Forside
 
 
 
 
 
 
 
 

Personligt ejet virksomhed eller selskab? Altså ApS eller A/S...

 

Hvilken virksom­hedsform skal du vælge?

ApS, A/S eller personligt ejet? Opstart af virksomhed kræver du træffer et valg. Og dit valg har konsekvenser både i forhold til administration, hæftelse for evt. gæld, skat, kapitalkrav og meget mere.

 

Din firmastart vil derfor kræve, du lige bruger lidt tid på overvejelserne. Og måske søg noget juridisk assistance og opstartshjælp. 

 

Vi vil her gennemgå de vigtigste juridiske as­pekter i de mest almindelige virksomhedsformer for nye og min­dre virksom­heder:

Enkeltmands­firma, interessentskab, an­partsselskab og aktieselskab.

Tilbage er at foretage et valg! Som du sikkert er klar over, er der ikke noget klart svar, idet meget afhæn­ger af individu­elle forhold, branche, ansvar og meget andet.

 

Vores holdning er, at hvis der er stor risiko omkring de produkter du vil star­te med, vil vi anbe­fale et ApS. Men i alle tilfælde er det eneste rig­tige at drøfte valg af selskabsform grun­digt med din revisor og din advokat - og lytte til deres råd.

 

Valg af virksomhedsform

En virksomhed kan startes på juridisk set mange for­skellige må­der. Der er fordele og ulemper ved de forskellige virksomhedsformer, og her på Startinfo.dk vil vi gennemgå de mest almindelige virksomhedstyper:

 

Enkeltmandsvirksomheder (Personligt ejede) 

 

Interessentskaber (I/S)

 

Anpartsselskaber (ApS)

 

Aktieselskaber (A/S)

 

Iværksætterselskaber (IVS) OBS!!! Muligheden for at stifte IVS er bortfaldet. Læs evt. det vedtagne lovforslag her!

 

Det er under en af disse former, langt hoved­parten af de nye virksomheder starter. Klik på linkene ovenfor for at læse mere om hver enkelt selskabsform.

  

 

 

 

 

Samlet oversigt over selskabsformer, krav, vilkår mv.:

 

Oversigt over selskabsformer

 

 

Startinfo.dk
Sct. Cathrines Vej 21,
9800 Hjørring
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.