Forside
 
IværksætterGuide
 
 
 
 
 
 

Solrød Kommune og andre myndigheder

Lovgivningen er jo i princippet ens i alle landets kommuner, men der er faktisk nogle forskelle, når det handler om parkering, affaldsregulativer, bevillinger, byggesagsbehandlinger og meget mere. Tag en snak med Iværksætterkonsulenten i Solrød, hvis der er noget, du er i tvivl om. Hvis ikke de kan besvare dine spørgsmål, kan de helt sikkert henvise dig til den rigtige forvaltning i kommunen.

 

Overblikket over Solrød kommunes tilbud, regler med til erhverv finder du på kommunens hjemmeside her!

 

Virksomhed drevet fra egen bolig 

Der er mange iværksættere, der starter med at drive virksomheden fra hjemmet. Det kan du også, hvis du driver et liberalt erhverv. De liberale erhverv er kontorvirksomheder som revisor og advokat eller frisør. Dog er der nogle betingelser for, at du må drive erhverv fra hjemmet. Du skal selv bo i den bolig, som du driver erhverv fra. Derudover må der ikke være ansatte i virksomheden. Virksomheden må ikke være til gene for nabolaget heller. 

 

Vi anbefaler, at du tager en snak med din kommune om deres forståelse af de liberale erhverv. Det er nemlig før set, at virksomheder er kommet i klemme og tvangslukket eller flyttet på grund af forskellige forståelser af de liberale erhverv. Så hellere spørge en gang for meget. 

 

Hvis du bor til leje, skal du altid have din udlejers tilladelse for at drive erhverv fra hjemmet. Bor du til leje i boligselskab, må du som udgangspunkt ikke drive erhverv fra hjemmet. 

 

Et ekstra tip: Tag en snak med din revisor eller en skatterådgiver, når du vælger at drive erhverv fra hjemmet. Der kan nemlig være nogle ændrede skattemæssige forhold. 

 

Solrød kommune har via Greve Solrød Erhvervsservice mange tilbud til iværksættere

 

Virksomhed i lejede lokaler

Overvejer du at købe eller leje eksisterende erhvervslokaler, skal du være opmærksom på, at du i nogle tilfælde skal søge om byggetilladelse, selvom du ikke skal bygge. Det er nemlig sådan, at hvis du ønsker at ændre lokalernes anvendelse, kræver det byggetilladelse. Det vil altså sige, hvis du for eksempel ændrer restaurationslokaler til butikslokaler, kræver det byggetilladelse. Du søger om byggetilladelse ved Byg og Miljø. 

 

Vil du bygge egne lokaler?

Vil du bygge egne lokaler til din virksomhed, skal du altid søge om byggetilladelse. Du må ikke påbegynde byggeriet, før du har fået byggetilladelse. Du søger om byggetilladelse ved Byg og Miljø. 

 

Solrød Kommune tilbyder et formøde forud for ansøgningen om byggetilladelse. Et formøde kan være en stor hjælp for dig til at afklare, hvilke muligheder du har, og hvad kommunen skal bruge for at behandle din byggesag. 

 

Det kan være en stor fordel for dig at tage imod tilbuddet om et formøde. Der pålægges nemlig et gebyr i forbindelse med behandlingen af din byggesag. Gebyret beregnes på timebasis, så det kan være en god idé at have helt styr på din ansøgning, så gebyret ikke bliver unødvendigt højt. 

 

Du skal være opmærksom på, at der ligger nogle lokalplaner, der kan være afgørende for dit byggeri. Tag derfor et kig på disse, når du planlægger at bygge. 

 

Du kan se hvilke erhvervsejendomme, der er til salg i Solrød Kommune her! NB. Det er ikke altid, der rent faktisk er erhvervsgrunde til salg i kommunen.

 

 

Vil du handle med eller producere fødevarer?

Fødevarevirksomheder skal som udgangspunkt altid godkendes. Der kan være enkelt undtagelse ved servering til dagplejebørn eller bondegårdsferie, men ellers forvent at du skal søge tilladelse.

 

Fødevarestyrelsen har lavet en udmærket guide, hvor du kan læse om hygiejne, skadedyr og meget andet spændende. Åben publikation i pdf format her!

 

Du skal som udgangspunkt altid registreres i Fødevarestyrelsen. Det er ikke nok, at du registrer dig på VIRK.dk og hos SKAT. Med mindre du er undtaget pga. meget få aktiviteter eller lign. skal du registreres. Find siden til registrering her!

 

Fødevarestyrelsen har i øvrigt lavet en fin Startpakke med en Trin for Trin guide, så du kan få afklaret reglerne for din nye virksomhed, herunder registrering, hygiejne, indretning, egen kontrol mv.

 

Du kan se videofilm, hvor det hele forklares stille og roligt. Link er her!

 

Og læs startpakken for nye fødevarevarevirksomheder.

 

 

 

Alkoholbevilling

Driver du serveringsvirksomhed, hvor der serveres alkohol, skal du have en alkoholbevilling. Du skal være fyldt 21 år for at søge om alkoholbevilling, men hvis du har en uddannelse indenfor restaurations- eller hotelbranchen, skal du blot være fyldt 18 år. Der er desuden en række andre betingelser, der skal opfyldes, for du kan få alkoholbevilling. 

 

Det er bevillingsnævnet i Solrød Kommune, der afgør om du kan få din bevilling. Du ansøger ved Midt og Vestsjællands Politi, og du kan finde ansøgningsblanketten her

 

Hvis du skal holde et enkeltstående arrangement i din virksomhed, hvor der serveres alkohol, skal du søge om en lejlighedstilladelse. Med en lejlighedstilladelse får du tilladelse til at servere alkohol på dagen eller dagene, hvor arrangementet foregår. 

 

Bliv leverandør til kommunen

Solrød kommune kan også være en potentiel kunde til din nye virksomhed. Kommunen udbyder opgaver alene, via Fællesudbud Sjælland (samarbejde mellem 16 kommuner) og via såkaldte SKI aftaler. SKI står for Staten- og Kommunerns indkøbsaftaler. 

 

Man kan læse om de forskellige udbud og erklære sin interesse i at blive indbudt til at løse opgaver for kommunen. Læs mere om interessetilkendegivelse her!

 

   3. Arrangementer og events i Solrød5. Er du elev eller studerende i Solrød?
Startinfo.dk ApS - DIN nye iværksætterportal
Rubjergvej 67, Lønstrup
9800 Hjørring
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.