Forside
 
IværksætterGuide
 
 
 
 
Om Startinfo.dk
 

Bogføring, bilag og moms. 

 

Hvad er bogføring?

Er det nødvendigt at bogføre og hvordan bogfører man egentlig som iværksætter?

 

Ja, det er nødvendigt. Uanset hvor lille din virksomhed er så skal du bogføre dine indtægter og udgifter og lave et regnskab.

 

Det gælder også selv om din omsætning er meget lav og du fx ikke når grænsen for krav om momsregistrering på de 50.000 kr.  Der skal bogføres og indrapporteres til SKAT på din selvangivelse. Det skal gøres senest 1. juli i det eftefølgende år, hvor du har haft indtægten. Det gør du ved at tilføje indtægten til dit oplysningsbrev, bedre kendt under det gammel navn: Selvangivelse!

 

Man kan næste føle angsten i at angive sig selv. Bortset fra det er et Oplysningsbrev helt det samme! 

 

Hvordan bogfører man?

 

Bogføring med "Det dobbelte bogholderi"

I Danmark bogfører vi ud fra principperne i det dobbelte bogholderi. Det virker faktisk ret godt og er ikke så svært. Og det er ikke noget der er opfundet fornyligt. Princippet stammer fra Italienske købmænd, som brugte "metoden" allerede i 1400-tallet. Men det bruges endnu og giver ret god mening.  

 

Betydningen af "det dobbelte", er at en hver postering skal modsvares af en modpostering. Sort snak...? Overhovedet ikke se nedenstående lille illustration, som er lidt handelsskole agtigt, men forklarer ret godt, hvad der sker. 

 

Bogføring af salg. Du har solgt 4 timers arbejde for 1000 kr. Køberen betaler kontant. Og du er ikke momsregistreret.  Bogføringen bliver så konto for salg og konto for kasse: 

 

Bogføring af kontant salg

 

Altså i balance. Debet og kredit skal altid balancere. En postering skal modsvares af en modpostering. Hvis vi kun bogfører salget, hvor er pengene så blevet af? Der skal altså altid en modpostering til. 

 

Hvis du nu er momsregistreret, ser bogføringen sådan her ud:

 

Bogføring af kontant salg med moms

 


Og ja det er en fordel ikke at være momsregistreret. Men det kan man ikke selv vælge, hvis omsætningen er over 50.000 kr. 

 

Altså det samme som før i kassen, nu er dit salg blot blevet 200 kr. mindre, fordi SKAT skal ha' deres del af kagen i form af moms. Bogføring af moms er ret enkelt og de fleste bogføringsprogrammer håndterer momsen automatisk.

 

Ovenstående er en kontant handel. Hvis nu kunder køber på regning altså har en betalingsfrist, så ser det sådan her ud:

 

Bogføring af salg på kredit med moms (debitor)

Og så skulle det gerne efterfølgende se ud  som nedenfor. De 1000 kr. krediteres fra debitorer (tilgodehavender), som så går i 0 og pengene debiteres indsættes i kassen. De "flyttes" dermed fra en konto til en anden.

 

Bogføring af kundens indbetaling (debitor)

 

I et moderne bogføringsprogram ser du ikke det helt som her, men ovenstående er principperne i alle regnskabsprogrammer. Debet og Kredit.  

 

Og skal vi så lige ta' en udgift med...

 

Betaling af annonce i lokalavisen, som vi betaler kontant:

 

Bogføring af udgift med moms kontant betalt

 

Bogføringsloven

Du skal som erhvervsdrivende overholde bogføringsloven. Uanset størrelsen på din virksomhed skal du overholde den helt basale bogføringslov. 

 

Det betyder, at du skal bogføre enten i hånden (med ikke sletbar skrift i en gammeldags kollonnebog) eller mere sandsynligt i et bogføringsprogram, for hver "begivenhed".

 

Men der er nogle ting, du skal overholde:

 

1. Du skal overholde "God bogføringsskik". Og hvad er så det? Tja, det er en slags retsstandard der beskriver hensigtsmæssig adfærd. For små virksomheder er det primært at man har overblikket over virksomhedens økonomi.

 

Er det nødvendig at bogføre hver dag?

 

Både ja og nej. Det kommer an på dit firma, og hvor meget der sker i dit regnskab. Man skal bogføre så ofte, at man kan overskue sin virksomhed. Det siger sig selv at har man kun et bilag om måneden, kan det nok gå kun at bogføre en gang i kvartalet. Men har man 1.000 bilag om måneden skal man nok bogføre om ikke dagligt, så ugenligt.

 

2. Opbevaring af bilag (også evt. elektroniske) i mindst 5 år på betryggende vis og opbevaret her i Danmark. Så du må faktisk ikke uploade dine bilag i fx Google Drev, de skal være på en dansk server.

 

3. Der skal i nogle tilfælde laves en kort beskrivelse af bogføring, registrering og opbevaring af bilag. Anvendes et standard registreringssystem, er det ikke nødvendigt. Det har de lavet for dig.

 

Listen ovenfor er ikke udtømmende, men omhandler kun de vigtigste ting. Vil du helt i detaljen kan du se Erhvervssstyrelsens Vejledning til bogføring!

 

Bilag i dit regnskab

Al bogføring starter med en handel (økonomisk transaktion), der dokumenteres ved et bilag. Samtlige økonomiske transaktioner skal kunne dokumenteres ved et bilag. Hvis ikke du har et bilag, vil det som udgangspunkt være at betragte som privatforbrug.

 

Hvad er et bilag så? Et bilag kan være en faktura, kreditnota, kvittering fra en forretning eller lign.

 

For at bilaget kan godkendes fx af SKAT skal følgende fremgå:

  • Hvem du har handlet med, både navn og adresse
  • Hvad der er handlet med og til hvilken pris
  • Fakturanummer og dato
  • Bilagsnummer, m.v.

Hvis et bilag, fx ved småindkøb af kaffe eller kage, ikke indeholder de fornødne oplysninger, kan du selv tilføje dem. Fx har du købt kage til et møde, så ved bageren jo ikke om det er et kundemøde, en medarbejder ting eller om det er til dig privat. Skriv derfor navn og evt. firmanavn på deltagerne på bonnen. Det samme med en vingave til en reception. Du skal skrive modtagerens navn, firmanavn og anledning, så SKAT kan se du ikke drikker vinen selv! 

 

Hvis du for det meste skal sælge kontant fra din egen butik, er det ikke nødvendigt at udstede faktura for hvert salg. I stedet for kan du dokumentere salget ved hjælp af kasseregnskabet med tilhørende afstemning. Og give kunderne en bon!

 

Bemærk!! Lovginingen er ændret, så der fra 2024 skal ske en elektronisk opbevaring af bilag for selskaber og senere også for personligt ejede virksomheder. Det betyder formentlig at du skal benytte et bogføringsprogram og i det sikre at bilagene gemmes elektronisk. Man må også forvente at det medfører at SKAT kan kontrolere dine bilag direkte fra dit program.

 

Det tyder på at kun de helt små firmaer, med omsætning under 300.000 kr. er undtaget  for en tid i hvert fald.

 

Læs mere ved nogle af de revisorer vi samarbejder med:

 

https://www.revisionlimfjord.dk/om-os/nyheder/lovforslag-om-digital-bogfoering/ 

  

https://www.danskrevision.dk/nyheder/ny-bogfoeringslov 

 

https://www.bdo.dk/da-dk/nyheder/revision-og-regnskab/nye-regler-for-elektronisk-opbevaring-af-regnskabs 

 

 

Momsregnskab

Du kan føre momsregnskabet i et separat regnskabshæfte, men lagt de fleste vælger et bogføringsprogram, hvor det er ret let at lave et momsregnskab. 

 

Vælger du et bogføringsprogram er der nogle krav, der skal opfyldes:

 

Der skal oprettes konto for:

  • Udgående moms (salgsmoms)
  • Indgående moms (købemoms)
  • Afregning med moms (kan evt. undværes)
  • Eksport (hvis du udfører varer eller tjenester)
  • Momsfrit salg (hvis det er aktuelt)

Som regel er kontiene allerede oprettede, du skal blot udvælge dem på en liste. 

 

Din virksomhed skal også føre regnskab over de energiafgifter på olie, el, gas, kul og CO2, som du kan få godtgjort en del af.

 

Og så vedr. moms...  Mange ta'r det med moms lidt for alvorligt. Det er ikke så svært. Er du i tvivl om du kan trække momsen fra, så lad vær!

 

En statsaut. revisor med speciale i skatteret fik af og til opringer om bogføring af bilag på ret små beløb. Det kan altså ikke betale sig, Men en timeløn på langt over 2.000 kr. kan det hurtigt koste en 5 - 600 kr. at spørge på et bilag til 40 kr.

 

Er det småpenge så drop bilaget. Bogfør det som privat el. mellemregning indehaver. Er det større beløb så kan du sikkert finde et svar på Google.

 

Er det rigtig store beløb, så tjek inden med din revisor. Køber du en lastbil til 1,2 mio. kr. så snak under alle omstændigheder med din revisor. Men glem det, hvis det koster 40 kr.

 

Og skulle du bogføre et enkelt bilag forkert, så går jorden jo ikke under. Opdager SKAT det ved et kontrolbesøg falder der altså ikke bøde, hvis det er 40 kr. Men det er klar, hvis du systematisk snyder på vægten, så kommer bødeblokken frem!

 

Læs i øvrigt også vores artikel om "Moms for begyndere".

 

Valg af bogføringsprogram

Det er nok med bogføringsprogrammer som med biler. Det bliver man aldrig helt enig om... Nogle fortrækker VW frem for Opel og omvendt. 

 

Det kommer også en del an på hvor omfangsrig (stor) din virksomhed bliver.

 

Men du kan skifte fra de ene til det andet program. Vores anbefaling er at vælge det program din revisor anbefaler. Det kender revisoren helt vildt godt, og han/hun skal ikke bruge tid (=dine penge) på at forstå programmet.

 

Skærmdump fra E-conomic regnskabsprogram

 

 

Næste skridt er så at samle det hele i et regnskab. Se mere på næste side...

 

 Regnskab, resultatopgørelse og balanceGå til siden om Regnskab, resultatopgørelse og balance

 

 

 

 

 

 

 

FAGLIGE

PARTNERE

ØKONOMI 

 

 

Digital Revisor sætter strøm til revisoren

 

 

Startinfo.dk ApS - DIN nye iværksætterportal
Rubjergvej 67, Lønstrup
9800 Hjørring
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.