Forside
 
IværksætterGuide
 
 
 
 
Om Startinfo.dk
 

Forretningsplan - sådan skriver du en forretningsplan!

 

Hvordan laver man en forretningsplan?

Når du har læst siden her er du klart til at lave en forretningsplan! Og du ved, hvor du skal finde en skabelon og hvad der er vigtigt at beskrive. Og hvad du ikke skal gøre. 

 

For mange iværksættere kan det virke lidt overvældende, det med at skulle lave en forretningsplan. Og spørgsmålet om "hvor lang skal en forretningsplan være?" presser sig ofte på.  Der er intet facit, men et godt bud er på mellem 10 til 20 sider. Er der brug for mere, så placer det vigtigste i forretningsplanen og resten i bilag.

 

Følg mine anbefalinger til at lave en forretningsplan og få ja i banken

 Neden for gennemgår jeg skridt for skridt, hvordan du kan lave en god forretningsplan. Det er hverken vildt mystisk eller noget, der kræver specialviden. Og nederst på siden kan du se links til skabeloner for forretningsplaner.

 

Jeg har set mere end 3.000 forretningsplaner, og deler gerne ud af mine erfaringer.

 

 

Når jeg deler ud af min erfaringer her på Startinfo.dk om bl.a. at skrive en god forretningsplan, så er det baseret på med end 3.000 læste forretningsplaner, utallige bankmøder og undervisning om iværksætteri både fysisk og med hørebøffer på online.

 

Hvad skal forretningsplanen indeholde?

Der er ingen faste krav til hvad en forretningsplan skal indeholde. Men de emner jeg beskriver nedenfor, er typisk gode at ha' med i indholdet.

 

Og husk: Din forreningsplan skal gerne være lidt præsentabel og se både pæn, professionel og gennemarbejdet ud.

 

Derfor har jeg beskrevet de punkter jeg mener er de vigtigste at beskrive og også lidt om hvordan man får det til at se lidt godt ud. 

 

 

1. Forside

Den er vigtig. Og den skal se være flot eller inspirerende. Det er begyndelsen til beskrivelse af din virksomhed, så den må gerne se lidt professsionel ud. Gerne med et fint foto, en illustration eller lign. Du kan finde gratis foto flere steder på nettet, hvis du ikke selv har noget. Men du kan også indsætte dit logo i stor størrelse.

 

Vælg samtidig en skriftstype og størrelser for overskrifter og indhold, så det er gennemgående i hele din forretningsplan.

  

 

2. Indholdsfortegnelse

Reserver hele side 2 til din indholdsfortegnelse. Og gør dermed din forretningsplan let at finde rundt i. Er din forretningsplan meget kort kan du evt. indsætte punkt 3. Faktasiden på samme side, men igen... prøv at få det til at se godt ud.

 

 

3. Faktaside

Her skriver du alle de konkrete ting, læseren (fx banken) behøver at vide om din virksomhed:

 

Det er firmanavn, adresse,  mail, hjemmeside (evt sociale medie sider), telefon, CVR, dit eget CPR-nummer, kontornr. i bank, dine rådgivere (revisor, advokat mv.) andre relevante oplysninger. Andre relevante oplysninger kan være matr. nr. hvis du skal bygge noget, autorisationsnummer fx for økologi eller andet. Altså alt det du kan forestille dig andre har brug for at vide, og nu ikke behøver at slå op eller spørge efter. 

 

 

4. Summary (resumé)

Beskriv din idé – hvad er det for et problem eller behov kunderne har og hvad er din løsning.
Dokumenter markedspotentialet, hvordan ser branchen ud, hvor mange kunder er der og hvad med konkurrenterne.
Beskriv forretningsmodel, altså hvor kommer pengene fra? Sælger du timer, varer, abonnementer eller hvad? 

Hvem er teamet bag firmaet, dig selv og evt. andre.
Fastslå dine kapitalbehov og forventede finansielle resultat. Du kan ligeså godt skrive det først som sidst, for det er en af de oplysninger, der typisk efterspørges. 


TIPS:
Skriv kort, præcist og struktureret
Tilpas hver summary til målgruppen (f.eks. Banken) og gør det klart hvorfor personen burde være interesseret i din virksomhed.

 

5. Forretningsidéen

Svar bl.a. på følgende spørgsmål:


Hvilke behov/problem har kunden, som du løser med din ydelse eller dit produkt?
Hvordan ser din idé ud?
Hvordan er din løsning ny, set i forhold til markedet i dag?
Har du beskyttet din idé, dit design, dit firmanavn m.v.?
Hvor langt er du kommet, er du klar til salg eller stadig i udvikling?

 Brug grafik og statistik i din forretningsplan

TIPS:

Brug grafik og diagrammer for at beskrive din idé

 

 

 

 

6, Ejeren (dig!) eller teamet bag

Svar bl.a. på følgende spørgsmål:


Hvem er initiativtager og hvem er med i teamet enten direkte som medejer, ansat eller rådgivere. Beskriv ejerkredsens uddannelse, erfaring, kompetencer og netværk. 


Hvis der mangler kompetencer, hvordan vil de eventuelt blive tilknyttet. Skal der ansættes, bruges freelancere eller lign.?

 

 

7. Markedsbeskrivelse 

Altså lidt om hvem dine kunder er, hvordan du vil få fat på dem, og også lidt om markedets størrelse og udvikling.

 

Svar bl.a. på følgende spørgsmål:

 

Hvor stort er markedet, hvordan forventer du det vil udvikle sig og hvor er der ”plads” til dit firma?
Hvilke kunder er din målgruppe, og hvorfor vil de vælge dit produkt?
Hvem er konkurrenterne, og hvordan skal du differenciere dit produkt i forhold til dem?
Hvilken prispolitik forventes?
Hvordan skal dit produkt distribueres til kunderne?
Hvordan vil du markedsføre produktet, og hvad koster det?

 

 

8. Forretningssetup

Svaret bl.a. på følgende spørgsmål:

 

Hvordan ser din værdikæde ud?

Hvilke aktiviteter i værdikæden laver i selv, og hvilke varer og underleverandørydelser skal hentes ude fra?

Hvilke partnere skal din virksomhed samarbejde med?

 

TIPS:Forretningsplanen er også en beskrivelse af din værdikæde. Hvor er dit firma, og hvor passer du ind?

 

Vis gerne grafisk hvad der konkret sker i værdikæden….

 

Værdikæde er sådan et lidt bøvlet ord at forklare... det svarer vel lidt til når landbruget siger "fra jord til bord".

 

 

9. Handlingsplan

Svar bl.a. på følgende spørgsmål:

 

Hvilke opgaver skal udføres?

Opsæt vigtige milepæle, og tidsplanlæg, hvornår de enkelte aktiviteter skal påbegyndes og afsluttes.

Hvad haster mest, og hvad skal gøres senere?

 

 

10. Økonomi og finansiering

Svar bl.a. på følgende spørgsmål:

 

Hvilke budgetforudsætninger har du?
Hvor store er indtægter, udgifter og fortjeneste i de næste 1-3 år?
Hvilke forudsætninger ligger til grund for finansieringsplanen?
Hvilke behov for kapital og likvide midler vil opstå?
Hvor kommer den nødvendige kapital fra?

 

Og beskrive gerne sikkerheden i projektet. Hvad nu hvis omsætningen bliver 10 eller 20% lavere? Kan dine aktiver (inventar, maskiner mv.) sælges igen, hvis du må lukke? Kan du selv afdrage en evt. gæld af? Den slags er banken typisk ret interesseret i at vide noget om.

 

11. Bilag til forretningsplanen 

Vedlæg de bilag, der vil være for omfattende at inddrage i selve forretningsplanen. Og så naturligvis de bilag banken skal bruge. 

 

Der er ikke nogen fast liste over bilag, for det afhænger helt af din situation, men nedenstående er nogle af de typiske bilag der skal vedlægges:

 

Vedtægter og stiftelsespapirer, hvis det er et selskab
CVR registreringsudskrift
Årsopgørelser fra SKAT
Budgetter fra revisor
Analyser af kunder, marked og lign, hvis du har det.
Certifikater, eksamensbeviser, svendebrev mv. 
Bygningstegninger, tegninger af grund, BBR, tilladelser mv., hvis du skal låne til lokaler.

 

Lyder det vildt kompliceret og omfattende?

 

Frygt ikke, det er faktisk ikke så slemt, og så er der i øvrigt hjælp at hente...

 

 

Brug forretningsplanen til at få styr på din kommende virksomhed 

  

1. Brug en skabelon til din forretningsplan

 Du kan naturligvis starte på et blankt papir eller et tomt worddokument, men jeg anbefaler at du benytter en skabelon. Man kan let glemme noget og det kan måske også være svært at bevare overblikket, så en skabelon er et godt udgangspunkt. 

 

Oversigt over skabeloner for forretningsplan. Vi har her på Startinfo samlet links til skabeloner for forskellige former for forretningsplaner, som du kan benytte.  

 

 

FORRETNINGSPLAN - grundig version

Det her er den lange og meget grundige version, en skabelon som nok er den vi anbefaler. Den er benyttet i stor stil og danner et fint udgangspunkt for en forretningsplan du kan gå i banken med.

 

 Åbnes i word!

 

FORRETNINGSPLAN - enkel skemaskabelon

Den her model er en mere simpel skema skabelon for en  forretningsplan. Den har tidligere været anvendt i de nu lukkede projekter Nordjysk Iværksætter Netværk og Etableringsordningen i Viborg Amt.

 

 Åbnes i word!

 

FORRETNINGSPLAN - den visuelle og kreative version

 

Den visuelle forretningsplan er skabt af Marina Mana Petersen, der har arbejdet med iværksætteri i mange år. Marian er forfatter til en række bøger om iværksætteri, netværk mv. 

 

 

    Link!

 

FORRETNINGSPLAN - på Engelsk

BUSINESSPLAN - template in English

Startinfo.dk and our partner PlusConsult has developed a businessplan in English. This is free to use for all. We recomend that You change our logos to Your own and writes Your description and not "just" answer the questions.   

 

Opens in word!

 

BUSINESS MODEL CANVAS (BMC)

BMC er ikke en egentlig model for en forretningsplan, men på en eller anden måde lidt alligevel. Det er først og fremmest et fantastisk værktøj til processen med udviklingen af en idé og grundlaget for en virksomhed. 

 

 

Åbnes i pdf!

 

 

 

2. Søg råd og vejledning til forretningsplanen

I de fleste kommuner, men desværre ikke i alle, er der mulighed for at få hjælp fra et lokalt erhvervskontor. Alternativt fra det regionale Erhvervshus. Find dine muligheder for rådgivning i din hjemkommune her!

  

Og hvorfor skal man lave en forretningsplan?

Der er mange holdninger til det at lave en forretningsplan. Læser man indlæg på den ellers udmærkede debat side Amino, er der flere der mener forretningsplanen er død. At det er et statisk værktøj, der alligevel er forældet så snart den er skrevet.

 

Jeg tillader mig at være uenig i det!

 

Det er faktisk et vigtigt værktøj især af 2 årsager: 

 

1. Det er et værktøj, der giver dig en indsigt og en erkendelse i din virksomhed, når du arbejder dig igennem den. Finder du en skabelon er der ofte rigtig mange menupunkter, som du kommer til at tage stilling til. Og dermed måske også undersøge nærmere inden du går i gang. 

 

2. Det er næsten et "must-have", hvis du skal låne penge til din virksomhed. Ikke mindst efter finanskrisen er der kommet konstant flere krav til pengeinstitutters dokumentation af deres udlån. Og selv om det egentlig ikke var iværksættere, der foresagede de store tab i 2008-12, så medfører det krav til alle os almindelige kunder og de penge institutter vi handler i. For iværksættere betyder det ikke nødvendigvis krav om mere sikkerhed, men der skal dokumentation til, så forbered dig på at aflevere en forretningsplan og et budget fra en revisor, hvis du skal bruge en kassekredit... Og oftest også når du helt simpelt bare skal bruge en erhvervskonto.

  

 

Klassiske fejl, når man skriver en forretningsplan?

SE HER HVORDAN DU IKKE SKAL GØRE DET!

 

I mange af de forretningsplaner jeg har set gennem årene har der været fejl og uheldige ting. Det er ikke underligt for jeg hat næsten altid set dem på et tidligt stadie og iværksættere har jo typisk en faglighed, der mere går ud på at sælge noget, at bygge noget, at tilbyde service mv. og ikke på at skrive planer.

 

Men tjek ligt min "sådan skal du godt nok ikke gøre det" liste her nedenfor.


Typiske fejl, når man laver en forretningsplan!

 

a. 

Man glemmer et resumé og skriver samtidig en kæmpe lang forretningsplan uden indholdsfortegnelse.

 

b. 

Man har opdaget de mange muligheder der er i tekstbehandling for at gøre teksten mere spændende, så det hele ikke ser så kedeligt ud

 

c.

 

Manglende dokumentation! 

 

Man glemmer kilder, glemmer at vurdere konkurrenterne, glemmer statistik på branchen.

 

d. 

Man undervurderer udfordringen ved markedsføring.


Typisk markedsføringsplan for en iværksætter: "Facebook, visitkort og så ellers mund til øre metoden”
Budget 5.000 kr.

 

Og nej... det er ikke seriøst.

 

e. 
Helt enkle økonomiske misforståelser og urealistiske antagelser. F.eks. i budgettet eller i teksten ved at give udtryk for at man ikke ved hvad et dækningsbidrag er. Eller at man glemmer helt simple udgiftsposter, som f.eks. husleje.

 

f.

Man skriver i et sprog så ”læserne” ikke forstår indholdet. Det kan være tekniske udtryk ”vi er specialister i ERP” eller helt uklart formulerede generaliseringer.

Hvis ikke læseren forstår det, tror han/hun ofte at kunderne heller ikke gør det!

 

g. 

Stavefejl og formuleringsfejl trækker ned i ”den samlede bedømmelse”. Læseren kan fx begynde at tælle antal fejl i nutids "r" - altså jeg køre bil - fremfor det rigtige "jeg kører bil", og så er fokus væk fra din forretning. NB. Du kan sikkert også finde stave og formuleringsfejl på Startinfo.dk :-) Men vi gør hvad vi kan for at undgå dem.

 

 

  

 

 

FAGLIGE PARTNERE FORRETNINGSPLAN

Lunar Bank tilbyder billig erhvervskonto til selvstændige.

 

 

 

 

 

 

FÅ BILLIGT OG HURTIGT EN ERHVERVSKONTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ansøg om et erhvervslån

Infolinkkurser og iværksætteruddannelsen 

 

 

Startinfo.dk ApS - DIN nye iværksætterportal
Rubjergvej 67, Lønstrup
9800 Hjørring
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.