Forside
 
IværksætterGuide
 
 
 
 
Om Startinfo.dk
 

Dragør Kommune og andre myndigheder

 

Alle nationale love gælder naturligvis også i Dragør. Men der kan være store forskelle i mellem kommunerne når det gælder parkering, affaldsregulativer, bevillingsbetingelser, byggesagsbehandling og meget mere.

 

For ikke at rende ind i problemer vil det derfor være en god idé at læse siden her og evt. kontakte Dragør Kommue, så du ikke rende ind i problemer med din nye virksomhed.

 

Dragør Kommunes hjemmeside om erhverv kan du finde via linket her! 

  

Virksomhed drevet fra egen bolig

I visse tilfælde kan det lade sig gøre at drive virksomhed fra din privatbolig, uden tilladelse fra Dragør Kommune – det er den lokale byplan der afgør om man kan ”blande” bolig og erhverv.


Det er særlig aktuelt for små virksomheder – primært liberalt erhverv – og som udgangspunkt må du ikke ha’ ansatte. Vær også opmærksom på, at din private udlejer eller bestyrelsen i din ejer-/ andelsboligforening i de fleste tilfælde skal orienteres/give tilsagn.

 

I almene boligselskaber er det som udgangspunkt IKKE tilladt at drive erhverv fra din bolig.

 

Et lille tip! Tjek altid med kommunen om de har samme opfattelse af ”liberalt erhverv”, som du har! Der er set eksempler på virksomheder, der er lukket eller ”tvangsforflyttet” selvom der var tilladelse til liberalt erhverv.

 

Hvis du bor i ejerbolig fx parcelhus i et boligkvarter, kan man nogle gange få tilladelse til fx at etablere klinik eller lign. Men forvent nabohøring og krav om ansøgning af ”ændret anvendelse” fra privatbolig til blandet bolig. Der kan også være problemer med parkering, men det kender du sikkert kun alt for godt i hovedstadsområdet...

 

Man kan ikke se noget konkret om det på Dragør Kommunes hjemmeside, men der er nogle kriterier, der normalt skal opfyldes for at du må drive erhverv fra egen bolig:

  • Du skal selv bo i boligen, som erhvervet drives fra

  • Erhvervet skal udøves af beboeren uden ansatte

  • Boligen skal fortsat have anvendelse som bolig

  • Ejendommen og kvarteres præg må ikke ændres

Det kræver ikke byggetilladelse at etablere liberalt erhverv i hjemmet.

 

Det kan i øvrigt være en god idé at tage en snak med din revisor eller en skatterådgiver. Der kan nemlig være nogle ændrede skattemæssige forhold i forbindelse med etableringen af liberalt erhverv i hjemmet.

 

 

Virksomhed i lejede lokaler

Hvis du lejer dig ind i et bestående erhvervsbyggeri eller køber en bestående erhvervsejendom vil du i nogle tilfælde kunne gøre det uden at søge byggetilladelse. Ændrer du anvendelse fx fra butik til café eller lign. skal du altid søge tilladelse.

 

Tjek det for en sikkerhedsskyld ved Dragør Kommune. Du kan evt. ringe til Plan og Teknik i kommunen på tlf. 32 89 01 00 eller sende en mail Du kan også sende en mail erhverv@dragoer.dk

 

Vil du bygge dine egne lokaler?

Vil du selv bygge en bygning til din nye virksomhed skal du helt sikkert ha' en byggetilladelse, og flere andre ting på plads i forbindelse med kommunen. Kommunen skriver følgende på deres hjemmeside i forbindelse med byggeri:

 

"Byggesagsafdelingen deltager gerne i forhåndsdialog med ejer/bygherre forud for en byggeansøgning/-byggeprojekt."

 

Så benyt dig af det. Plan og Teknik tlf. 32 89 01 00 eller mail erhverv@dragoer.dk

 

Skal du købe en grund til formålet... Ja så kan vi her fra Startinfo.dk desværre ikke hjælpe dig. Det fremgår simpelthen ikke af kommunens hjemmeside...  Vi undersøger sagen nærmere...

 

 

Lokalplaner

Skal du bygge eller ændre anvendelse af en bygning, så skal du overholde gældende lokalplan for området. Det er ikke sikkert det giver problemer overhovedet, men tjek for en sikkerhedsskyld.

 

Du kan finde link til lokalplaner i Dragør Kommunen på linket her!

 

 

Vil du handle med eller producere fødevarer?

Fødevarevirksomheder skal som udgangspunkt altid godkendes. Der kan være enkelt undtagelse ved servering til dagplejebørn eller bondegårdsferie, men ellers forvent at du skal søge tilladelse.

 

Fødevarestyrelsen har lavet en udmærket guide, hvor du kan læse om hygiejne, skadedyr og meget andet spændende. Åben publikation i pdf format her!

 

Du skal som udgangspunkt altid registreres i Fødevarestyrelsen. Det er ikke nok, at du registrer dig på VIRK.dk og hos SKAT. Med mindre du er undtaget pga. meget få aktiviteter eller lign. skal du registreres. Find siden til registrering her!

 

Fødevarestyrelsen har i øvrigt lavet en fin Startpakke med en Trin for Trin guide, så du kan få afklaret reglerne for din nye virksomhed, herunder registrering, hygiejne, indretning, egen kontrol mv.

 

Du kan se videofilm, hvor det hele forklares stille og roligt. Link er her!

 

Og læs startpakken for nye fødevarevarevirksomheder.

 

 

Alkoholbevilling i Dragør

Hvis du vil drive en virksomhed, der serverer øl, vin og eller spiritus kræver det en alkoholbevilling. Du skal mindst være 18 år gammel (21 år, hvis ikke du har en faglig uddannelse inden for området). Det søges via Københavns Politi på hjemmesiden her!

 

I enkeltstående tilfælde kan der i kommunen søges om lejlighedstilladelse, f.eks. til festivaler og lign.

 

Udbud (salg til kommunen)

Måske kan du blive leverandør til Dragør Kommune... Det er ikke altid der er aktuelle udbud, men er der nogle, skulle du kunne finde dem på siden her!

 

 

 

 

PARTNERE

I DRAGØR

KOMMUNE:

 FRAMEHOUSE Kontorfællesskab i Dragør

 

 
2. Iværksættermiljøer, kontorhoteller og øvrige lokaler i Dragør4. Arrangementer og events i Dragør
Startinfo.dk ApS - DIN nye iværksætterportal
Rubjergvej 67, Lønstrup
9800 Hjørring
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.