som f.eks. dit navn, cpr.nr., adresse, telefonnummer, e-mailadresse, eller oplysninger om dine økonomiske eller helbredsmæssige forhold, vil vi behandle disse oplysninger.

 

At vi behandler oplysningerne, betyder bl.a. at vi kan modtage, registrere, opbevare, kopiere, journalisere, udskrive, videresende og arkivere oplysningerne.

 

Vi er dataansvarlig – hvordan kontakter du os?

 

Anonym Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du har sendt til os. Vores kontaktoplysninger er Anonym Kommune, Adresse, Postnr Anonym, telefon ?? ?? ?? ??, mail Anonym.kommune@Anonym.dk. For at sende en sikker mail, skal du sende din mail via www.borger.dk og digital post. Vi vil opfordre dig til at sende sikker mail.

 

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

 

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne give dig svar på dine spørgsmål, eller for at kunne sagsbehandle din henvendelse til os og holde styr på, hvilke sager, vi har/har haft i Anonym Kommune. Vi behandler personoplysningerne med hjemmel i den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder inden for det lovområde, som din henvendelse handler om, og persondatareglerne.

 

Hvis du f.eks. efterfølgende klager over vores afgørelser eller beder om yderligere sagsbehandling, herunder beder om aktindsigt, indsigt, sletning, berigtigelse, osv., vil disse oplysninger også blive journaliseret og registreret. I forhold til disse evt. efterfølgende forhold vil du også have samme rettigheder, og vi vil have samme pligter som beskrevet.

 

Hvor længe gemmer vi dine persondata?

 

Når vi ligger inde med personoplysninger om dig, vil de blive slettet og arkiveret i overensstemmelse med arkivlovens regler.

 

Dine rettigheder

 

Du har ret til under helt særlige omstændigheder at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt), og du har ret til at se og få udleveret de personoplysninger, som vi behandler om dig (indsigtsret). Du har også ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet (berigtigelse).

 

Vi har en databeskyttelsesrådgiver – hvordan kontakter du ham?

 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du altid spørge det fagcenter, der har behandlet oplysningerne. Og du er også altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Anonym Kontaktperson på mobilnr. ?? ?? ?? ?? og mail DPO@anonym.dk.

 

Du kan klage


Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine personoplysninger, eller hvis du har mistanke om, at kommunen har lækket persondata eller på anden måde ikke har håndteret dine eller andre personers oplysninger korrekt, kan du klage til Datatilsynet på telefon 33 19 32 00, på mail dt@datatilsynet.dk eller hvis du ønsker at sende med sikker post via digital post på www.borger.dk.

 

Hvis du vil vide mere

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder hér
https://www.datatilsynet.dk/media/6893/registreredes-rettigheder.pdf.

 

Med venlig hilsen

Anonym Kommune

 

GDPR reglerne er måske gode nok, men håndtering af dem er ikke ligegyldige!

 

Det er ikke mig på billedet her til venstre, men nogenlunde dækkende for min reaktion, da jeg fik mail fra "Annonym Kommune"

 

Hvordan er vi da kommet så galt afsted? :-)

 

Det må da koste helt vildt mange penge at sætte sådan en administration op. Og det sender man som autosvar til alm. håndværkere, handlende der vil sætte et skilt op og sikkert også til alm. borgere...

 

Det rigtig sjove er... jeg har ikke fået svar mit spørgsmål. Ikke på mail, jeg har heller ikke fået svar i min eboks -hverken privat eller firmaets - og jeg har heller ikke modtaget noget med gammeldags post. Men jeg har da godt nok fået en lektion i offentlig administration!

 

 

Hans Peter Wolsing

 

#iværksætter #iværksamf #StartUpAalborg #cphftw #aarsome #startupodense #startupdk #dkbiz #dkpol #GDPR #kompoldk

 

 

 

 

 

Kvindelige iværksættere - for få kvinder ta'r springet og alle har tilsyneladende opgivet at gøre noget...

 

Lad mig med det samme sige det lige ud... Jeg har ikke løsningen på hvordan vi får flere kvindelige iværksættere i Danmark, men jeg undrer mig over at der sker så lidt...

 

Og mit blogindlæg her er først og fremmest en opfordring til at gøre noget! For lige nu virker det nærmest som om, vi som samfund, har givet op! Det går endda ikke frem, som man skulle tro, det går faktisk ganske stærkt tilbage.

 

Udviklingen antal CVR registreringer fordelt på køn

Kilde: Fonden for Entreprenørskab, iværksætterindblikket okt. 2018.

 

Som det fremgår af grafen, stiger mænds etablering samlet set i perioden fra 2011 til 2017, mens kvindernes andel stille og roligt bliver mindre år for år. Og sammenlignet med de stigende tal for mandlige iværksættere er det faktisk en dramatisk udvikling.

 

I mine mange år i erhvervsfremmesystemet var kvindernes andel af iværksættertallet nogenlunde stabilt på ca 35 %. Og vi undrede os over det hvert år for der blev i perioder gjort noget...

 

Eller måske rettere, der blev talt en del om det. For sådan reelt at gøre noget er det aldrig rigtigt blevet til.

 

Bevares der har været afholdt nogle workshops - jeg har selv deltaget i dem - kørt nogle kampagner med rollemodeller (Jeanett Kaare fra Weltklasse og Betina Kühn fra Skagenfood) var vist de nordjyske eksempler. Deres virksomheder er i øvrigt begge stadig i drift og endda vokset fra den gang. 

 

Og der har været lavet workshops om bl.a. pengeinstitutternes holdning til kvindelige iværksættere, og alle vil det egentligt så godt.

 

I mange år trak vi nok bare på skulderen og tænkte "det naturlige leje" er nok de ca. 33-35 %

 

Men nu må vi jo konstatere at det går den forkerte vej... Og hvad hvis nu det fortsætter. Når kvinders andel af iværksætteriet kan falde med 10 procentpoint på 6 år, hvad så hvis det fortsætter...?

 

Alle er faktisk enige om at det er et spild af talent of ressourcer, når dygtige veluddannede kvinder ikke etablerer en virksomhed, men i høj grad udøver talentet som ansat i stedet for. Men hvorfor sker der så ikke noget?

 

Det lette er jo at bebrejde ministeren, Simon Kollerup, men han er ret ny erhvervsminister, så ham kan vi ikke rigtig jagte. Ansvaret er sådan set lidt ligeligt fordelt i folketinget for begge sider af salen har været i spidsen for ministeriet i perioden og den skæve kønsfordeling går i øvrigt også meget længere tilbage. 

 

Men det handler egentlig heller ikke om at finde en syndebuk, det kan vi ikke bruge til noget.

 

Det handler om at finde ud af hvorfor det er gået sådan og om vi kan gøre noget, og så om vi efterfølgende vil gøre noget. 

 

Mine beskedne bud er følgende:

 

Jeg synes man skulle opprioriter området, og der er nogle helt klare initiativer man kunne tage fat på fra politisk hold. Det kunne fx være i forbindelse med barsel for selvstændige, dagpenge, barns sygdom og meget mere... Vi ved kvinder er mere sikkerhedsorienterede end mænd, så det holder sikkert nogle tilbage. 

 

Der er også noget i den meget "vækstorienterede" erhvervsfremme, der de facto sorterer de kvindelige iværksættere fra. Det er helt sikkert ikke formålet, men det ser ud til at være resultatet. I "brede" programmer er søgningen fra kvinder ca. svarende til andelen af iværksættere, hvorimod i værkstorienterede programmer er den helt nede på ca. 10 %.

 

Jeg er også sikker på at lettere adgang til rådgivning og vejledning vil hjælpe. Det er forskelligt fra kommune til kommune men der er for mange steder, hvor der kun er "meget tynde tilbud" eller en henvisning til det Regionale Erhvervshus måske langt fra ens bopæl. 

  

Men uanset mine idéer, så lad os som samfund gøre noget. Det er bare for pinligt at lade stå til...

 

I Thy er op mod 40 % af iværksætterne kvinder, man kunne spørge dem hvad de gør?  

https://www.tvmidtvest.dk/artikel/thy-lokker-kvindelige-ivaerksaettere-til

 

Hans Peter Wolsing

 

#iværksætter #iværksamf #dkpol #StartUpAalborg #cphftw #aarsome #startupodense #startupdk #dkbiz #dkpol


 

 

 

 

 

Jeg er vild med fysiske iværksættermiljøer og det er rigtig mange iværksættere heldigvis også...

 

Ja, det er en ren tilståelsessag. Jeg er vild med kontorhoteller, kontorfællesskaber, inkubator miljøer, iværksætterhuse eller hvad de nu kaldes. Jeg skal nok komme tilbage til hvorfor.

 

Sidder du som iværksætter og overvejer et hjemmekontor eller et kontor "ude i byen"?

Når man etablerer egen virksomhed er der mange beslutninger at træffe. En af de væsentligste er, hvor din nye virksomhed skal være. 

 

Der er jo penge at spare ved at blive hjemme, og flere andre åbenlyse fordele. Man sparer transporttid og -udgifter, måske parkeringsbøvl og, så kan man jo altid lige arbejde når man vil.

 

Så den hurtige konklusion kunne være, at det er en fordel af etablere sig på hjemadressen.

 

Men min påstand er, at der er mange flere fordele ved etablering i et kontorfællesskab, end man måske umiddelbart tænker. Og jeg mener det klart opvejer udgiften til huslejen.

 

Fordele ved af bo i et fysisk iværksættermiljø/kontorfælleskab:

1. Ensomhed er faktisk en udfordring for mange iværksættere. Især i starten, hvor man måske ikke har så mange kunder, kan det at side alene hjemme i lejligheden/huset være demotiverende. I et iværksættermiljø  har man "kollegaer", som godt nok ikke laver helt det samme, men som er i samme situation eller måske er de kommet lidt længere endda. Det giver sparring, idéudveklsing, salg via henvisninger, nogle at holde julefrokost med, nogle at dele en fredagskildevand (eller noget) med.Foto fra kontorfællesskabet Aalborg Syndikatet

 

2. Det giver en god adresse! Hvis man har til huse i SymbionNoviordnung eller et andet kontorfællesskab, kan man "rette ryggen" når man nævner adressen. Det er ikke helt det samme med "boligblokken 3. sal mf." Det sender et signal af privatbolig og dermed - måske uberettiget - en ikke professionel virksomhed.

   

3. En af de mindre fordele, men dog trods alt en fordel, er at det er lettere med Skattevæsenet. Der er ikke så meget snak om hvorvidt et køb er til virksomheden eller kan bruges privat. Har man et "kontor i byen", så kan man naturligvis fratrække en kaffemaskine. Og så ved de godt, at man ikke kører på kontoret lørdag aften for at lave kaffe til privaten :-) Kørselsregnskab bliver også lettere. Kørsel til og fra kontoret er med kørselsfradrag, hvis der er mere end 24 km pr. dag. Alt andet kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til dig selv for.

 

4. Det gør for mange noget ved motivationen, at man møder ind på et kontor. "Derhjemme" er der så mange mulige "overspringshandlinger", at det kræver selvdisciplin for ikke at falde i en af "fælderne"... Og hvad er det så for overspringshandlinger? Der er jo altid vasketøjet, der trænger sikkert til at blive støvsuget, hunden vil ud at gå og TV2 sender jo MorgenTv. Alt den slags er der ikke på kontoret. Hvis ikke der sker noget bliver det hurtigt ret kedeligt... Og det er en super god ting, for så gør man noget for at det ikke skal være så kedeligt. Når man har stirret "aggressivt" på telefonen et par timer, så må man gøre noget. Så ringer man måske til mulige kunder, får lavet den opdatering af hjemmesiden, får bogført det man er bagud med, og sendt de regninger, der ligger og venter... 

 

5. Huslejen er lav... eller høj faktisk!  Forklaring følger... egentlig er huslejen faktisk ret høj for de typisk ret få m2 man råder over i starten..., Men samlet set er huslejen faktisk lav, fordi man kun lejer lige det man skal bruge. Man er mange om at "dele" udgifterne til mødelokaler, toiletter, gangarealer mv. Hvis man lejer et almindeligt erhvervslokale, er det som det er. Typisk er det ikke helt perfekt, der er "spildarealer" og ting, man ikke helt skal bruge og så kan det ofte ikke vokse med ens virksomhed, så man er nødt til at fraflytte (incl. maling og anden vedligehold) og starte "forfra" i nye lokaler. I de fleste kontorfællesskaber er det muligt at udvide med et større kontor eller flere kontorer... Og det uden at skulle skifte adresse med alt det bøvl, der nu er ved flytning. 

 

Så der er mange fordele for iværksættere ved at "bo" i et miljø. Og virkeligt mange miljøer at vælge i mellem.

 

Forskellige iværksættermiljøer... Hvordan vælger jeg det rigtige til mit firma?

Karakteren af de fysiske miljøer er meget forskellige og hænger i høj grad samme med initiativtagerne til kontorfælleskabet. Her er eksempler på nogle af de forskellige "huse" og aktørerne bag dem:

 

1. En stor virksomhed lukker/flytter/sælges og lokaler bliver ledige. Ejeren, der ofte er en erfaren erhvervsmand, bruger de sidste 10-20 år på arbejdsmarkedet på at hjælpe nye igang, og fungerer som en slags mentor for de nye unge virksomheder. Det er en super model, der ofte virker ret godt. Den kendes bl.a. fra Business Park Nord i Rebild. 

 

2. En gruppe ligesindende iværksættere flytter sammen. De er typisk relaterert til medier grafik, hjemmesider, til computerspil eller en faglig interesse eller for den sags skyld primært en fritidsinteresse. SURF and WORK Silicon Vorupør er et godt eksempel på den sidste type. El Fabrico - et lille kontorfællesskab for Medie, foto og film virksomheder i Ballerup - er et eksempel med fagligt fokus.   

 

El Fabrico kontorfællesskab for medievirksomheder i Ballerup

Fotostudie hos El Fabrico i Ballerup, hvor en gruppe af medie iværksætter har skabt deres eget kreative miljø. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kommunale aktører, erhvervsråd mv. der ønsker at lette vejen til egen virksomhed for kommende iværksættere. Her er der typisk tænkt sparring og nærhed til erhvervsservice ind i konceptet. Eksempel på det er fx. Stjerneskibet i Odense, Sønderborg Iværksætter Service eller Vækstfabrikkerne i en del kommuner rundt på Sjælland. Der er heldigvis mange af dem over hele landet. 

 

4. En lidt nyere gruppe af aktører på dette område er professionelle kæder, der har erfaring med udlejning af erhvervslokaler. Eksempler er fx. Boxit Flexoffice (Aalborg og Aarhus) og ordnung - ja det skal staves med lille "o" -i flere kommuner bla. Odense og København.  Der er ofte tale om særdeles velbeliggende lokaler, i veldrevende koncepter med orden (ordnung!) i tingene og klare aftaler. Stedet der bare fungerer.    

 

5. Forskerparker der er etableret som sideaktivitet typisk til universitetsmiljøer og lign. Det er ofte meget store miljøer, hvor udlejning til iværksættere er en mindre ting i det samlede regnskab. Her samler man forskere, virksomheders udviklingsafdelinger, konsulenter, offentlige innovationsordninger og altså også iværksættere. Symbion i hovedstadsområdet og Incuba i Aarhus er eksempler på det.

 

Incuba Katrinebjerg i Aarhus

Incuba Katrinebjerg er den ene af 3 Incuba udviklingsmiljøer i Aarhus. Katrinebjerg er målrettet IT med +100 virksomheder indne for IT, Skejby er med placeringen klods op af Universitetshospitalt ikke overraskende målrettet sundhed. Det sidste Incuba Miljø er Navitas placeret i midtbyen ved havnen og har fokus på energi og miljøteknologi. 

 

 

6. Nogle miljøer er målrettet specielle udviklings- eller acceleratorforløb, hvor bygningsdelen er en del af pakken. Ofte kan andre service iværksættere også leje sig ind, men hovedfokus er udviklingen af nye vidensbaserede forrentningskoncepter. Eksempler på det er Rocket57, der er specialiseret indenfor Marine - Biotech og IT  og  GameHub Danmark i Grenå, hvor der er fokus på spiludvikling.

 

Kontorfællesskaber på Startinfo.dk i alle kommuner

Her på Startinfo.dk forsøger vi at få samtlige med. Men det sker løbende at vi falder over Facebook opslag fra et kontorfællesskab vi har overset... Kontakt os gerne, hvis du opdager et sted der mangler under vores beskrivelser af de enkelte kommuners tilbud.

 

Men uanset det, er der vildt mange fysiske iværksættermiljøer, kontorhoteller eller kontorfællesskaber...

 

Og det er en fantastisk glædelig udvikling, der er sket mere eller mindre inden for de soidste 20 år. 

 

Jeg har faktisk rigtig længe været vild med iværksættermiljøer.... Jeg var i 90'erne medinitiativtager til at lave et kontorfællesskab i Løkken. Senere ligeledes i et kommunesamarbejde, at lave et miljø i Hjørring. Det blev til Vækstcenter Nord, som stadig findes. Det i Løkken er lukket og lavet om til et super fint hotel :-)

 

Senere fik jeg et job som iværksætterkoordinator for Nordjylland, hvor der dengang ikke var ret mange iværksættermiljøer. Det var i 2001.

 

Samme år lavede jeg sammen med nogle partnere (DANA, Infolinkkurser, erhvervskontorer mv,) en ansøgning til EU's Socialfond om tilskud til at lave et projekt, der kunne sikre udrulning af flere miljøer i Nordjylland. Der var faktisk kun en 3 stykker den gang og en under planlæggelse.

 

Sagsbehandlingstiden på ansøgningen i det daværende Amt var så lang, at da vi fik bevillingen kunne vi sende pengene retur. Det vi ville opnå var sket helt af sig selv. 

 

Denne udvikling er ikke kun sket i Nordjylland. Især i alle de størrer byer og kommuner, men såmænd også i mere landlige omgivelser har man etableret kontorfællesskaber for iværksættere og små virksomheder.

 

Der er rigtig mange fordele for iværksættere ved at etablere sig i et kontorfællesskab med andre iværksættere.  Så det er egentlig overraskende, at der ikke er ret meget forskning i det her område. Jeg har ikke fundet meget, men har for maaange år siden læst en analyse fra Danske Udviklingsparker, der beskrev en meget høj "overlevelsesrate" for lejerne. Mere end 90 % faktisk!  

 

Man burde nok lave lidt mere forskning på det her område, men nogle resultater findes der dog dokumentation på, og jeg kan jo også ha' overset noget. Men her er lidt tal om lejernes udvikling på Incuba:

 

Udvikling i omsætning, beskæftigelse for iværksættere i Incuba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: https://incuba.dk/files/pdf/Vidensregnskab_2018_Præsentation_af_resultater.pdf

 

 

Men dokumentation i form af forskning og analyser eller ej... Min opfordring til dig som iværksætter er klar! 

 

Tjek om ikke der er et kontorfællesskab eller iværksætterhus i din kommune! Aflæg dem et besøg for at høre om mulighederne. Du vil ikke fortryde det!

 

Hans Peter Wolsing

Med både hjemmekontor og kontor i Nodiga Kontorhotel, Sct. Cathrines Vej 21 i Hjørring. 

 

#iværksætter #iværksamf #dkpol #StartUpAalborg #cphftw #aarsome #startupodense #startupdk #kontorfællesskab #kontorhotel #iværksætterhus


 

 

Foto af Hans Peter Wolsing og indgangen til SURF and WORK Vorupør

Hans Peter Wolsing på besøg i SURF and WORK i Vorupør i Thy. Fedt sted, også selvom du ikke er surfer!

 

 

Iværksætteri på skoleskemaet! En måske lidt overset kæmpesucces!

Egentlig mener jeg, at Christian Vintergaard burde udnævnes til Ridder af Dannebrog!

 

Ikke fordi jeg sådan kender ham personligt, men fordi han står som eksponent for en af de største succeser herhjemme i mange år. Selvom det naturligvis ikke kun Christians fortjeneste som direktør for Fonden For Entreprenørskab, ville det være fantastisk med anerkendelse af en kæmpestor indsats, der har skabt en fantastisk succes.

 

Succesen, hvis du ikke lige er med på det, er entreprenørskabsundervisning i uddannelsessektoren!

 

Der skrives en gang imellem nogle artikler i medierne om en konkurrence hist og her eller en skole, hvis elever har deltaget i et kreativt undervisningsforløb. Men det er faktisk en så stor succes, at det egentlig fortjener mere opmærksomhed.

 

Dokumentationen er her i konkrete tal.

 

På 6 år er antallet af elever og studerende stort set 3-doblet, så mere end 308.000 unge mennesker nu modtager undervisning i entreprenørskab.

 

Fantastisk stigning i antal elever og studerende. der modtager undervisning i iværksætter

 

 

Og bare lige for god ordens skyld.... Det betyder ikke, at de bliver dårligere til matematik, må opgive tysk undervisning eller lignende for at kunne deltage.

 

Fantastisk positive resultater

Som regel medfører det så stort et engagement, at eleverne oplever en positiv afsmitning på alt fra fritidsjob, engagement i foreningsarbejde OG lektierne i skolen. Så tværtimod har det positiv indflydelse på det faglige niveau. Og eleverne får faktisk en højere indkomst og bedre jobs i deres efterfølgende karriere, uanset om de bliver selvstændige eller lønmodtagere.

 

Jeg har i virkeligt mange år haft min gang på uddannelsesinstitutioner i Nordjylland, og jeg kan bekræfte tallene om effekt fra egne oplevelser. Som dommer i innovationskonkurrencer som Company programmeNordjyske NyskabereEdisonUCN Next Step og lign. har jeg set iderigdom og engagement og ikke mindst evner til samarbejde i team, og den svære præsentation på scenen foran kammerater, dommere og undervisere.  Hver gang er jeg kommet hjem med en bekræftelse af at Danmark nok skal klare sig!

 

Erhvervslivet og erhvervsfremmesystemet fortjener stor ros. De trækker uden beregning tid ud af kalenderen til at deltage rundt omkring på erhvervsskoler eller i butikscentre, hvor de bedømmer stande, idéer og præsentationer. Og det at blive ”vurderet” og vejledt af rigtige virksomheder giver altså lidt ekstra.

 

Alt i alt har vi altså at gøre med en kæmpe succes i hele landet!

Når vi er ved at uddele ridderkors og roser til Fonden for Entreprenørskab, er det som ”symbol” på en kæmpeindsats. For man kan nok ikke tildele ridderkorset til alle de undervisere rundt på alt fra grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, der hver dag gør en stor forskel for dansk iværksætteri. Men hver især burde få en anerkendelse af en indsats, som helt sikkert viser sig på bundlinjen i kommende års nationalregnskab!

 

God sommerferie til alle danske iværksættere, og til de undervisere og elever/studerende der kæmper en daglig kamp for iværksætteriet og nytænkningen i Danmark!

 

Hans Peter Wolsing

 

#iværksætter #iværksamf #dkpol #fv19 #StartUpAalborg #cphftw #aarsome #startupodense #startupdk 


 

 

Foto af Hans Peter Wolsing og elever fra Aalborg Handelsgymnasium

 Foto af Hans Peter Wolsing er fra  bedømmelse af et team elever fra

Aalborg Handelsgymnasium. 

 

 

 

 

 

Iværksætterpolitik... Når Enhedslisten overrasker med et ret godt udspil...

Når man ser Martin Thorborg like et opslag fra Enhedslistens Pelle Dragsted, så vækker det en naturlig nysgerrighed. Liket skyldes et nyt forslag fra Enhedslisten med fokus på iværksætteri og små virksomheder.

 

Og indrømmet, jeg var nok lidt fordomsfuld, for jeg havde ikke lige set det komme, at Enhedslisten skulle fremlægge et - hvad der viser sig på mange måder - ret godt iværksætterforslag.

 

Men det er ret godt!

 

Venstre og Liberal Alliance har også markeret sig med iværksætterudspil op til valget. Begge gode gedigne forslag om mere fokus på iværksætteri i uddannelsessektoren. Fokus på bedre muligheder for kapital til iværksættere, bedre muligheder for opsparing, skattebesparelse mv. Gode fine forslag, og ikke overraskende.

 

Men Enhedslisten overraskede mig. Under overskriften "Det skal være nemmere og tryggere at være selvstændigt erhvervsdrivende" lancerer Enhedslisten sine forslag. Lad os bare lige se på et par af forslagene:

 

1. Dagpengesystemet skal gøres med attraktivt fx ved at fjerne kravet om, at man skal lukke sin virksomhed helt ned for at modtage dagpenge, og ved at fjerne karensperioden.

 

Her er jeg helt enig! Det er bare for tungt med de nuværende regler. Eneste undtagelse mig bekendt fra reglerne om ophør er selvstændige fiskere, hvis kutter er frosset inde i havnen pga. isvinter. Alle andre skal afhænde alt og det er virkeligt tungt. Forslaget kunne måske også hjælpe de ulykkelige butiksejere, hvor kommunen graver vejen op for at lægge nye kloakker. Det koster mange små selvstændige livet.

 

2. Selvstændige og freelancere skal have samme ret til barsel som lønmodtagere gennem optagelse i barsel.dk

 

Igen enig! Det burde nærmest være en menneskeret at få en ordentlig barselsorlov, og jeg mener helt sikkert forslaget kan medvirke til, at vi får andelen af kvindelige iværksættere til at vokse. Den er alt for lav!

 

3. Enhedslisten vil gøre myndighedskontakten mere tilfredsstillende, og virksomheder skal have en fast medarbejder-kontakt hos Skat.

 

Her har jeg slået 2 forslag sammen, men det at se på de administrative krav og nytænke dialog mellem myndigheder og borgere, mener jeg er påkrævet.

 

Der er også en del ting i forslaget, jeg ikke er tilhænger af. Statsbanker fx. og tvungne aftaler om kreditperioder... Det er ikke lige min kop te...

 

Nu hvor valget er overstået kunne man passende lave et nationalt kompromis om en længerevarende strategi for iværksætterområdet!

 

Et kompromis, der indeholder bedre muligheder for at til trække kapital og spare skat i de første opstartsår (a la Venstre og LA), bedre sikkerhed og enklere regler (a la Enhedslistens forslag), gratis indledende rådgivning til alle iværksættere og så naturligvis mere fokus på entreprenørskabsundervisning fra grundskole til Universitet!

 

Det ville være så godt! 

 

Hans Peter Wolsing

 

#iværksætter #iværksamf #dkpol #fv19 #StartUpAalborg #cphftw #aarsome #startupodense #startupdk 


 

 

Foto af Hans Peter Wolsing og meddommere i Nordjyske Nyskabere

  Foto af Hans Peter Wolsing er fra dommer-gerningen i innovationskonkurrencen

Nordjyske Nyskabere (sammen med Lene Lund, Fonden for Entreprenørskab og iværksætter mv. Katrine Skovsgaard)

 

Sådan får vi flere iværksættere!

 

Nu hvor valgkampen er godt i gang, vil det måske være på sin plads at drøfte iværksætteri i Danmark. Det bør ikke kun handle om integration, klima og alt muligt andet helt sikkert relevant, men også lidt om iværksættere....

 

Flere partier har da også talt om, hvordan vi får flere iværksættere... Eller rettere de taler mere om, hvor godt det ville være hvis vi fik flere iværksættere.

 

Men hvordan gør man egentlig det?

 

Jeg har et bud eller flere, men vil bare indledningsvis starte med at konstatere, at forudsætningerne for iværksættere er ret gode. Danmark er et godt land at starte egen virksomhed i, og vi ved fra analyser at vi som land ligger helt i top på næsten alle parametre, så som innovation, velfungerende infrastruktur, uddannelsesniveau og meget andet.

 

Men til trods for det gode udgangspunkt, er der faktisk lidt for få iværksættere...

 

Vi må starte med at erkende problemet... for vi ligger lidt sløvt i tabellen:

 

Tabel over selvstændiges andel af beskæftigede Kilde EUROSTAT

 

Og bare for god ordens skyld, det handler ikke om at ha' flest iværksættere! Det har de typisk i 3. verdenslande, hvor mange firmaer etableres i ren desperation over mangel på alternativer. Uganda havde i mange år verdensrekorden i Iværksætteri.

 

Tallene i tabellen illusterer også dette fænomen, at "kriseøkonomierne" og de tidligere kommunistiske lande har rigtig mange selvstændige.

 

Men det er altså efter min mening, ikke et sundhedstegn at vi i Danmark ligger helt i den anden grøft med næstfærrest andel selvstændig.

 

Hvis vi så vil ha' flere iværksættere... Hvad gør vi så?

 

Meget af det vi de senere år har gjort, er faktisk ret godt. Og vi kommer til at se effekterne i fremtiden. Her tænker jeg primært på alle aktiviteter på uddannelsesområdet. Det virker! Hvilket jeg sikkert kommer til at skrive lidt om i en kommende blog.

 

Men, hvis nu ikke flere end de ca. 20.000, der årligt etablerer egen virksomhed i Danmark, kommer på banen... Hvad gør vi så?

 

Ja, vi sørger for, at flere af dem der rent faktisk starter, også overlever med deres virksomhed.

 

Af de 20.000 vil formentlig tæt på de 9.000 være lukket om 3 år. Men det tal kan vi som samfund ret let formindske med ca. 3.000, så vi har 14.000 virksomheder igen om de 3 år i stedet for 11.000. Tallene skifter fra år til år og det samme gør overlevelsesprocenten, men i grove træk ser det ud som her.

 

Vi ved fra en meget stor analyse i Nordjylland, at man kan forøge iværksætteres overlevelsesrate med 15%-point, svarende til 3.000 yderligere overlevende iværksættervirksomheder.

 

Vi ved samtidig at alle virksomhederne, både dem der ville havde overlevet alligevel og de, skal vi kalde dem "nyoverlevende" iværksættere, har en gennemsnitlig omsætningsstigning på 126.000 kr. og skaber gns. 0,8 ekstra arbejdspladser. 

 

Hvordan skulle det gøres? 

 

I mange kommuner har man ret aktive erhvervskontorer, kommunale iværksætterkonsulenter eller lign. ordninger el. alternativt Erhvervshusene. De kunne sagtens håndtere den indlende del af iværksætterrådgivning, nemlig den offentlige. Det er en god start med en neutral offentlig rådgiver, der kan sikre iværksætterens videre brug af private rådgivere. 4 timer til hver iværksætter individuelt ville være en fin start.

 

Og det ved vi iøvrigt præcist lægger de første 7% points "overlevelse" til!

 

Så skal iværksætteren videre til private rådgivere, for det er dem der er specialister i hvert deres område, men også dem der skal følge iværksætterfirmaet fremover. Det offentlig skal kun kortvarrigt ind over, for iværksætterne skal jo betale selv for deres egne rådgivere, når lige de kommer i gang. Men hvis vi i opstarten giver dem en 10 timers rådgivning helt gratis, og kræver af rådgiverne at de arbejder for en lavere takst fx. 500 kr. i timen, så kan det bringes til at virke. Og igen vi ved fra analyser, at det lægger de næste 8%-point oveni, så vi når de tidligere omtalte 15%-point øget overlevelse.

 

Kan markedet ikke klare det selv?

 

Det er jo en god pointe. Skal man altid opfinde noget offentligt, hvis der er et problem? Ikke nødvendigvis, men i det her tilfælde virker markedet ikke. Jo, udbudssiden virker super godt. Vi har en skare af fantastisk dygtige revisorer, advokater, marketingfolk, webdesignere, seo rådgivere mv. her i landet.  Det er ikke problemet. Problemet er, at alt for mange iværksættere ikke bruger dem. De er ikke vandt til at bruge rådgivere, de frygtet kæmperegninger, og de har altid en fætter, der ved lidt om et eller andet... 

 

Vi skal simpelthen klæde iværksætterne på til at benytte rådgiver.

 

Hvad koster det så og kan det betale sig?

 

Om året i hele landet i omegnen af 100 mio. kr. + måske ca. 10. mio. til markedsføring, it-system, revision, evaluering mv. 

 

Men hvis de 14.000 overlevende (de 11.000 + de 3.000) ansætter 0,8 ekstra medarbejder giver det alene her en udgift for at skabe et job på under 10.000 kr. Det er knap en halv måneds dagpenge pr. person.

 

Så kommer alle de andre "følgeindtægter" til samfundet så som øget beskatning af den stigende omsætning, reducering af tab på konkurser, plus alle mulige sparede sociale omkostninger, som fx. følgerne af skilsmisse mv.  

 

Det er dermed efter min opfattelse en virkelig god forretning, vi pt. siger nej tak til som samfund. Så vil vi gerne have flere iværksættere i Danmark kunne vi begynde med at hjælpe dem der rent faktisk vil starte, til at få succes med deres virksomhed!

 

Hans Peter Wolsing 

 

#iværksætter #iværksamf #dkpol #fv19 #StartUpAalborg #cphftw #aarsome #startupodense #startupdk 


 

 

Foto af Hans Peter Wolsing ved Danfoss Universe

 

Foto er fra en studietur med iværksætterådgivere til Flensburg Universitet. Undervejs var der tid til et besøg hos Danfoss for at høre om deres iværksætterindsats... Og til at lege lidt!

Startinfo.dk ApS
Rubjergvej 67, Lønstrup
9800 Hjørring
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.