Forside
 
 
 
 
 
 
 
 

Forsikring af din nye virksomhed

 

Helt vildt spændende emne! Yes, lad os høre noget om forsikringer...

 

Indrømmet! Forsikring er ikke det mest spændende emne. Men det er ret vigtigt for din som iværksætter, for din virksomhed og for din familie.

 

Så lad os få set på det!

 

Der er kun ganske få forsikringer, der er lovpligtige for iværksættere at tegne:

 

Ulykkesforsikring for medarbejdere,

Ansvarsforsikring for bil.

og hundeforsikring!

 

Nu er det de færreste iværksætter der har firma hund, så vi starter med Ulykkesforsikring og ansvarsforsikring for bil. Og så går vi videre med de forsikring, du ikke SKAL tegne, men som det kan være en rigtig god idé at få tegnet.

 

Lovpligtige forsikringer

 

I forbindelse med opstart og drift af virksomhed er der en række lovpligtige forsikringer som du som virksomhedsejer skal sørge for at have på plads.

  

  • Virksomhedens ejer skal tegne ansvarsforsikring for virksomhedens biler og trucks. Forsikringen dækker de skader, som de kan forvolde jf. færdselsloven. 
  • Alle, der beskæftiger lønnet eller ulønnet arbejdskraft, skal tegne en erhvervssygdomsforsikring, der giver erstatning til ansatte, der får en erhvervssygdom eller en pludselig løfteskade. (tegnes hos Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring) 
  • Alle, der beskæftiger lønnet eller ulønnet arbejdskraft, skal tegne en arbejdsskadeforsikring, der giver erstatning til ansatte, der får varige mén, tab af erhvervsevne, dødsulykker samt skader på briller og kontaktlinser som følge af uheld på arbejdspladsen. 
  • Afhængigt af hvilken type virksomhed der er tale om, kan det også være nødvendigt at tegne andre lovpligtige forsikringer. (Rådgiveransvar, revisoransvar, arkitekter, byggeforsikring) 
  • Ejeren af den bygning, hvorfra virksomheden drives, har ansvar for at tegne forsikringer, som dækker skader på bygningen efter vand, brand, storm,    tyveri og hærværk.

 

Din virksomheds forsikringssituation kan sagtens gøre det nødvendigt/klogt at supplere de lovpligtige forsikringer med nogle frivillige forsikringer.

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

Frivillige forsikringer


Karakteren af din virksomhed er afgørende for hvilke frivillige forsikringer det vil være relevant at tegne. En kontakt til et par forsikringsselskaber vil kunne klarlægge hvilke forsikringer du skal have (de lovpligtige) samt hvilke forsikringer du kan have (de frivillige). Du kan også vælge at kontakte en uafhængig forsikringsmægler til at klarlægge behovet og evt. være behjælpelig med at fremskaffe eller gennemgå tilbud fra forsikringsselskaberne.

Som eksempler på frivillige forsikringer kan nævnes:

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Kan tegnes af ejeren af den ejendom, hvorfra ejendommen drives. Den træder i kraft, hvis du misligholder din forpligtelse til at vedligeholde huset, og andre personer derved kommer til skade. Det er vigtigt at give forsikringsselskabet besked, hvis ejendommes anvendelse ændres, f.eks. fra parcelhus til erhvervsejendom.

 

Erhvervsansvarsforsikring

 

Dækker berettigede krav, som kan rettes mod virksomheden, ved skader, som virksomheden eller dens ansatte forvolder på andre personer eller andres ting.

 

Produktansvarsforsikring

 

Dækker skader som ens produkt har forvold på andre mennesker eller materiel.

Den er ikke lovpligtig, men so produktansvarsloven er i dag, kan det blive meget dyrt ikke at have den.

 

Erhvervsløsøreforsikring

Dækker skader på løsøre (inventar såsom møbler, varer, emballage, edb-udstyr og maskiner efter brand, tyveri og tilfældig udstrømning af vand fra røranlæg

 

EDB forsikring

 

Dækker kaskoskader på hardware, software og genfremstilling ved alle udefra- og indefrakommende skader(allrisk forsikring). Virus og hackerskader er ikke omfattet.


Driftstabsforsikring

Dækker mistet indtjening, hvis virksomhedens drift går i stå efter brand-, vand-, eller tyveriskader.

 

Ulykkesforsikring

 

Mange har tegnet en fritids-ulykkesforsikring som dækker de skader man måtte pådrage sig i sin fritid, da man jo er dækket af arbejdsgiverens lovpligtige arbejdsskadeforsikring mens man er på arbejde.

 

Som selvstændig er man sig egen arbejdsgiver, og er derfor ikke omfattet af den arbejdsskadeforsikring man har tegnet for sine ansatte. Det er derfor vigtigt at tegne en heltidsulykkesforsikring på sig selv, eller hvis man allerede har en fritidsulykkesforsikring, at få denne omtegnet til en heltidsulykkesforsikring. Det kan som selvstændig være svært at skelne arbejdstid fra fritid. Har du ansatte kan du blive omfattet af arbejdsskadeforsikringen.

Sygedagpengeforsikring

 

Læs mere om sygedagpenge her!

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pension og livsforsikring

 

Pension og livsforsikring er andre aspekter man som selvstændig skal overveje. Du har måske i et tidligere ansættelsesforhold været omfattet af en pensionsordning, som tillige kan have indeholdt visse udbetalinger ved død og sygdom. Betalte sygdomsbehandlinger kan også have været indeholdt. Det er vigtigt at være opmærksom på hvad der nu skal ske med disse ordninger, og at du nu selv er ansvarlig for at sikre såvel din alderdom økonomisk, som din familie, hvis du ikke skulle opnå at opleve din alderdom.

 

Arbejdsløshedsforsikring

 

Du har som selvstændig også mulighed for at være omfattet af arbejdsløshedsforsikringsloven. Enten gennem medlemskab af din eventuelle nuværende a-kasse hvis denne også forsikrer selvstændige eller ved at skifte til en a-kasse for selvstændige.

 

Læs mere om arbejdsløshedsforsikring her!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startinfo.dk
Sct. Cathrines Vej 21, 9800 Hjørring
Strandvejen 16, 9000 Aalborg
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.