Forside
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapital til start og vækst i Holstebro Kommune

 

De fleste almindelige iværksættere skaffer den nødvendige finansiering via en kassekredit og et etableringslån i en bank eller en sparekasse.

 

Ind i mellem kan det give mening at søge tilført kapital fra investeringsfirmaer, såkaldte Business Angels, private investorer, fonde mv.  Men for lidt flere kan der også være mulighed for at få kaution til lån... Og i enkelte tilfælde tilskud.

 

Kontakt STARTVÆKST Holstebro og få gennemgået dine muligheder. Beskrivelserne nedenfor er ikke udtømmende, men dækker de mest almindelige ordninger. Læs  iøvrigt afsnittet om finansiering af din nye virksomhed i IværksætterGuiden.

 


 

LAG-midler:

LAG betyder Lokal Aktions Gruppe. Det lidt sjove navn dækker over en lokalt stiftet gruppe, der administrer nogle EU- og statslige midler. På den måde har man mulighed for at yde tilskud til forskellige projekter også til iværksættere. Som iværksætter i Danmark er det meget sjældent, at man kan opnå direkte tilskud til anlægsudgifter. Men det kan faktisk lade sig gøre hos LAG.

 

LAG i Holstebro samarbejder med Struer Kommune om et fælles program. Programmet har 3 overordnede fokusområder for programperioden, der går fra 2014-2020.

 

Det 1. fokusområder har interesse for iværksættere:

 

1. Jobskabelse: etablering og udvikling af mikro- og småvirksomheder

 

-> Fødevarer – fra jord til bord
-> Turisme – livsstilsturisme, kulturturisme, miljøturisme
-> Natur – adgang, formidling, benyttelse, beskyttelse
-> Understøtte iværksætteraktiviteter

 

Og det kræves at der skabes arbejdspladser i landdistrikterne i en af de 2 kommuner for at opnå tilskud.

 

Læs mere på hjemmesiden her!

 

Kontakt info til koordinator Alex Würtz

Tlf: 30 54 35 33, mail: info@lag-struer-holstebro.dk

 


 

SMV digital

SMV digital er en tilskudsordning til selv meget små og nye virksomheder. Du kan få tilskud til at bruge en privat rådgiver, der kan hjælpe dig med at udvikle din virksomhed digitalt. Der er 2 typer puljer en på 25.000 kr. og en på 100.000 kr. For at få de 25.000 kr. skal du ha’ CVR og være i drift med mindst 2 ansatte. Her er der krav om, at du udover at bruge tilskud til rådgivningen også deltager i mindst 3 workshops. Søger du de 100.000 kr. er der krav om du mindst har 2. mio. kr. i omsætning.

 

Begge tilskud skal medfinansieres enten med kontanter eller ved at du registrerer dit timeforbrug på ordningen.

 

Kontakt STARTVÆKST Holstebro eller Erhvervshus Midtjylland for at høre nærmere


 

Landdistrikstvækstpilot fra Innovationsfonden 

Innovationsfonden har et tilbud til virksomheder i landdistrikterne, herunder Holstebro Kommune. Så hvis du har en god idé til et udviklingsprojekt, kan du søge om midler til at ansætte en medarbejder med et tilskud fra Innovationsfonden.

 

Medarbejderen skal være en kandidat med en videregående uddannelse. Din virksomheds udviklingsprojekt kan handle om nye produkter, en ny markedsføringsplan en ny måde at producere på.

 

Innovationsfonden vil investere 150.000 kr. i 1-årige projekter og 300.000 kr. i 2-årige projekter.

 

Medarbejderen skal ansættes i en normal fuldtidsansættelse, og lønudgifter udover Innovationsfondens investering betales af din virksomhed.

 

Se mere på Landdistrikstvækstpilot hos Innovationsfonden.

 

NB. Det er ikke altid, der er penge til rådighed for flere ansøgninger!

 


 

 

Vækstfonden 

Vækstfonden er en fond, der er stiftet og ejet af Staten. Formålet er at sikre fornyelse og vækst i det danske erhvervsliv ved at yde lån, kautioner mv.

 

Vækstfonden har en hel del "produkter på hylderne", men i det følgende skal vi kun beskrive de 3 mest relevante tilbud til iværksættere. 

 

1. Vækstkaution

Ikke alle iværksættere har lige let ved at opnå lån eller tilstrækkeligt lån i deres eget pengeinstitut. Sådan har det altid været og vil nok også ved blive at være. I nogle perioder er det vanskeligt  og i andre kan næsten alt lade sig gøre. Det er afhængigt af konjunkturerne , altså om det er gode eller dårlige tider.

 

Noget af det der gør det svært for iværksættere er jo, at man ingen historik har i virksomheden. Der er intet regnskab, så et lån bliver bevilget stort set udfra forventninger om fremtiden og udfra tiltro til dig som person, din forretningsplan mv.

 

Og nogle gange er pengeinstituttet egentligt positive, men føler lidt det er en stor risiko, selvom de overordnet set tror på dit projekt. I de tilfælde kan Vækstkaution fra Vækstfonden være en super god løsning til, at du kan få finansieret din opstart.

 

Kautionen kan være på op til 75% af lånesummen og den kan løbe i max. 10 år. Det koster så lidt... 1,5 % af lånebeløb i engangsudgift og 2% af lånebeløb i årlig præmie. 

 

Rent praktisk er det banken, der bevilger et lån til dig under forudsætning af kaution fra Vækstfonden. For at din bank eller sparekasse kan anmode Vækstfonden om kaution til et lån til din nye virksomhed, skal du skriftligt give tilladelse til, at de må vidergive dine oplysninger til fonden. Det kan du gøre på dokument, der åbnes i en wordfil her!  

 

Du kan se faktaark på Vækstkaution i pdf her!

 

2. Startlån

Der er tale om risikovillige lån til helt nye virksomheder. Kravene er at man har et færdigt produkt (eller serviceydelse) og der skal være et begyndende salg. Og så skal din virksomhed være ny! 

 

Du kan normalt låne mellem 400.000 kr. og 1,5 mio kr. 

 

Lånet ydes direkte fra Vækstfonden til dig. Renten er lidt højere end normalt ved et banklån, men der er jo også tale om et risikovilligt lån på et tidspunkt, hvor du ikke er kommet ret langt.

 

Læs mere om lån til opstart af virksomhed her!

 

3. Covid-19 tilbud

Vækstfonden indgår også i de statslige hjælpepakker til iværksættere og virksomheder i forbindelse med Corona-krisen. 

 

Det er nok især Startlån og Investor lån, der har relevans for de fleste iværksættere og relativt nye virksomheder. Se Vækstfondens produktblad over Covid-19 tilbud til iværksættere. (åbner i pdf) 

 

 

Case fra Vækstfonden i Holstebro Kommune: 

Søren Lassen fik i 2016 mulighed for at overtage hele ejerskabet i "by Lassen" - den virksomhed, han selv havde været med til at starte. Banken var med på ideen, men kunne ikke alene løfte finansieringen. Løsningen blev et Vækstlån samt ansvarlig lånekapital fra både Vækstfonden og en investor. Læs hele beskrivelsen her på Vækstfondens hjemmeside: https://vf.dk/cases/by-lassen/   

 

 

Kontaktinfo for Vækstfonden i Midtjylland

Randers, Tronholmen 3, 3. , 8960 Randers SØ

Tlf, 35 29 86 00, mail vf@vf.dk 

Vækstfondens hjemmeside kan du finde her!

 

 

PARTNERE

I HOLSTEBRO KOMMUNE

 

Revision Limfjord - bogføring og revision

 


5. Er du elev eller studerende i Holstebro?7. Sociale medier, gode links mv. i Holstebro
Startinfo.dk
Sct. Cathrines Vej 21,
9800 Hjørring
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.