Forside
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapital til start og vækst i Lejre Kommune

 

Hvis du er iværksætter i Lejre Kommune vil du - som langt de fleste iværksættere i resten af landet -  få oprettet en kassekredit og et etableringslån i den lokal bank eller sparekasse.

 

Men der kan også være andre muligheder og måske et behov for kaution til lån... Og i enkelte tilfælde kan man måske få tilskud. Kontakt Lejre Erhvervsservice for at få gennemgået dine muligheder.

 

Beskrivelserne nedenfor er ikke udtømmende, men dækker de mest almindelige ordninger. 

 

Du kan i øvrigt med fordel se vores Mini FinansieringsGuide for Iværksættere ved at følge linket her! (åbner i nyt vindue)   

 

LAG-midler: 

LAG betyder egentlig Lokal Aktions Gruppe. Gruppen, der er fælles for 5 kommuner, administrer nogle EU- og statslige midler. Dermed har de mulighed for at yde tilskud til forskellige projekter. Det er som iværksætter i Danmark meget sjældent man kan opnå direkte tilskud til fx. anlægsudgifter. Men det kan faktisk lade sig gøre hos LAG, hvor man kan få op til 50% tilskud i enkelt tilfælde.

 

LAG samarbejdet i LAG Midt- Nordvestsjælland består foruden Lejre af Odsherred, Holbæk, Kalundborg  og Sorø, der har udarbejdet et fælles landisstriktsprogram.

 

Programmet har nogle overordnede målsætninger for programperioden, der går fra 2014-2020. For iværksættere i Lejre og de øvrige LAG kommuner har følgende 3 prioriteter nok mest interesse: 

  1. At udvikle og styrke små og mellemstore virksomheder
  2. At udvikle turismen for området som helhed
  3. At styrke entreprenørskab og iværksætterkultur

 

Og det kræves at der skabes arbejdspladser i landdistrikterne i en af de 5 kommuner for at opnå tilskud.

 

Læs mere på hjemmesiden her!

 

Kontakt info for LAG Midt- Nordvestsjællands koordinatorer:

 

Michella Schack, Tlf. 42 47 00 58, mail ms@lag-midtnordvestsjaelland.dk

Stig Andersen, Tlf. 30 45 93 91, mail sa@lag-midtnordvestsjaelland.dk  

 


 

Vækstfonden 

Vækstfonden er en fond, der er stiftet og ejet af Staten. Formålet er at sikre fornyelse og vækst i det danske erhvervsliv ved at yde lån, kautioner mv.

 

Vækstfonden har en hel del "produkter på hylderne", men i det følgende skal vi kun beskrive de 2 mest relevante tilbud til iværksættere.  

 

1. Vækstkaution

Ikke alle iværksættere har lige let ved at opnå lån eller tilstrækkeligt lån i deres eget pengeinstitut. Sådan har det altid været og vil nok også ved blive at være. I nogle perioder er det sværere afhængigt af konjunkturerne (gode og dårlige tider) og i nogle periode kan næsten alt lade sig gøre. 

 

Men noget af det der gør det svært for iværksættere, er jo at man ingen historik har i virksomheden. Der er intet regnskab, så et lån bevilges stort set udfra forventninger om fremtiden og udfra tiltro til dig som person, din forretningsplan mv.

 

Og nogle gange er pengeinstituttet egentligt positive, men føler lidt det er en stor risciko, selvom de overordnet set tror på dit projekt.

 

I de tilfælde kan Vækstkaution fra Vækstfonden, være en super god løsning til at du kan få finansieret din opstart.

 

Kautionen kan være på op til 75% af lånesummen og den kan løbe i max. 10 år. Det koster så lidt... 1,5 % af lånebeløb i engangsudgift og 2% af lånebeløb i årlig præmie. 

 

Rent praktisk er det banken, der bevilger et lån til dig under forudsætning af kaution fra Vækstfonden. For at din bank eller sparekasse kan anmode Vækstfonden om kaution til et lån til din nye virksomhed, skal du skriftligt give tilladelse til de må vidergive din oplysninger til fonden. Det kan du gøre på dokument, der åbnes i en wordfil her!  

 

Og du kan se faktaark på Vækstkaution i pdf her!

 

2. Startlån

Der er tale om risikovillige lån til helt nye virksomheder.

 

Kravene er at man har et færdigt produkt (eller serviceydelse) og der skal være et begyndende salg. Og så skal din virksomhed være ny! 

 

Du kan låne mellem 400.000 kr. og 1,5 mio kr. 

 

Lånet har en løbetid på 6 år og ydes direkte fra Vækstfonden til dig. Renten er lidt højere end normalt ved et banklån, men der er jo også tale om et risikovilligt lån på et tidspunkt, hvor du ikke er kommet ret langt.

 

Læs mere om startlån her!

 

Kontaktinfo for Vækstfonden På Sjælland 

Hellerup, Strandvejen 104A, 2900 Hellerup

Sorø, Fulbyvej 15, 4180 Sorø

Tlf, 35 29 86 00, mail vf@vf.dk 

 

Vækstfondens hjemmeside kan du finde her!

 

 
5. Er du elev eller studerende i Lejre?7. Sociale medier, gode links mv. i Lejre
Startinfo.dk
Sct. Cathrines Vej 21, 9800 Hjørring
Strandvejen 16, 9000 Aalborg
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.