Forside
 
IværksætterGuide
 
 
 
 
Om Startinfo.dk
 

Enkeltmandsvirksomhed - også kaldet en personligt ejet virksomhed

 

Hvad er en personligt ejet virksomhed?

Den mest enkle form for virksomhed er den personligt ejede enkeltmands­virk­somhed. Sådan betegnes den rent juridisk, men læg mærke til, at enkeltmands­virksomhed ikke betyder, at der kun er een enkelt ansat.

 

Der kan være mange ansatte, men der er kun een ejer: DIG! Ord der beskriver et personligt ejet firma

 

Der er ikke de store problemer med at komme i gang med sådan en virksom­hed ‑ du begynder simpelt­hen. Og du får let et CVR-nummer, se nærmere om CVR her!

 

Hvad er ulemper ved personligt ejet?

Fra det øjeblik du er startet, hæfter du over for omverdenen med alt, hvad du ejer og har, både nu fremover.

Den gæld du stifter i fir­maet fx. over for bank og leverandører, hæfter du for med din private formue (hus, bil, værdipapirer og andre aktiver), som tilhører din bodel, dit særeje eller din del af fællesejet. Du kan altså ikke adskille virksom­hedens økonomi og din priva­te økonomi med hensyn til hæftelse.

 

Risiko ved personligt ejet firma

Der kan være andre ri­sici i forbindel­se med virksomhedens nu­værende og fremtidige drift. Et typisk eksempel er et mindre byggefirma, som bliver mødt med et er­statningskrav på grund af byggesjusk eller materialefejl. Et erstat­ningskrav kan i byg­gebranchen hurtigt blive af en sådan størrelse, at det kan medføre virksomhedens konkurs.

 

Et andet eksempel er en lil­le produktionsvirksomhed, der frem­stiller produkter, som senere ganske uventet viser sig at have farlige egenskaber, der kan med­føre betydelige erstatnings­krav, som igen tvinger indeha­veren ud i en konkurs. I begge tilfælde vil der være mulig­hed for at begrænse risiko­en ved at tegne forsikringer og ved udarbejdelse af salgs- og leveringsbetingelser.

 

Men der er også en del fordele ved at vælge en Enkeltmandsvirksomhed. Det er den mest enkle virksomhedsform at oprette og det er gratis, men du bør lige tænke dig om. 

 

Hvis du går ned med en enkeltmands­virksomhed, og det ender med konkurs, skal du være klar over, at du efter konkursen stadig­væk hæfter for den re­sterende gæld over for kreditorerne. ­Hvis du har en ægtefælle, vil ved­kom­mende ikke hæfte for den gæld du ska­ber i forbindelse med virksomhe­dens drift.

 

Inden du vælger selskabsform, bør du derfor altid konsultere en jurist.

 

Når du har valgt selskabsform, så skal du selvfølgelig registreres på CVR. Det er gratis og ret let at få et CVR nummer. Læs mere her!

 

 

 

 

 

 

 

Startinfo.dk ApS - DIN nye iværksætterportal
Rubjergvej 67, Lønstrup
9800 Hjørring
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.