Forside
 
IværksætterGuide
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagpenge som selvstændig?

 

NYT - NYT - NYT: Tidsfrist er 8. august for indmeldelse i en a-kasse for selvstændige, hvis du vil ha' dagpenge fra dag 1.

 

Dagpenge på ”særlige vilkår"

På grund af coronakrisen og udfasningen af regeringens hjælpepakker åbnes nu for en ekstraordinær mulighed for at blive medlem af en a-kasse for selvstændige

 

Selvstændige, der ikke er medlem af en a-kasse eller berettiget til dagpenge efter normale betingelser, kan ”på særlige vilkår”, blive dagpengeberettigede fra 8. august.

 

De særlige vilkår består i, at man skal melde sig ind i en a-kasse i perioden 8. juli til 8. august.

 

Det vil sige, en meget kort tid at træffe en afgørende beslutning i. For man skal lukke sin virksomhed. Dernæst skal

 

Man skal så betale bidrag til a-kassen for de 12 forudgående måneder, dvs. fra august 2019 til august 2020, hvilket er ret specielt og oveni det skal man forpligte sig til at betale de næste 12 måneder.

 

For at du kan få dagpenge skal du lukke din virksomhed (medmindre virksomheden er direkte omfattet af et forbud mod at åbne pga Corona), tilmelde dig som ledig på jobnet.dk, opfylde et indkomstkrav og de øvrige almindelige betingelser for ret til dagpenge.

 

Om det er en gode idé for dig, vil vi nødigt rådgive om her på Startinfo.dk. Men det betyder, at det er nu, du skal beslutte dig, hvis du gerne vil være medlem af en a-kasse på særlige vilkår.

 

Hvis du må lukke din virksomhed igen!

Iværksættere har i princippet samme muligheder for at få dagpenge ved ledighed som lønmodtagere. Reglerne er lidt mere komplicerede for selvstændige, men det kan godt lade sig gøre. 

 

Det er ikke nok, at du ikke længere arbejder i din selvstændige virksomhed... Du skal være ophørt for at kunne opnå dagpengeret. Det vil sige "det hele" skal i princippet være afsluttet, du skal være afmeldt CVR og ha' modtaget et "Ophørsbevis" fra SKAT. 

 

Har du så ret til dagpenge?

JA, reglerne er helt klare: Du har ret til dagpenge, hvis du indenfor de sidste tre år har tjent mindst 228.428 kr (du må maks. regne 19.029 kr. med pr. måned) Husk at her tæller "det hele" med  - altså al indkomst indenfor de seneste 3 år: Både A-indkomst og B-indkomst og evt. overskud fra egen virksomhed samt alle kombinationer heraf. Og så kræver det mindst 12 mdr. medlemsskab af en a-kasse.

 

Vær opmærksom på, at der lige er en "venteperiode" på 3 uger fra dit ophør, til du kan få dagpenge. Denne periode er dog på kun 1 uge, hvis du er gået konkurs!  Det manglede da også bare...

 

 

 


H
vor høj er dagpengesatsen?

Dagpengesatsen beregnes på baggrund af både indkomst fra lønarbejde og selvstændig virksomhed (overskud før skat) Når satsen skal beregnes, tages der udgangspunkt i de 12 måneder indenfor de seneste 24 måneder, hvor du har tjent mest. 

 

Satsen udgør 90 procent af din hidtidige, månedlige arbejdsfortjeneste fratrukket arbejdsmarkedsbidrag. Den maksimale dagpengesats er 19.083 kr (før skat). For at kunne opnå den, skal den samlede indkomst være på mindst 276.564.00

  

Må man tjene noget "ved siden af"?

JA, du må gerne omsætte for op til 50.000 kr. om året mens du er på dagpenge. Du vil dog blive trukket for de timer du bruger på din fritidsbeskæftigelse.

 

Må man starte en ny virksomhed op mens man er på dagpenge? 

Når der er gået mindst 6 måneder fra den dag du lukkede din forrige virksomhed, kan du starte en ny.

 

Hvor lang tid har man ret til dagpenge?

I op til 24 mdr. kan du modtage dagpenge efter din virksomhed er ophørt.

 

Der er flere a-kasser, der organiserer selvstændige. Her er listen over de fleste af dem med et link til deres hjemmeside: 

Arbejdsløshedskassen ASE 

De Frie (Tidl. Dana A-kasse for selvstændige)

Krifa Erhverv 

Ledernes Hovedorganisation 

FTFa A-kasse 

Magistrenes A-kasse 

HK A-kasse 

 

 

 

 

Startinfo.dk ApS - DIN nye iværksætterportal
Rubjergvej 67, Lønstrup
9800 Hjørring
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.