Forside
 
IværksætterGuide
 
 
 
 
 
 

Holstebro Kommune og andre myndigheder

 

Lovgivningen gælder i hele landet - også i Holstebro. Men der er nogle kommunale forskelle i forhold til blandt andet parkering, affaldsregulativer, bevillinger og byggesagsbehandlinger. Det kan være lidt forvirrende. Derfor er STARTVÆKST Holstebro et godt sted at starte. Hvis ikke de kan besvare dine spørgsmål, kan de helt sikkert henvise dig til den rette forvaltning i kommunen.

 

Virksomhed drevet fra egen bolig

Du kan drive liberale erhverv fra egen bolig. Eksempler på liberale erhverv er frisør, revisor, advokat, ejendomsmægler og lignende erhverv. Det er dog en god idé at tage en snak med kommunen om deres forståelse af de liberale erhverv. Man har hørt om virksomheder, der er kommet i klemme og er tvangsflyttet eller lukket på grund af forskellige forståelser af begrebet liberalt erhverv.

 

Der er desuden nogle kriterier der skal opfyldes, når man driver liberalt erhverv fra hjemmet:

  • Du skal selv bo i boligen, som erhvervet drives fra

  • Der må ikke være ansatte i virksomheden

  • Virksomheden må ikke være til gene for nabolaget

  • Parkering skal foregå på egen grund

Du må ikke drive erhverv, hvis du bor til leje i et boligselskab. Hvis du bor til leje på anden vis, skal du spørge din udlejer og gennemlæse din lejekontrakt.

 

Virksomhed i lejede lokaler

Vil du leje eller købe lokaler til din virksomhed, skal du i nogle tilfælde søge om byggetilladelse. Det er nemlig sådan, at det kræver en byggetilladelse, hvis erhvervslokalernes anvendelse ændres. Det vil altså sige, hvis du for eksempel lejer butikslokaler og laver dem til café. Du søger om byggetilladelse ved Byg og Miljø.

 

Vil du bygge egne lokaler?

Hvis du vil bygge egne lokaler til din virksomhed, kræver det altid byggetilladelse. Du må ikke starte byggeriet, før du har fået byggetilladelse. Du søger om byggetilladelse ved Byg og Miljø. Du kan læse meget mere om, hvad din ansøgning om byggetilladelse skal indeholde her

 

Vær opmærksom på, at der pålægges et byggesagsgebyr i forbindelse med behandlingen af din byggesag. Byggesagsgebyret afregnes efter medgået tid, og der er en fastsat timepris. Derfor kan det være en god idé at have fuldstændig styr på din ansøgning, så behandlingstiden bliver så kort som muligt, og gebyret dermed bliver så lavt som muligt.

 

Der er nogle lokal- og kommuneplaner, der kan være afgørende for, om du må bygge erhvervsbyggeri i bestemte områder samt hvilke erhverv der må drives.

 

Du kan se hvilke kommunale grunde, der er ledige her

 

 

Vil du handle med eller producere fødevarer?

Fødevarevirksomheder skal som udgangspunkt altid godkendes. Der kan være enkelt undtagelse ved servering til dagplejebørn eller bondegårdsferie, men ellers forvent at du skal søge tilladelse.

 

Fødevarestyrelsen har lavet en udmærket guide, hvor du kan læse om hygiejne, skadedyr og meget andet spændende. Åben publikation i pdf format her!

 

Du skal som udgangspunkt altid registreres i Fødevarestyrelsen. Det er ikke nok, at du registrer dig på VIRK.dk og hos SKAT. Med mindre du er undtaget pga. meget få aktiviteter eller lign. skal du registreres. Find siden til registrering her!

 

Fødevarestyrelsen har i øvrigt lavet en fin Startpakke med en Trin for Trin guide, så du kan få afklaret reglerne for din nye virksomhed, herunder registrering, hygiejne, indretning, egen kontrol mv.

 

Du kan se videofilm, hvor det hele forklares stille og roligt. Link er her!

 

Og læs startpakken for nye fødevarevarevirksomheder.

 

 

 

Alkoholbevilling i Holstebro Kommune

Vil du starte virksomhed, hvor der serveres alkohol til kunderne, skal du have en alkoholbevilling. Du må ikke servere alkohol, hvis ikke du har denne alkoholbevilling. Du skal være fyldt 21 år for at søge om alkoholbevilling. Hvis du har en uddannelse indenfor restaurations- eller hotelbranchen, skal du blot være fyldt 18 år.

 

Du søger om alkoholbevilling ved Midt- og Vestjyllands Politi. Du finder ansøgningsblanketten her

 

Hvis du vil servere alkohol til et enkeltstående arrangement i din virksomhed, skal du søge om lejlighedstilladelse. Med en lejlighedstilladelse får du tilladelse til at servere alkohol udelukkende til dette arrangement.

 

Serveringsvirksomhed

Hvis du vil starte serveringsvirksomhed i Holstebro Kommune bør du kontakte kommunen. Mange kommuner har en restaurationsplan, men det er ikke lykkedes os at finde hos Holstebro Kommune.

 

Vil du have udeservering i forbindelse med din restauration, skal du søge om tilladelse ved din kommune. Her tages der højde for det omkringliggende område og udeserveringens berydningen for området. Derfor skal du søge om tilladelse til udeservering, uanset om serveringen foregår på egen grund eller på kommunens offentlige arealer.

 

Den almindelige åbningstid er fra kl. 05.00 til 24.00. Hvis du vil holde længere åbent i din serveringsvirksomhed, skal du også søge om tilladelse til dette hos kommunen.

 

PARTNERE

I HOLSTEBRO KOMMUNE:

Revision Limfjord - bogføring og revision

 

 

 

 
3. Arrangementer og Events i Holstebro5. Er du elev eller studerende i Holstebro?
Startinfo.dk ApS - DIN nye iværksætterportal
Rubjergvej 67, Lønstrup
9800 Hjørring
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.