Forside
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forretningsplan - hvordan laver man en forretningsplan?

 

Hvorfor skal man lave en forretningsplan?

Der er ikke mange emner, der deler vandene så meget som forretningsplan. Læser man indlæg på den ellers udmærkede debat side Amino, er der flere der mener forretningsplanen er død. At det er et statisk værktøj, der alligevel er forældet så snart den er skrevet.

 

Startinfo.dk tillader sig at være uenige i det!

 

Det er faktisk et vigtigt værktøj især af 2 årsager:

 

1. Det er et værktøj, der giver dig en indsigt og en erkendelse i din virksomhed, når du arbejder dig igennem den. Finder du en skabelon er der ofte rigtig mange menupunkter, som du kommer til at tage stilling til. Og dermed måske også undersøge nærmere inden du går i gang.

 

2. Det er næsten et "must-have", hvis du skal låne penge til din virksomhed. Ikke mindst efter finanskrisen er der kommet konstant flere krav til pengeinstitutters dokumentation af deres udlån. Og selv om det egentlig ikke var iværksættere, der foresagede de store tab i 2008-12, så medfører det krav til alle os almindelige kunder og de penge institutter vi handler i. For iværksættere betyder det ikke nødvendigvis krav om mere sikkerhed, men der skal dokumentation til, så forbered dig på at aflevere en forretningsplan og et budget fra en revisor, hvis du skal bruge en kassekredit... 

 

Hvordan laver man en forretningsplan?

Ja, det er faktisk ikke så svært.Er du ordblind kan det være en udfordring, men pyt med det. Så få hjælp til det.

 

Ellers så gå igang, og skriv det ned du tænker på... 

 

Vi skal nok i det efterfølgende gennemgå det skridt for skridt hvordan man laver en forretningsplan. Det er hverken vildt mystisk eller noget, der kræver specialviden.

 

Men vi starter simpelhen omvendt! Med hvordan du ikke skal gøre det...

 

Vi starter med: 


Typiske fejl, når man laver en forretningsplan!

 

1. 

 

Man glemmer et resumé og skriver samtidig en kæmpe lang forretningsplan uden indholdsfortegnelse.

 

2. 

 

Man har opdaget de mange muligheder der er i tekstbehandling for at gøre teksten mere spændende, så det hele ikke ser så kedeligt ud

 

3.

 

Manglende dokumentation!

 

Man glemmer kilder, glemmer at vurdere konkurrenterne, glemmer statistik på branchen.

 

4. 

 

Man undervurderer udfordringen ved markedsføring.


Typisk markedsføringsplan for en iværksætter: "Facebook, visitkort og så ellers mund til øre metoden”
Budget 5.000 kr.

 

5.

 

Helt enkle økonomiske misforståelser og urealistiske antagelser. F.eks. i budgettet eller i teksten ved at give udtryk for at man ikke ved hvad et dækningsbidrag er. Eller at man glemmer helt simple udgiftsposter, som f.eks. husleje.

 

6.

 

Man skriver i et sprog så ”læserne” ikke forstår indholdet. Det kan være tekniske udtryk ”vi er specialister i ERP” eller helt uklart formulerede generaliseringer.
Hvis ikke læseren forstår det, tror han/hun ofte at kunderne heller ikke gør det!

 

7. 

 

Stavefejl og formuleringsfejl trækker ned i ”den samlede bedømmelse”. Læseren kan begynde at tælle antal fejl i nutids "r" - altså jeg køre bil - fremfor det rigtige "jeg kører bil", og så er fokus væk fra din forretning.

 

Godt så...!

 

Hvad skal forretningsplanen så indeholde?

 

1.

 

Summary (resumé)

 

Beskriv din idé – kundens problem og din løsning!
Dokumenter markedspotentialet
Beskriv forretningsmodel og teamet bag firmaet
Fastslå dine kapitalbehov og forventede finansielle resultat


TIPS:
Skriv kort, præcist og struktureret
Tilpas hver summary til målgruppen (f.eks. Banken) og gør det klart hvorfor personen burde være interesseret i din virksomhed.

 

2.

 

Forretningsidéen

 

Svar bl.a. på følgende spørgsmål:


Hvilke behov/problem har kunden, som du løser med din ydelse eller dit produkt?
Hvordan ser din idé ud?
Hvordan er din løsning ny, set i forhold til markedet i dag?
Har du beskyttet din idé, dit design, dit firmanavn m.v.?
Hvor langt er du kommet, er du klar til salg eller stadig i udvikling?

 

TIPS:

 

 

Brug grafik og diagrammer for at beskrive din idé

 

 

3.

 

Ejeren (dig!) eller teamet bag


Svar bl.a. på følgende spørgsmål:


Hvem er initiativtager og hvem er med i teamet enten direkte som medejer, ansat eller rådgivere.
Beskriv ejerkredsens uddannelse, erfaring, kompetencer og netværk


Hvis der mangler kompetencer, hvordan vil de eventuelt blive tilknyttet. Skal der ansættes, bruges freelancere eller lign.?

 

4.

 

Markedsbeskrivelse

 

Svar bl.a. på følgende spørgsmål:

 

Hvor stort er markedet, hvordan forventer du det vil udvikle sig og hvor er der ”plads” til dit firma?
Hvilke kunder er din målgruppe, og hvorfor vil de vælge dit produkt?
Hvem er konkurrenterne, og hvordan skal du differenciere dit produkt i forhold til dem?
Hvilken prispolitik forventes?
Hvordan skal dit produkt distribueres til kunderne?
Hvordan vil du markedsføre produktet, og hvad koster det?

 

5.

 

Forretningssetup

 

Svaret bl.a. på følgende spørgsmål:

 

Hvordan ser din værdikæde ud?

Hvilke aktiviteter i værdikæden laver i selv, og hvilke varer og underleverandørydelser skal hentes ude fra?

Hvilke partnere skal din virksomhed alliere sig med?

 

TIPS:

 

Vis gerne grafisk hvad der konkret sker i værdikæden….

 

 

 

 

6.

 

Handlingsplan

 

Svar bl.a. på følgende spørgsmål:

 

Hvilke opgaver skal udføres?

Opsæt vigtige milepæle, og tidsplanlæg, hvornår de enkelte aktiviteter skal påbegyndes og afsluttes.

Hvad haster mest, og hvad skal gøres senere?

 

 

7. 

 

Økonomi og finansiering


Svar bl.a. på følgende spørgsmål:


Hvor store er indtægter, udgifter og fortjeneste i de næste 1-3 år?
Hvilke forudsætninger ligger til grund for finansieringsplanen?
Hvilke behov for kapital og likvide midler vil opstå?
Hvor kommer den nødvendige kapital fra?

 

 

 

Lyder det vildt kompliceret og omfattende?

 

Frygt ikke, der er hjælp at hente...

 

1. Find en skabelon og andre hjælpe værktøjer her!

 

2. Find dine muligheder for rådgivning i din hjemkommune her!

 

Og så er det faktisk ikke så slemt...

 

 

 

 

Startinfo.dk ApS
Rubjergvej 67, Lønstrup
9800 Hjørring
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.