Forside
 
IværksætterGuide
 
 
 
 
Om Startinfo.dk
 

Iværksætterblog GDPR

 

Når GDPR har taget magten - En historie om administrativ overbehandling.

En af de emner vi behandler på vores iværksætterportal Startinfo.dk er de tilladelser iværksættere evt. skal søge hos deres lokale kommune og andre myndigheder. Vi skriver lidt om erhverv i egen bolig, kontaktoplysninger til kommunen - flere kommuner har fx. en udmærket erhvervskontakt, der finder de rigtige forvaltninger mv. - oplysninger om spiritusbevilling, byggeri og meget andet. 

 

Det er en langvarig proces (og vi er ikke færdige endnu) men af og til kontakter vi kommunerne for at spørge konkret til ting vi ikke kan finde på deres hjemmeside. Er der en erhvervskontakt ringer vi oftest til vedkomne, men nogle gange sender vi også en mail. Men vi ringer nu helst, for kommuner er ikke altid så flinke til at svare hurtigt. Eller i det hele taget :-) 

 

Men som sagt så skriver vi af og til kommunerne.

 

Og så kommer jeg til emnet... Når GDPR har taget magten! Først lige en forklaring...

 

Hvad er GDPR? Og hvad betyder GDPR?

GDPR er en forkortelse for General Data Protection Regulation eller på dansk Regler for databeskyttelse.. Er du interesseret - og forbered dig på at der er lidt kedeligt - så se på EU's hjemmeside her!

 

Meningen med GDPR er jo egentlig god nok. Alle der gemmer data om os borgere skal behandle dem sikkert, ordentligt og efter reglerne. Men hvordan håndteres det så i praksis...?

 

Nedenfor er det autosvar jeg fik fra en kommune på Sjælland, da jeg skrev og spurgte til deres hjemmeside. Og det er ikke for at hænge en enkelt kommune ud, så jeg har gjort kommunen anonym...

 

Tak for din mail til Anonym Kommune.


Din henvendelse vil blive behandlet hurtigst muligt.

 

Hvis din henvendelse vedrører noget generelt, får du svar via mail.

 

Hvis vores svar til dig indeholder personoplysninger, svarer vi dig i stedet i din digitale postkasse. Hvis du ikke kan modtage digital post, får du svaret med posten. I begge tilfælde vil du få en mail med besked om, hvordan vi svarer dig.

 

Du kan læse mere om digital post www.borger.dk eller på www.virk.dk.

 

Vi har pligt til at oplyse dig om følgende

 

Når du har sendt personoplysninger til os som f.eks. dit navn, cpr.nr., adresse, telefonnummer, e-mailadresse, eller oplysninger om dine økonomiske eller helbredsmæssige forhold, vil vi behandle disse oplysninger.

 

At vi behandler oplysningerne, betyder bl.a. at vi kan modtage, registrere, opbevare, kopiere, journalisere, udskrive, videresende og arkivere oplysningerne.

 

Vi er dataansvarlig – hvordan kontakter du os?

 

Anonym Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du har sendt til os. Vores kontaktoplysninger er Anonym Kommune, Adresse, Postnr Anonym, telefon ?? ?? ?? ??, mail Anonym.kommune@Anonym.dk. For at sende en sikker mail, skal du sende din mail via www.borger.dk og digital post. Vi vil opfordre dig til at sende sikker mail.

 

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

 

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne give dig svar på dine spørgsmål, eller for at kunne sagsbehandle din henvendelse til os og holde styr på, hvilke sager, vi har/har haft i Anonym Kommune. Vi behandler personoplysningerne med hjemmel i den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder inden for det lovområde, som din henvendelse handler om, og persondatareglerne.

 

Hvis du f.eks. efterfølgende klager over vores afgørelser eller beder om yderligere sagsbehandling, herunder beder om aktindsigt, indsigt, sletning, berigtigelse, osv., vil disse oplysninger også blive journaliseret og registreret. I forhold til disse evt. efterfølgende forhold vil du også have samme rettigheder, og vi vil have samme pligter som beskrevet.

 

Hvor længe gemmer vi dine persondata?

 

Når vi ligger inde med personoplysninger om dig, vil de blive slettet og arkiveret i overensstemmelse med arkivlovens regler.

 

Dine rettigheder

 

Du har ret til under helt særlige omstændigheder at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt), og du har ret til at se og få udleveret de personoplysninger, som vi behandler om dig (indsigtsret). Du har også ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet (berigtigelse).

 

Vi har en databeskyttelsesrådgiver – hvordan kontakter du ham?

 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du altid spørge det fagcenter, der har behandlet oplysningerne. Og du er også altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Anonym Kontaktperson på mobilnr. ?? ?? ?? ?? og mail DPO@anonym.dk.

 

Du kan klage


Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine personoplysninger, eller hvis du har mistanke om, at kommunen har lækket persondata eller på anden måde ikke har håndteret dine eller andre personers oplysninger korrekt, kan du klage til Datatilsynet på telefon 33 19 32 00, på mail dt@datatilsynet.dk eller hvis du ønsker at sende med sikker post via digital post på www.borger.dk.

 

Hvis du vil vide mere

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder hér
https://www.datatilsynet.dk/media/6893/registreredes-rettigheder.pdf.

 

Med venlig hilsen

Anonym Kommune

 

GDPR reglerne er måske gode nok, men håndtering af dem er ikke ligegyldige!

 

Det er ikke mig på billedet her til venstre, men nogenlunde dækkende for min reaktion, da jeg fik mail fra "Annonym Kommune"

 

Hvordan er vi da kommet så galt afsted? :-)

 

Det må da koste helt vildt mange penge at sætte sådan en administration op. Og det sender man som autosvar til alm. håndværkere, handlende der vil sætte et skilt op og sikkert også til alm. borgere...

 

Det rigtig sjove er... jeg har ikke fået svar på mit spørgsmål. Ikke på mail, jeg har heller ikke fået svar i min eboks -hverken privat eller firmaets - og jeg har heller ikke modtaget noget med gammeldags post. Men jeg har da godt nok fået en lektion i for meget offentlig administration!

 

 

Hans Peter Wolsing

 

#iværksætter #iværksamf #StartUpAalborg #cphftw #aarsome #startupodense #startupdk #dkbiz #dkpol #GDPR #kompoldk

 

 

 

 

 

 

Startinfo.dk ApS - DIN nye iværksætterportal
Rubjergvej 67, Lønstrup
9800 Hjørring
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.