Forside
 
IværksætterGuide
 
 
 
 
 
 

Hjørring Kommune og andre myndigheder

 

Når du vil starte egen virksomhed i Hjørring Kommune, bør du undersøge om der er noget at detHjørring kommune tilbyder gode vilkår til nye iværksættere. du vil, der er i strid med regler eller retningslinier.

 

Der er en del forskel på kommunerne, så selv om lovgivningen jo i princippet er ens i hele landet, er der mange lokale forhold, der skal tages i betragtning. Parkering, affaldsregulativer, bevillingsbetingelser, byggesagsbehandling mm. er typisk områder, der ikke er standard i kommunerne.

 

Virksomhed drevet fra egen bolig

Mange iværksættere vil gerne drive deres virksomhed "hjemmefra". Det giver naturligvis en billig husleje og det kan i visse tilfælde lade sig gøre uden en egentlig byggetilladelse fra Kommunen.

 

Det er den gældende lokalplan for det område man bor i, der afgør om man kan ”blande” bolig og erhverv. Det er særlig aktuelt for små virksomheder – primært liberalt erhverv – og som udgangspunkt må du ikke ha’ ansatte. Vær også opmærksom på, at din evt. udlejer i de fleste tilfælde skal orienteres/give tilsagn. I almene boligselskaber er det som udgangspunkt IKKE tilladt at drive erhverv fra din bolig.

 

Et lille tip! Tjek altid med kommunen om de har samme opfattelse af ”liberalt erhverv”, som du har! Der er set eksempler på virksomheder der er lukket eller ”tvangsforflyttet”, selvom der var tilladelse til liberalt erhverv.

 

Hvis du bor i ejerbolig fx parcelhus i et boligkvarter, kan man nogle gange få tilladelse til fx at etablere en mindre klinik eller lign. Men forvent nabohøring og krav om ansøgning af ”ændret anvendelse” fra privatbolig til blandet bolig. Der kan også være problemer med parkering. Det skal helst være muligt på din grund og må ikke være til gene for naboerne.

 

Virksomhed i lejede lokaler 

Hvis du lejer dig ind i et bestående erhvervsbyggeri eller køber en bestående erhvervsejendom, vil du i nogle tilfælde kunne gøre det uden at søge byggetilladelse. Ændrer du anvendelse fx fra butik til café eller lign. skal du altid søge tilladelse.

 

Hjørring Kommunens hjemmeside er ikke særligt oplysende, så vi anbefaler at du kontakter Hjørring ErhvervsCenter for at få oplyst din indgang til kommunen.

 

Vil du bygge dine egne lokaler?

Vil du selv bygge en bygning til din nye virksomhed, skal du helt sikkert ha' en byggetilladelse og flere andre ting på plads i forbindelse med kommunen.

 

Du skal tilmeldes forsyningsselskab (-er) med henblik på vand, fjernvarme, afløb mv. og i det hele taget sætte lidt tid af til at få det hele på plads ved de relevante myndigheder.

 

Hjørring kommune tilbyder en gratis samtale med en byggesagsbehandler. Følg linket her!

 

Skal du købe en grund til formålet, kan du se en oversigt over byggegrunde, der er til salg i Hjørring Kommune her! 

NB. Du skal selv sætte flueben i Erhverv for at få sorteret sommerhusgrunde og boliggrunde fra.

 

Regler for skiltning i Hjørring Kommune

Når du er fundet på plads med dine lokaler, dukker ønsket om en synlig skiltning ofte op. Det er der også nogle regler for, for det må selvfølgelig ikke virke generende for dine naber eller fx til fare for trafikken. Hjørring Kommunes har ikke rigtig noget om skiltning på hjemmesiden så vi henviser til at læse bekendtgørelsen om skiltning på Retsinformation ved at følge linket her!

   

Udover lokaler/bygning kan der være andet du skal søge tilladelse til...

 

 

Vil du handle med eller producere fødevarer?

Fødevarevirksomheder skal som udgangspunkt altid godkendes. Der kan være enkelt undtagelse ved servering til dagplejebørn eller bondegårdsferie, men ellers forvent at du skal søge tilladelse.

 

Fødevarestyrelsen har lavet en udmærket guide, hvor du kan læse om hygiejne, skadedyr og meget andet spændende. Åben publikation i pdf format her!

 

Du skal som udgangspunkt altid registreres i Fødevarestyrelsen. Det er ikke nok, at du registrer dig på VIRK.dk og hos SKAT. Med mindre du er undtaget pga. meget få aktiviteter eller lign. skal du registreres. Find siden til registrering her!

 

Fødevarestyrelsen har i øvrigt lavet en fin Startpakke med en Trin for Trin guide, så du kan få afklaret reglerne for din nye virksomhed, herunder registrering, hygiejne, indretning, egen kontrol mv.

 

Du kan se videofilm, hvor det hele forklares stille og roligt. Link er her!

 

Og læs startpakken for nye fødevarevarevirksomheder.

 

 

 

Alkoholbevilling

Hvis du vil drive en virksomhed, der serverer øl, vin og eller spiritus kræver det en alkoholbevilling. Du skal mindst være 18 år gammel (21 år, hvis ikke du har en faglig uddannelse inden for området) og du må ikke have gæld til det offentlig.

 

Tilladelse søges via Nordjyllands Politi. Du kan finde flere oplysninger og ansøgningsblanket her! 

 

Blanketten sendes til Nordjyllands Politi. De har følgende mail adresse: njyl@politi.dk 

 

 

 

 

 

PARTNERE

I HJØRRING KOMMUNE:

 

 

Logo Infolinkkurser og iværksætteruddannelsen iværksætterkursus

Kontorfællesskab Hjørring Sct. Cathrine Vej No Diga NODIGA

 

 

 

 

Nocable hjælper dig med at få styr på dine it udfordringer som iværksætter

 

Jysk Rekruttering tilbyder effektiv og grundig JYSK rekruttering og headhunting

 

 

 

 

 

 
3. Arrangementer og Events i Hjørring5. Er du elev eller studerende i Hjørring?
Startinfo.dk ApS - DIN nye iværksætterportal
Rubjergvej 67, Lønstrup
9800 Hjørring
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.