Forside
 
IværksætterGuide
 
 
 
 
 
 

Kapital til start og vækst i Holstebro Kommune

 

De fleste almindelige iværksættere skaffer den nødvendige finansiering via en kassekredit og et etableringslån i en bank eller en sparekasse. Og dem er der jo flere at vælge i mellem i Holstebro Kommune.

 

Ind i mellem kan det give mening at søge tilført kapital fra investeringsfirmaer, såkaldte Business Angels, private investorer, fonde mv.  Men for lidt flere kan der også være mulighed for at få kaution til lån... Og i enkelte tilfælde tilskud.

 

Kontakt STARTVÆKST Holstebro og få gennemgået dine muligheder. Beskrivelserne nedenfor er ikke udtømmende, men dækker de mest almindelige ordninger. Læs  iøvrigt afsnittet om finansiering af din nye virksomhed i IværksætterGuiden.

 


 

LAG-midler:

LAG betyder Lokal Aktions Gruppe. Det lidt sjove navn dækker over en lokalt stiftet gruppe, der administrer nogle EU- og statslige midler. På den måde har man mulighed for at yde tilskud til forskellige projekter også til iværksættere. Som iværksætter i Danmark er det meget sjældent, at man kan opnå direkte tilskud til anlægsudgifter. Men det kan faktisk lade sig gøre hos LAG.

 

LAG i Holstebro samarbejder med Struer Kommune om et fælles program. Programmet har 3 overordnede fokusområder for programperioden, der går fra 2014-2020.

 

Det 1. fokusområder har interesse for iværksættere:

 

1. Jobskabelse: etablering og udvikling af mikro- og småvirksomheder

 

-> Fødevarer – fra jord til bord
-> Turisme – livsstilsturisme, kulturturisme, miljøturisme
-> Natur – adgang, formidling, benyttelse, beskyttelse
-> Understøtte iværksætteraktiviteter

 

Og det kræves at der skabes arbejdspladser i landdistrikterne i en af de 2 kommuner for at opnå tilskud.

 

Læs mere på hjemmesiden her!

 

Kontakt info til koordinator Alex Würtz

Tlf: 30 54 35 33, mail: info@lag-struer-holstebro.dk

 


 

FLAG-midler i Holstebro

"FLAG" er et lidt underligt navn. Det er en forkortelse af Fiskeri Lokale Aktions Grupper. Lokale Aktions Grupper handler normalt om landdistriksttilskud men der finder også grupper specielt for fiskeriområder.

 

 

Holstebro er med i en gruppe - FLAG Vestjylland - der geografisk dækker Holstebro, Esbjerg, Ringkøbing-Skjern og Lemvig kommuner.

 

Men her kan man som iværksætter søge tilskud til projekter, der har til formål at fremme job- og vækstskabende erhvervsudvikling, som man kalder det.

 

Det dækker bl.a. over følgende:

  • Etablering og udvikling af små virksomheder og mikrovirksomheder
  • Erhvervssamarbejde
  • Innovation - anvendelse af ny viden eller kendt viden på nye måder.
  • Fremme af en forskelligartet maritim økonomi

​Ansøgere kan være:

​Små virksomheder og mikrovirksomheder (defineres som virksomheder, der har under 50 ansatte og hvor enten den årlige omsætning ikke overstiger 10 mio. euro (ca. 74 mio. kr.) eller den årlige samlede balance ikke overstiger 43 mio. euro (ca. 319 mio. kr.)

 

Se mere her på FLAG Vestjylland eller på Det nationale FLAG pulje hos Erhvervsministeriet.

 

 


 

 

Next Step puljen -> få op til 27.000 kr. i tilskud

IværksætterDanmark har en pulje, hvor du som ret nyetableret iværksætter kan få tilskud til at skaffe dig ny viden, der kan løfte din forretning. 

 

Hvilke kompetencer mangler du, for at din iværksættervirksomhed kan blive en succes? Har du brug for viden om salg, digital markedsføring, ledelse, økonomi eller i værktøjer til forretningsudvikling?

 

Next Step understøtter iværksætteres udvikling og vækst – og det er faktisk meget enkelt. Iværksættere der har søgt og opnået bevilling fortæller at det er super let. 

 

Du får tildelt en vækstguide der hjælper dig, og du får mulighed for at finde et kursus eller en udbyder af et forløb eller et konsulentfirma, som kan hjælpe dig. Når du bliver godkendt dækkes op til 85 % af regningen op til 36.000 kr. Du kan dog max. få 27.000 kr. i tilskud.

 

Læs mere om Next Step Iværksætterpuljen!

 

 

 


 

 

SMV digital

SMV digital er en tilskudsordning til selv meget små og nye virksomheder. Du kan få tilskud til at bruge en privat rådgiver, der kan hjælpe dig med at udvikle din virksomhed digitalt. Der er 2 typer puljer en på 25.000 kr. og en på 100.000 kr. For at få de 25.000 kr. skal du ha’ CVR og være i drift med mindst 2 ansatte. Her er der krav om, at du udover at bruge tilskud til rådgivningen også deltager i mindst 3 workshops. Søger du de 100.000 kr. er der krav om du mindst har 2. mio. kr. i omsætning.

 

Begge tilskud skal medfinansieres enten med kontanter eller ved at du registrerer dit timeforbrug på ordningen.

 

Kontakt STARTVÆKST Holstebro eller Erhvervshus Midtjylland for at høre nærmere


  

 

Vækstfonden Vækstfonden tilbyder finansiering til iværksættere og små virksomheder i Holstebro

Vækstfonden er en fond, der er stiftet og ejet af Staten. Formålet er at sikre fornyelse og vækst i det danske erhvervsliv ved at yde lån, kautioner mv.

 

Vækstfonden har en hel del "produkter på hylderne", men i det følgende skal vi kun beskrive de 2 mest relevante tilbud til iværksættere.

 

1. Vækstkaution 

 

Ikke alle iværksættere har lige let ved at opnå lån eller tilstrækkeligt lån i deres eget pengeinstitut. Sådan har det altid været og vil nok også ved blive at være. I nogle perioder er det vanskeligt  og i andre kan næsten alt lade sig gøre. Det er afhængigt af konjunkturerne , altså om det er gode eller dårlige tider.

 

Noget af det der gør det svært for iværksættere er jo, at man ingen historik har i virksomheden. Der er intet regnskab, så et lån bliver bevilget stort set udfra forventninger om fremtiden og udfra tiltro til dig som person, din forretningsplan mv.

 

Og nogle gange er pengeinstituttet egentligt positive, men føler lidt det er en stor risiko, selvom de overordnet set tror på dit projekt. I de tilfælde kan Vækstkaution fra Vækstfonden være en super god løsning til, at du kan få finansieret din opstart.

 

Kautionen kan være på op til 75% af lånesummen og den kan løbe i max. 10 år. Det koster så lidt... 1,5 % af lånebeløb i engangsudgift og 2% af lånebeløb i årlig præmie. 

 

Rent praktisk er det banken, der bevilger et lån til dig under forudsætning af kaution fra Vækstfonden. For at din bank eller sparekasse kan anmode Vækstfonden om kaution til et lån til din nye virksomhed, skal du skriftligt give tilladelse til, at de må vidergive dine oplysninger til fonden. Det kan du gøre på dokument, der åbnes i en wordfil her!  

 

Du kan se faktaark på Vækstkaution i pdf her!

 

2. Startlån

Der er tale om risikovillige lån til helt nye virksomheder. Kravene er at man har et færdigt produkt (eller serviceydelse) og der skal være et begyndende salg. Og så skal din virksomhed være ny! 

 

Du kan normalt låne mellem 400.000 kr. og 1,5 mio kr. 

 

Lånet ydes direkte fra Vækstfonden til dig. Renten er lidt højere end normalt ved et banklån, men der er jo også tale om et risikovilligt lån på et tidspunkt, hvor du ikke er kommet ret langt.

 

Læs mere om lån til opstart af virksomhed her!

  

 

Case fra Vækstfonden i Holstebro Kommune: 

Søren Lassen fik i 2016 mulighed for at overtage hele ejerskabet i "by Lassen" - den virksomhed, han selv havde været med til at starte. Banken var med på ideen, men kunne ikke alene løfte finansieringen. Løsningen blev et Vækstlån samt ansvarlig lånekapital fra både Vækstfonden og en investor. Læs hele beskrivelsen her på Vækstfondens hjemmeside: https://vf.dk/cases/by-lassen/   

 

 

Kontaktinfo for Vækstfonden i Midtjylland

Randers, Tronholmen 3, 3. , 8960 Randers SØ

Tlf, 35 29 86 00, mail vf@vf.dk 

Vækstfondens hjemmeside kan du finde her!

 


 

Investorkapital fra en Business Angel

Danish Business Angels netværk tilbyder investering i iværksættervirksomheder

Har du et projekt med stort potentiale og måske tilsvarende risiko, som kræver mange penge for at blive realiseret? Så kan det være meget svært at finansiere det på traditionel vis via banken.

Der for kan en investor, som man ofte kalder en Business Angel, måske være løsningen.

 

Der er findes et netværk af Business Angels i Danmark. Danish Business Angels, som ofte kaldes DANban i daglig tale, er et netværk af 200 investorer. Det fungerer på den måde, at man efter en indledende proces med sekretariatet, får mulighed for at præsentere sin iværksættercase på et af de månedlige arrangementer i hhv. Aarhus og København.

 

Det skal naturligvis forberedes en del, men det kan du få hjælp til. Og på hjemmesiden er en meget grundig vejledning, så du bliver ikke bare kastet for ”løverne” uden forberedelse. Der investeres typisk mellem 500.000 kr. og 5. mio. kr. ofte som en pulje med flere investorer samlet.

 

Se mere om DANban på linket her: https://danban.org/ansoeg-om-funding/

 


 

 

Innovationsfonden

Innovationsfonden er sat i verden for at løfte strategiske forsknings- og innovationsprojekter i hele Danmark. Men de kan også støtte perspektivrige iværksætteridéer, og det er ikke alle idéer, der behøver at være fantastike nyopfindelser, der lægger verdensmarkedet ned.

 

Så tjek det. Måske kan din nye virksomhed komme med i puljen.

 

Innovationsfonden har mange tilbud men de mest oplagte for iværksættere er programmet Innobooster, som du kan læse om på linket her! 

 

Innovationsfonden har kontorer i København, Aarhus, Odense og Aalborg.

 

Nedenfor kan du se en video om Innobooster, så bliv klogere på både vilkår, regler og selve  ansøgningsprocessen hos Innovationsfonden:

 

 

 

  

 

 

 

PARTNERE

I HOLSTEBRO KOMMUNE

 

Revision Limfjord - bogføring og revision

 


5. Er du elev eller studerende i Holstebro?7. Sociale medier, gode links mv. i Holstebro
Startinfo.dk ApS - DIN nye iværksætterportal
Rubjergvej 67, Lønstrup
9800 Hjørring
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.