Forside
 
 
 
 
 
 
 
 

Kan jeg leve af det?

 

Det kan føles som et meget stort skridt at starte egen virksomhed.

 

Du har måske nu, hvad du opfatter som en ret sikker tilværelse som lønmodtager og overvejer om skiftet til at være selvstændig er for stort. Det føles måske som en usikker situation, hvor man er overladt til sig selv, sit eget initiativ, sin egen arbejdsindsats og sin egen vi­den.

 

Kan man nu leve af det? 

 

Det er typisk den største overvejelse.

 

Hertil kommer så betænkeligheder ved om hele livet bare bliver hårdt ar­bejde såvel fysisk som psykisk, lange arbejdsdage, kort el­ler ingen ferie, uvante arbejdsopgaver og overraskelser i massevis.

 

Det er også mange gange - afhængig af din situation og alder - din families fremtid, der sættes på spil. Det er vigtigt, at din familie har fordståelse for det og helst at de bakker dig op. Det gør de måske ikke helt fra starten af, som du kan læse på næste side.

 

 

 

 

 

 

Det er også meget vigtigt at benytte dit netværk. Der er helt sikkert nogle du kender private og fra dit nuværende arbjede/stuide, som har en viden og nogle gode kontakter, som du kan bruge. Både i din afklarende fase, hvor du overvejer livet som iværksætter og om din virksomhedsidé nu er bæredygtig. Men også når det kommer til den konkrete etablering. Træk på dem du kender! 

 

For nogle er det helt sikkert ikke det rigtige valg at blive selvstændige, Men de fleste der er startet for sig selv finder ud af, at der er mange fordele ved tilværelsen som iværksætter.

 

Du får foden under eget bord, bliver din egen herre og op­lever tilfredsstillelsen ved at se ting gro og udvikle sig. Du kommer til at træffe de vig­tige beslutninger, og det er dig, der har chancen for at få en bedre økonomisk fremtid, end det ellers ville være mu­ligt.

 

Du skal iøvrigt være opmærksom på, at lige som lønmodtagere har mulighed for at modtage dagpenge kan selvstændige også forsikre sig ved arbejdsløshed. Se mere under afsnittet om forsikringer. 

 

Og du kan gøre meget for at gøre risikoen mindre...

 

Først og fremmest ved en god forberedelse og ved at bruge rådgivere inden starten!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startinfo.dk
Rubjergvej 67, Lønstrup, 9800 Hjørring
Strandvejen 16, 9000 Aalborg
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.