Forside
 
IværksætterGuide
 
 
 
 
Om Startinfo.dk
 

Forsikring af din nye virksomhed

 

Helt vildt spændende emne! Yes, lad os høre noget om forsikringer for iværksættere...

 

Indrømmet! Forsikring er ikke det mest spændende emne. Men det er ret vigtigt for din tilværelse som iværksætter. Og det gælder både for din virksomhed og for din familie.

 

Så lad os få set på det!

 

Der er kun ganske få forsikringer, der er lovpligtige for iværksættere at tegne:

 

Ulykkesforsikring for medarbejdere,

Ansvarsforsikring for bil.

og hundeforsikring!

 

Nu er det de færreste iværksætter der har firma hund, så vi starter med Ulykkesforsikring og ansvarsforsikring for bil. Og så går vi videre med de forsikring, du ikke SKAL tegne, men som det kan være en rigtig god idé at få tegnet.

 

Hvilke forsikring er lovpligtige for selvstændige? 

I forbindelse med opstart og drift af virksomhed er der en række lovpligtige forsikringer som du som virksomhedsejer skal sørge for at have på plads.

  

  • Virksomhedens ejer skal tegne ansvarsforsikring for virksomhedens biler. Forsikringen dækker de skader, som de kan forvolde jf. færdselsloven. Det er på samme måde som privat biler. Kasko er ikke lovpligtigt, men ofte en meget god idé.
  • Alle, der beskæftiger lønnet eller ulønnet arbejdskraft, skal tegne en erhvervssygdomsforsikring, der giver erstatning til ansatte, der får en erhvervssygdom eller en pludselig løfteskade. (tegnes hos Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring) 
  • Alle, der beskæftiger lønnet eller ulønnet arbejdskraft, skal tegne en arbejdsskadeforsikring, der giver erstatning til ansatte, der får varige mén, tab af erhvervsevne, dødsulykker samt skader på briller og kontaktlinser som følge af uheld på arbejdspladsen. 
  • Afhængigt af hvilken type virksomhed der er tale om, kan det også være nødvendigt at tegne andre lovpligtige forsikringer. (Rådgiveransvar, revisoransvar, arkitekter, byggeforsikring) 
  • Ejeren af den bygning, hvorfra virksomheden drives, har ansvar for at tegne forsikringer, som dækker skader på bygningen efter vand, brand, storm, tyveri og hærværk. Men husk! Ejerens forsikring dækker ikke dit driftstab, dit inventar og dit varelager. Det skal du forsikre selv!

Din virksomheds forsikringssituation kan sagtens gøre det nødvendigt/klogt at supplere de lovpligtige forsikringer med nogle frivillige forsikringer.

 

 

 

 

 


 


 

 

Frivillige Forsikringer

Er der forsikringer, som man ikke kan tegne, men som stadig kan være en god idé? Det er meget afhængit at hvilken type virksomhed, du driver for at vurdere, hvad et er for frivillige forsikringer det vil være relevant at tegne. En kontakt til et par forsikringsselskaber vil kunne klarlægge hvilke forsikringer du skal have (de lovpligtige) samt hvilke forsikringer du kan have (de frivillige). Du kan også vælge at kontakte en uafhængig forsikringsmægler til at klarlægge behovet og evt. være behjælpelig med at fremskaffe eller gennemgå tilbud fra forsikringsselskaberne.

Som eksempler på frivillige forsikringer kan nævnes:


Bygningsansvarsforsikring

Kan tegnes af ejeren af den ejendom, hvorfra ejendommen drives. Den træder i kraft, hvis du misligholder din forpligtelse til at vedligeholde huset, og andre personer derved kommer til skade. Det er vigtigt at give forsikringsselskabet besked, hvis ejendommes anvendelse ændres, f.eks. fra parcelhus til blandet bolig og erhvervsejendom.

 

Erhvervsansvarsforsikring

Dækker berettigede krav, som kan rettes mod virksomheden, ved skader, som virksomheden eller dens ansatte forvolder på andre personer eller andres ting. Så er du uheldig med at tabe tasken i en maskine ude ved en kunde, eller gør en af dine medarbejder noget møg ved kundens varer, så skal du dækkes gerne dækkes ind.

 

Produktansvarsforsikring

Dækker skader som ens produkt har forvold på andre mennesker eller materiel. Den er ikke lovpligtig, men som produktansvarsloven er i dag, kan det blive meget dyrt ikke at have den. Tidligere var det primært virksomheder, der eksporterede til USA, der skulle tænke i produktansvarsforsikringer, men det er nu ret udbredet til også hjemmemarkedet. 

 

Kaskoforsikring på firmabil

Dækker alle skader uanset om det er din skyld eller andres. Selv om det er en frivillig forsikring, kræves det altid, hvis du har lån med sikkerhed i bilen.

 

Erhvervsløsøreforsikring

Dækker skader på løsøre (inventar såsom møbler, varer, emballage, edb-udstyr og maskiner efter brand, tyveri og tilfældig udstrømning af vand fra røranlæg

 

EDB forsikring

Dækker kaskoskader på hardware, software og genfremstilling ved alle udefra- og indefrakommende skader(allrisk forsikring). Virus og hackerskader er ikke omfattet. IT-forsikringer bliver mere og mere vigtige. De fleste virksomheder han ikke rigtig drives, hvis ikke man har adgang til sine it-systemer og data. Randsomeware gør ikke livet lettere, så tjek om du er forsikret med forsøg på at stæle dine data.


Driftstabsforsikring

Dækker mistet indtjening, hvis virksomhedens drift går i stå efter brand-, vand-, eller tyveriskader.

 

Ulykkesforsikring

Mange har tegnet en fritids-ulykkesforsikring som dækker de skader man måtte pådrage sig i sin fritid, da man jo er dækket af arbejdsgiverens lovpligtige arbejdsskadeforsikring mens man er på arbejde.

 

Som selvstændig er man sig egen arbejdsgiver, og er derfor ikke omfattet af den arbejdsskadeforsikring man har tegnet for sine ansatte. Det er derfor vigtigt at tegne en heltidsulykkesforsikring på sig selv, eller hvis man allerede har en fritidsulykkesforsikring, at få denne omtegnet til en heltidsulykkesforsikring. Det kan som selvstændig være svært at skelne arbejdstid fra fritid. Har du ansatte kan du blive omfattet af arbejdsskadeforsikringen.

Sygedagpengeforsikring
 

Sygedagpenge er et særligt emne, som vi skriver mere om på siden her!

 

 

 

 

 

 

 

 

Pension og livsforsikring

Pension og livsforsikring er andre aspekter man som selvstændig skal overveje. Du har måske i et tidligere ansættelsesforhold været omfattet af en pensionsordning, som tillige kan have indeholdt visse udbetalinger ved død og sygdom. Betalte sygdomsbehandlinger kan også have været indeholdt. Det er vigtigt at være opmærksom på hvad der nu skal ske med disse ordninger, og at du nu selv er ansvarlig for at sikre såvel din alderdom økonomisk, som din familie, hvis du ikke skulle opnå at opleve din alderdom.

 

En del selvstændige har meget tiltro at deres virksomhed altid kan afhændes (sælges) for et beløb, der kan sikre en god alderdom. Erfaringen viser af det ikke altid er tilfældet. Så for en sikkerhedsskyld, så bør du sætte penge tilside til pension hver måned, så snart dit firmas økonomi er til det.  

 

Arbejdsløshedsforsikring

Du har som selvstændig også mulighed for at være omfattet af arbejdsløshedsforsikringsloven. Enten gennem medlemskab af din eventuelle nuværende a-kasse hvis denne også forsikrer selvstændige eller ved at skifte til en a-kasse for selvstændige.

 

Læs mere om arbejdsløshedsforsikring her!

 

 

 

 

 

Startinfo.dk ApS - DIN nye iværksætterportal
Rubjergvej 67, Lønstrup
9800 Hjørring
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.