Forside
 
IværksætterGuide
 
 
 
 
Om Startinfo.dk
 

Patent, IPR, varemærke og alt det der...

 

Hvad er et patent?

Patent er nok noget af det mest misforståede begreb til tider. Man kan ikke søge patent på hverken et firmanavn, et logo, et varemærke eller lign.

 

Man søger patent, hvis man har lavet en teknisk løsning på et problem.

 

Et patent er ikke en brugsret, men et patent giver dig en forbudsret, til at afholde andre for at udnytte din tekniske løsning til deres egen produktion.


I de lande du har patent må ingen anden importere, fremstille, sælge eller anvende din tekniske løsning.


Der er andre værdier ved et patent end håndhævelse. Man kan eksempelvis bruge et patent i forbindelse med at rejse kapital, til brug i markedsføring samt værditilførsel til virksomheden.

 

Tekniske løsninger der kan patenteres er ikke kun tekniske kvantespring, det kan også være mindre, men nyskabende løsninger på kendte teknologier.

 

Hvad koster et patent?

Det er ikke så let at sige, hvor meget et patent løber op i, men det bliver til en del penge. Der er en gebyrer for registrering og sagsbehandling hos Patent- og Varemærkestyrelsen, og så er der nogle løbende gebyrer i det eller de lande du registerer dit patent i. Men normalt skal man også regne med at bruge et patentbureau for at få beskrivelsen på plads. De første 100.000 kr. skal du i hvert fald afsætte, med mindre du har erfaring med den slags arbejde.   

 

Læs mere hos Patent- og Varemærkestyrelsen på linket her!

 

Og husk!

 

Du må ikke offentliggøre noget om din idé inden du søger patent. Ingen messedeltagelse, uddeling  af foldere og ingen interview i lokalavisen! Har du først offentligjort din opfindelse kan den ikke beskyttes.

 

Patent- og varemærkestyrelsen har lavet en fin lille film. der beskriver hvordan man får et patent. Se den her:

 

 

 

Copyright ©

Hvad er Copyright? Copyright er en uregistreret rettighed. Det er også det vi kalder for ophavsret. Ophavsret har man på først og fremmest på ”værker”, dvs. musik, software, billeder, litteratur, film, spil og andre kunstværker.

 

Copyright er markeret ved det velkendte c i en cirkel: ©


Man har som udgangspunkt rettigheden, hvis man fremstiller et produkt. Men der er tale om en svag beskyttelse, da den kun beskytter mod direkte kopiering. Man kan med fordel få hjælp af en patent agent til at få kikket sit produkt igennem for om der evt. kan laves stærkere beskyttelser i form af Designbeskyttelse, varemærke, patent/brugsmodel.

 

Læs om designbeskyttelse hos Patent- og Varemærkestyrelsen på linket her!

 

 

Varemærke -> Hvordan beskytter man sit firmanavn eller logo? 

Et varemærke, er et kendetegn som en person eller en virksomhed bruger til at identificere sine produkter eller tjenester overfor kunderne. Det er både for at angive ophavet til produkterne eller tjenesterne og for at adskille dem fra andre virksomheder.

 

Et varemærke er typisk et særegent navn, ord, slagord, symbol, figur, logo eller en sammensætning af flere af disse. I dag accepteres også en række ukonventionelle kendetegn som varemærker, som f.eks. lyd, lugt, farve eller bevægelige billeder.

 

Tilkendegiv varemærkerettigheder ved brug af ® eller ™.

 

Det vigtigste og mest enkle tiltag er, at man ved brugen af varemærket samtidig tilkendegiver at det drejer sig om et rettighedsbeskyttet varemærke, uafhængigt af om varemærket er registreret eller ikke. På den måde tilkendegiver man at mærket er beskyttet gennem registrering eller anses beskyttet med en eneret ved brug. På den måde sender man et signal om ens ret og demotiverer andre fra at bruge mærket.

 

Patent- og varemærkestyrelsen har lavet en video om varemærker, firmanavn, logo... altså de ting du som oftest har et stort ønske om at holde for dig selv.

 

 


Det findes hovedsageligt to måder at symbolisere en varemærkerettighed på, afhængig af om varemærket er registreret eller ikke.


1. Hvis varemærket er registreret, bruges symbolet ® (Registered Trademark). Dette må ikke bruges hvis mærket IKKE er registreret, da det i enkelte lande er forbudt og kan medføre straf.

 

2. Hvis varemærket ikke er registreret, men er i brug, benyttes symbolet ™ (Trademark).

 

Varemærkene bør altid og uden undtagelse, uanset sammenhæng, bruges sammen med disse symboler. 

 

Læs om varemærkebeskyttelse hos Patent- og Varemærkestyrelsen på linket her!

 

 

 

 

FAGLIG PARTNER

PATENT, IPR OG 

VAREMÆRKER

 

 

Larsen og Birkeholm patentbureau

 

 

Larsen og Birkeholm patentbureau

 

 

 

Startinfo.dk ApS - DIN nye iværksætterportal
Rubjergvej 67, Lønstrup
9800 Hjørring
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.