Forside
 
IværksætterGuide
 
 
 
 
Om Startinfo.dk
 

Kan jeg leve af at være iværksætter?

Det kan føles som et meget stort skridt at starte egen virksomhed. Måske har du nu, hvad du opfatter som en ret sikker tilværelse som lønmodtager med feriepenge, omsorgsdage og pension. Men nu overvejer du at skifte den "trygge" lønmodtagertilværelse ud med livet som selvstændig. Hvorfor overhovedet overveje at springe ud fra 10-meter vippen -  overladt til sig selv, sit eget initiativ, sin egen arbejdsindsats og sin egen vi­den?

  

Er indtjeningen som selvstændig nok til at man kan leve af det? 

Vi vil vove den påstand, at det typisk er "iværksætterspirens"  største overvejelse, og nok også et af de spørgmål man oftest bliver mødt med: "Ka' du nu leve af det"? Det skal du naturligvis regne på. Ingen kan sige det på forhånd men, du kan lave nogle budgetter, undersøge markedet, så din beslutning bliver truffet på et så oplyst grundlag som muligt.

 

Se mere om budgetter, markedsanalyse mv. i andre afsnit af IværksætterGuiden.

 

Men økonomien er ikke den eneste usikkerhedsfaktor.

 

Er der meget arbejde som selvstændig?

Hertil kommer så betænkeligheder ved om hele livet bare bliver hårdt ar­bejde såvel fysisk som psykisk, lange arbejdsdage, kort el­ler ingen ferie, uvante arbejdsopgaver og overraskelser i massevis.

 

Det er også mange gange - afhængig af din situation og alder - din families fremtid, der sættes på spil. Det er vigtigt, at din familie har forståelse for det og helst bakker dig op. Det gør de måske ikke helt fra starten af, som du kan læse på næste side.

 

 

PARTNER PÅ IVÆRKSÆTTER- GUIDEN 

 
Infolinkkurser og iværksætteruddannelsen
 

 

Det er også meget vigtigt at benytte dit netværk. Der er helt sikkert nogle du kender private og fra dit nuværende arbejde/studie, som har en viden og nogle gode kontakter, som du kan bruge. Både i din afklarende fase, hvor du overvejer livet som iværksætter og om din virksomhedsidé nu er bæredygtig. Men også når det kommer til den konkrete etablering. Træk på dem du kender! Kan jeg leve af at være iværksætter?

 

For nogle er det helt sikkert ikke det rigtige valg at blive selvstændige, Men de fleste der er startet for sig selv finder ud af, at der er mange fordele ved tilværelsen som iværksætter.

 

Du får foden under eget bord, bliver din egen herre eller kvinde og op­lever tilfredsstillelsen ved at se ting gro og udvikle sig. Du kommer til at træffe de vig­tige beslutninger, og det er dig, der har chancen for at få en bedre økonomisk fremtid, end det ellers ville være mu­ligt.

 

Du skal iøvrigt være opmærksom på, at ligesom lønmodtagere har mulighed for at modtage dagpenge kan selvstændige også forsikre sig ved arbejdsløshed. Se mere under afsnittet om forsikringer. 

 

Og du kan gøre meget for at gøre risikoen mindre...

 

Først og fremmest ved en god forberedelse og ved at bruge rådgivere inden starten!

 

 


 

 

Denne artikel er skrevet af Hans Peter Wolsing, civiløkonom uddannet fra Aalborg Universitet og med mere en 30 års erfaring med rådgivning og vejledning af iværksættere. Mere end 3.000 rådgivningsforløb, mange hundrede oplæg for iværksættere på kursus eller elever / studerende på uddannelsesinstitutioner, er det også blevet til. Hans Peter Wolsing har selv etableret 4 virksomheder: Et reklamebureau, et konsulentfirma, et deltidslandbrug og feriehus udlejning og i 2018 iværksætterportalen Startinfo.dk. Hans Peter har deltaget i Erhvervshusenes ekspertgruppe vedr. salg og markedsføring og repræsenteret erhvershusene i arbejdsgrupper under Erhvervsstyrelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startinfo.dk ApS - DIN nye iværksætterportal
Rubjergvej 67, Lønstrup
9800 Hjørring
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.