Forside
 
 
 
 
 
 
 
 

Tidligere IVÆRKSÆTTERBLOG indlæg

 

 

Se nyeste indlæg i IVÆRKSÆTTERBLOGGEN 

her!

 

Iværksætteri på skoleskemaet! En måske lidt overset kæmpesucces!

Egentlig mener jeg, at Christian Vintergaard burde udnævnes til Ridder af Dannebrog!

 

Ikke fordi jeg sådan kender ham personligt, men fordi han står som eksponent for en af de største succeser herhjemme i mange år. Selvom det naturligvis ikke kun Christians fortjeneste som direktør for Fonden For Entreprenørskab, ville det være fantastisk med anerkendelse af en kæmpestor indsats, der har skabt en fantastisk succes.

 

Succesen, hvis du ikke lige er med på det, er entreprenørskabsundervisning i uddannelsessektoren!

 

Der skrives en gang imellem nogle artikler i medierne om en konkurrence hist og her eller en skole, hvis elever har deltaget i et kreativt undervisningsforløb. Men det er faktisk en så stor succes, at det egentlig fortjener mere opmærksomhed.

 

Dokumentationen er her i konkrete tal.

 

På 6 år er antallet af elever og studerende stort set 3-doblet, så mere end 308.000 unge mennesker nu modtager undervisning i entreprenørskab.

 

Fantastisk stigning i antal elever og studerende. der modtager undervisning i iværksætter

 

 

Og bare lige for god ordens skyld.... Det betyder ikke, at de bliver dårligere til matematik, må opgive tysk undervisning eller lignende for at kunne deltage.

 

Fantastisk positive resultater

Som regel medfører det så stort et engagement, at eleverne oplever en positiv afsmitning på alt fra fritidsjob, engagement i foreningsarbejde OG lektierne i skolen. Så tværtimod har det positiv indflydelse på det faglige niveau. Og eleverne får faktisk en højere indkomst og bedre jobs i deres efterfølgende karriere, uanset om de bliver selvstændige eller lønmodtagere.

 

Jeg har i virkeligt mange år haft min gang på uddannelsesinstitutioner i Nordjylland, og jeg kan bekræfte tallene om effekt fra egne oplevelser. Som dommer i innovationskonkurrencer som Company programmeNordjyske NyskabereEdisonUCN Next Step og lign. har jeg set iderigdom og engagement og ikke mindst evner til samarbejde i team, og den svære præsentation på scenen foran kammerater, dommere og undervisere.  Hver gang er jeg kommet hjem med en bekræftelse af at Danmark nok skal klare sig!

 

Erhvervslivet og erhvervsfremmesystemet fortjener stor ros. De trækker uden beregning tid ud af kalenderen til at deltage rundt omkring på erhvervsskoler eller i butikscentre, hvor de bedømmer stande, idéer og præsentationer. Og det at blive ”vurderet” og vejledt af rigtige virksomheder giver altså lidt ekstra.

 

Alt i alt har vi altså at gøre med en kæmpe succes i hele landet!

Når vi er ved at uddele ridderkors og roser til Fonden for Entreprenørskab, er det som ”symbol” på en kæmpeindsats. For man kan nok ikke tildele ridderkorset til alle de undervisere rundt på alt fra grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, der hver dag gør en stor forskel for dansk iværksætteri. Men hver især burde få en anerkendelse af en indsats, som helt sikkert viser sig på bundlinjen i kommende års nationalregnskab!

 

God sommerferie til alle danske iværksættere, og til de undervisere og elever/studerende der kæmper en daglig kamp for iværksætteriet og nytænkningen i Danmark!

 

Hans Peter Wolsing

 

#iværksætter #iværksamf #dkpol #fv19 #StartUpAalborg #cphftw #aarsome #startupodense #startupdk 

 

Hans Peter bedømmer elever fra Aalborg Handelsskole

 Foto af Hans Peter Wolsing er fra  bedømmelse af et team elever fra

Aalborg Handelsgymnasium. 

 

 

 

 

 

Iværksætterpolitik... Når Enhedslisten overrasker med et ret godt udspil...

Når man ser Martin Thorborg like et opslag fra Enhedslistens Pelle Dragsted, så vækker det en naturlig nysgerrighed. Liket skyldes et nyt forslag fra Enhedslisten med fokus på iværksætteri og små virksomheder.

 

Og indrømmet, jeg var nok lidt fordomsfuld, for jeg havde ikke lige set det komme, at Enhedslisten skulle fremlægge et - hvad der viser sig på mange måder - ret godt iværksætterforslag.

 

Men det er ret godt!

 

Venstre og Liberal Alliance har også markeret sig med iværksætterudspil op til valget. Begge gode gedigne forslag om mere fokus på iværksætteri i uddannelsessektoren. Fokus på bedre muligheder for kapital til iværksættere, bedre muligheder for opsparing, skattebesparelse mv. Gode fine forslag, og ikke overraskende.

 

Men Enhedslisten overraskede mig. Under overskriften "Det skal være nemmere og tryggere at være selvstændigt erhvervsdrivende" lancerer Enhedslisten sine forslag. Lad os bare lige se på et par af forslagene:

 

1. Dagpengesystemet skal gøres med attraktivt fx ved at fjerne kravet om, at man skal lukke sin virksomhed helt ned for at modtage dagpenge, og ved at fjerne karensperioden.

 

Her er jeg helt enig! Det er bare for tungt med de nuværende regler. Eneste undtagelse mig bekendt fra reglerne om ophør er selvstændige fiskere, hvis kutter er frosset inde i havnen pga. isvinter. Alle andre skal afhænde alt og det er virkeligt tungt. Forslaget kunne måske også hjælpe de ulykkelige butiksejere, hvor kommunen graver vejen op for at lægge nye kloakker. Det koster mange små selvstændige livet.

 

2. Selvstændige og freelancere skal have samme ret til barsel som lønmodtagere gennem optagelse i barsel.dk

 

Igen enig! Det burde nærmest være en menneskeret at få en ordentlig barselsorlov, og jeg mener helt sikkert forslaget kan medvirke til, at vi får andelen af kvindelige iværksættere til at vokse. Den er alt for lav!

 

3. Enhedslisten vil gøre myndighedskontakten mere tilfredsstillende, og virksomheder skal have en fast medarbejder-kontakt hos Skat.

 

Her har jeg slået 2 forslag sammen, men det at se på de administrative krav og nytænke dialog mellem myndigheder og borgere, mener jeg er påkrævet.

 

Der er også en del ting i forslaget, jeg ikke er tilhænger af. Statsbanker fx. og tvungne aftaler om kreditperioder... Det er ikke lige min kop te...

 

Nu hvor valget er overstået kunne man passende lave et nationalt kompromis om en længerevarende strategi for iværksætterområdet!

 

Et kompromis, der indeholder bedre muligheder for at til trække kapital og spare skat i de første opstartsår (a la Venstre og LA), bedre sikkerhed og enklere regler (a la Enhedslistens forslag), gratis indledende rådgivning til alle iværksættere og så naturligvis mere fokus på entreprenørskabsundervisning fra grundskole til Universitet!

 

Det ville være så godt! 

 

Hans Peter Wolsing

 

#iværksætter #iværksamf #dkpol #fv19 #StartUpAalborg #cphftw #aarsome #startupodense #startupdk 

 

  Foto af Hans Peter Wolsing er fra dommer-gerningen i innovationskonkurrencen

Nordjyske Nyskabere (sammen med Lene Lund, Fonden for Entreprenørskab og iværksætter mv. Katrine Skovsgaard)

 

Sådan får vi flere iværksættere!

 

Nu hvor valgkampen er godt i gang, vil det måske være på sin plads at drøfte iværksætteri i Danmark. Det bør ikke kun handle om integration, klima og alt muligt andet helt sikkert relevant, men også lidt om iværksættere....

 

Flere partier har da også talt om, hvordan vi får flere iværksættere... Eller rettere de taler mere om, hvor godt det ville være hvis vi fik flere iværksættere.

 

Men hvordan gør man egentlig det?

 

Jeg har et bud eller flere, men vil bare indledningsvis starte med at konstatere, at forudsætningerne for iværksættere er ret gode. Danmark er et godt land at starte egen virksomhed i, og vi ved fra analyser at vi som land ligger helt i top på næsten alle parametre, så som innovation, velfungerende infrastruktur, uddannelsesniveau og meget andet.

 

Men til trods for det gode udgangspunkt, er der faktisk lidt for få iværksættere...

 

Vi må starte med at erkende problemet... for vi ligger lidt sløvt i tabellen:

 

Tabel over selvstændiges andel af beskæftigede Kilde EUROSTAT

 

Og bare for god ordens skyld, det handler ikke om at ha' flest iværksættere! Det har de typisk i 3. verdenslande, hvor mange firmaer etableres i ren desperation over mangel på alternativer. Uganda havde i mange år verdensrekorden i Iværksætteri.

 

Tallene i tabellen illusterer også dette fænomen, at "kriseøkonomierne" og de tidligere kommunistiske lande har rigtig mange selvstændige.

 

Men det er altså efter min mening, ikke et sundhedstegn at vi i Danmark ligger helt i den anden grøft med næstfærrest andel selvstændig.

 

Hvis vi så vil ha' flere iværksættere... Hvad gør vi så?

 

Meget af det vi de senere år har gjort, er faktisk ret godt. Og vi kommer til at se effekterne i fremtiden. Her tænker jeg primært på alle aktiviteter på uddannelsesområdet. Det virker! Hvilket jeg sikkert kommer til at skrive lidt om i en kommende blog.

 

Men, hvis nu ikke flere end de ca. 20.000, der årligt etablerer egen virksomhed i Danmark, kommer på banen... Hvad gør vi så?

 

Ja, vi sørger for, at flere af dem der rent faktisk starter, også overlever med deres virksomhed.

 

Af de 20.000 vil formentlig tæt på de 9.000 være lukket om 3 år. Men det tal kan vi som samfund ret let formindske med ca. 3.000, så vi har 14.000 virksomheder igen om de 3 år i stedet for 11.000. Tallene skifter fra år til år og det samme gør overlevelsesprocenten, men i grove træk ser det ud som her.

 

Vi ved fra en meget stor analyse i Nordjylland, at man kan forøge iværksætteres overlevelsesrate med 15%-point, svarende til 3.000 yderligere overlevende iværksættervirksomheder.

 

Vi ved samtidig at alle virksomhederne, både dem der ville havde overlevet alligevel og de, skal vi kalde dem "nyoverlevende" iværksættere, har en gennemsnitlig omsætningsstigning på 126.000 kr. og skaber gns. 0,8 ekstra arbejdspladser. 

 

Hvordan skulle det gøres? 

 

I mange kommuner har man ret aktive erhvervskontorer, kommunale iværksætterkonsulenter eller lign. ordninger el. alternativt Erhvervshusene. De kunne sagtens håndtere den indlende del af iværksætterrådgivning, nemlig den offentlige. Det er en god start med en neutral offentlig rådgiver, der kan sikre iværksætterens videre brug af private rådgivere. 4 timer til hver iværksætter individuelt ville være en fin start.

 

Og det ved vi iøvrigt præcist lægger de første 7% points "overlevelse" til!

 

Så skal iværksætteren videre til private rådgivere, for det er dem der er specialister i hvert deres område, men også dem der skal følge iværksætterfirmaet fremover. Det offentlig skal kun kortvarrigt ind over, for iværksætterne skal jo betale selv for deres egne rådgivere, når lige de kommer i gang. Men hvis vi i opstarten giver dem en 10 timers rådgivning helt gratis, og kræver af rådgiverne at de arbejder for en lavere takst fx. 500 kr. i timen, så kan det bringes til at virke. Og igen vi ved fra analyser, at det lægger de næste 8%-point oveni, så vi når de tidligere omtalte 15%-point øget overlevelse.

 

Kan markedet ikke klare det selv?

 

Det er jo en god pointe. Skal man altid opfinde noget offentligt, hvis der er et problem? Ikke nødvendigvis, men i det her tilfælde virker markedet ikke. Jo, udbudssiden virker super godt. Vi har en skare af fantastisk dygtige revisorer, advokater, marketingfolk, webdesignere, seo rådgivere mv. her i landet.  Det er ikke problemet. Problemet er, at alt for mange iværksættere ikke bruger dem. De er ikke vandt til at bruge rådgivere, de frygtet kæmperegninger, og de har altid en fætter, der ved lidt om et eller andet... 

 

Vi skal simpelthen klæde iværksætterne på til at benytte rådgiver.

 

Hvad koster det så og kan det betale sig?

 

Om året i hele landet i omegnen af 100 mio. kr. + måske ca. 10. mio. til markedsføring, it-system, revision, evaluering mv. 

 

Men hvis de 14.000 overlevende (de 11.000 + de 3.000) ansætter 0,8 ekstra medarbejder giver det alene her en udgift for at skabe et job på under 10.000 kr. Det er knap en halv måneds dagpenge pr. person.

 

Så kommer alle de andre "følgeindtægter" til samfundet så som øget beskatning af den stigende omsætning, reducering af tab på konkurser, plus alle mulige sparede sociale omkostninger, som fx. følgerne af skilsmisse mv.  

 

Det er dermed efter min opfattelse en virkelig god forretning, vi pt. siger nej tak til som samfund. Så vil vi gerne have flere iværksættere i Danmark kunne vi begynde med at hjælpe dem der rent faktisk vil starte, til at få succes med deres virksomhed!

 

Hans Peter Wolsing 

 

#iværksætter #iværksamf #dkpol #fv19 #StartUpAalborg #cphftw #aarsome #startupodense #startupdk 

 

Hans Peter på Segway ved Danfoss Universe

 

Foto er fra en studietur med iværksætterådgivere til Flensburg Universitet. Undervejs var der tid til et besøg hos Danfoss for at høre om deres iværksætterindsats... Og til at lege lidt!

Startinfo.dk
Rubjergvej 67, Lønstrup, 9800 Hjørring
Strandvejen 16, 9000 Aalborg
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.