Forside
 
IværksætterGuide
 
 
 
 
Om Startinfo.dk
 

Skat og selvangivelse for iværksættere

 

Hvordan betaler et firma skat?

Alle skal betale skat... Også virksomheder. Derfor skal du på sammen måde som du gør privat, indlevere et oplysningsskema for dine indtægter og udgifter i det gamle år. Oplysningsskemaet er det man tidligere kaldte selvangivelse eller udvidet selvangivelse for virksomheder.

 

Dit oplysningsskema er det der fortæller myndighederne, hvor meget du skal betale i SKAT uanset om du har indbetalt forskudsskat eller ej.

 

Hvad er meningen med forskudsregistrering?

Forskudsskat er egentlig næsten det samme, om man er indehaver af en virksomhed, eller man er lønmodtager. Ud fra sidste år "gætter" SKAT på hvor meget indtjening man har i det kommende år og ud fra det sættes et beløb til SKAT.

 

Tanken med forskudsskat er at man ikke får opbygget en kæmpe gæld til SKAT uden egentlig at tænke på det. Hvis der står mange penge på kontoen, og du ikke er forskudsregistreret, bør du være meget påpasselig med at bruge dem. SKAT er flinke nok, men får du pludselig en stor restskat, så er tonen lidt anderledes. 

 

Er virksomheden et selskab betaler man skat lige som normalt som lønmodtager, fordi selskabet jo udbetaler løn til indehaveren. Er det i personligt ejet firma bør man sætte et beløb af til B-skat første år eller ændre sin forskudsregistrering.

  

HUSK. Der kan være andre grunde til at se på din forskudsregistrering end etablering af selvstændig virksomhed. Det kan være køb af fast ejendom, skilsmisse, flytning mv.

 

Hvad skal oplysningsskemaet/årsrapporten indeholde?

Der er ikke ens regler for alle! Ja. det lyder uretfærdigt men er faktisk ret rimeligt, når man ser på det og i øvrigt en fordel for iværksættere og små virksomheder. Er du en børsnoteret virksomhed med kæmpe omsætning, tusindvis af medarbejdere, eksport og det hele, så er der meget flere krav til din årsrapport. 

 

Så det er din virksomheds størrelse, der afgør, hvilken "regnskabsklasse" din virksomhed er omfattet af.

 

Der findes 4 forskellige regnskabsklasser: A, B, C og D.

 

Og for at gøre det rigtig sjovt er regnskabsklasse B delt op i mikro B og B.

 

Regnskabsklasserne C og D vil vi ikke beskæftige os med her. De omhandler større virksomheder.

 

Enkeltmands- også kaldet personligt ejede virksomheder - er omfattet af regnskabsklassen A, mens selskaber ApS og A/S er regnskabsklassen B. Hvis du har omsætning under 5,4 mio. kr. balance på 2,7 mio. kr. og under 10 ansatte hører du til B mikro. Og har din virksomhed mere end et af tallene er du alm. B.

 

Vi starter med enkeltmandsvirksomheden.

 

Årsregnskab for en enkeltmandsvirksomhed.

Når du skal lave dit årsregnskab, så skal du faktisk kun indsende det på forlangende. Det vil sige du skal blot udarbejde dit årsregnskab, men ikke indsende det til hverken SKAT eller Erhvervsstyrelsen.

 

Men... du skal stadig bruge dit årsregnskab for du skal jo indtaste tallene i dit oplysningsskema. Felterne 111 og 112 skal udfyldes i TastSelv, og måske også flere afhængig af dine aktiviteter.

 

Du kan gøre det fra midt i marts og dine regnskabstal skal være oplyst senest 1. juli. Og husk det nu. Der er gebyr på 200 kr. pr. dag op til max. 5.000 kr., hvis du ikke indsender dit oplysningsskema, 

 

Hvad skal årsrapporten bruges til, når den ikke skal indsendes?

Udover at danne grundlag for de tal du skal bruge til SKAT og til indsendelse af dit oplysningsskema, er der ofte andre. der skal bruge din årsrapport. Det kan være din bank eller sparekasse, der efterspørger den. Og når de gør det, er det naturligvis dels fordi de er interesserede i hvordan det går din virksomhed, men også fordi de er forpligtigede til det. Der bliver holdt meget øje med at pengeinstitutter kender deres kunder, så når de spørger efter dit regnskab også selv om du måske ikke skylder noget, eller har overholdt alle dine aftaler. så er det altså ikke af mistillid. De får påtale af finanstilsynet, hvis ikke de gør.

 

Du skal sikkert også bruge den, hvis du skal indgå en leasingaftale.

 

Men først og fremmest skal du bruge den til dig selv. Det er dit overblik over dit firmas økonomi og et godt grundlag for sammenligning med sidste år og til udarbejdelse af budget for næste år.

 

Årsregnskab for anpartsselskab ApS

Der er lidt større krav til selskaber, som beskrevet ovenfor. Det gælder også ved aflæggelse af regnskab.

 

Årsagen er den enkelte at selskabet i sig selv er en "juridisk person". Et enkeltmandsfirma er jo i princippet det sammen som indehaveren. Firmaet er ejeren.

 

Men et selskab er jo en selvstændig identitet, hvorfor ejerne her er de personer eller andre virksomheder, der har skudt penge ind i firmaet. Derfor også forklaringen på formuleringen i revisorpåtegningen "Til kapitalejerne i firmanavn ApS".

 

Hvad betyder det så for krav til afrapportering, at virksomheden er drevet som Aps?

Først og fremmest er der den forskel at regnskabet skal indberettes til Erhvervsstyrelsen. Det gælder alle selskaber, og fordi der er et begrænset indskud modsat ubetinget hæftelse i et personlige ejet firma, skal man kunne tilgå regnskabet som fx ny leverandør. Man kan derfor se regnskabet offentligt lagt frem på CVR.dk

 

Udover krav om offentlighed tjekker Erhvervsstyrelsen også regnskabet. 

 

Der er krav i lovgivningen til indholdet af årsberetningen

 

Den skal betegnes ‘Årsrapport’
Virksomhedens fulde navn, CVR-nummer og hjemstedsadresse
Regnskabsperiode
Navnet på dirigenten for generalforsamlingen og datoen for afholdelse

Ledelsespåtegning
Ledelsesberetning
Resultatopgørelse
Balance
Noter
Evt. revisionspåtegning

 

Man kan godt lave det selv. Men det kræver nok, at man har lidt indsigt i regnskab og økonomi. Man kan søge inspiration i, hvordan andre har gjort det ved at se deres regnskab på CVR.

 

Og forvent mange og komplicerede spørgsmål, så du med næsten garanti skal svare nej til fordi det handler mere om udenlandske forhold, udbytte udbetaling, selskabskonstruktioner og interne koncernpriser. Jep... Ikke rigtig relevant for de fleste iværksættere. 

 

Alternativt bør det overvejes at benytte et revisionsfirma eller fx vores partner Digital Revisor. 

 

 

 

FAGLIG

PARTNER

ØKONOMI 

 

Digital Revisor sætter strøm til revisoren

 

 

 

 

Startinfo.dk ApS - DIN nye iværksætterportal
Rubjergvej 67, Lønstrup
9800 Hjørring
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.