Forside
 
IværksætterGuide
 
 
 
 
Om Startinfo.dk
 

Norddjurs Kommune og andre myndigheder

 

Lovgivningen og regler for virksomhedsdrift er jo i princippet ens i hele landet. Men der er nogle kommunale forskelle, når det kommer til parkering, affaldsregulativer, bevillinger, byggesagsbehandlinger og meget mere.

 

Det er derfor klogt at kontakte Norddjurs Kommune så dine evt. spørgsmål kan blive afklaret inden start eller at du får søgt om det du skal søge om inden det pludselig udvikler sig til et problem.

 

En indgang til kommunen

I Norddjurs Kommune er der etableret én indgang til erhvervsservice, så ved du ikke hvem du evt. skal tale med, så ring tlf. 70 15 16 18.

 

Neden for har vi beskrevet nogle at de typiske emner, der kan kræve en kommunal tilladelse. 

 

Virksomhed drevet fra egen bolig

Det er enkelte typer erhverv, du kan drive fra hjemmet. Det er primært forskellige former for liberalt erhverv, der under visse forudsætninger kan etableres i din egen bolig. Ved liberalt erhverv forstås eksempelvis frisør, ejendomsmægler, advokat, revisor, arkitektvirksomhed og dagpleje.

 

Tip: Kontakt gerne kommunen forud for etableringen af virksomhed i din bolig. Det er før set, at kommunen har haft en anden forståelse for liberalt erhverv end den erhvervsdrivende, så virksomheder er lukket eller “tvangsflyttet”.

 

For at drive virksomhed fra egen bolig skal følgende betingelser normalt være opfyldt:

  • Boligen skal beboes af ejeren, der ønsker at etablere liberalt erhverv

  • Ingen ansatte i virksomheden

  • Virksomheden må ikke give anledning til støj, trafik eller andre gener for naboområdet

  • Parkering skal kunne foregå på egen grund

  • Overensstemmelse med lokalplaner og kommuneplanens generelle rammer

Før du etablerer virksomhed i egen bolig, skal du kontakte Teknik & Miljø for registrering i BBR og byggesagsmappen for din ejendom.

 

Tip: Der kan være nogle ændrede skattemæssige forhold i forbindelse med etablering af virksomhed i egen bolig. Derfor kan det være en god idé at snakke med din revisor.

 

Virksomhed i lejede lokaler

Vil du leje eller købe eksisterende erhvervslokaler, er der nogle ting, du skal være opmærksom på.

 

I nogle tilfælde skal du søge om byggetilladelse ved køb eller leje af erhvervslokaler. Hvis du ændrer lokalernes anvendelse kræver dette en byggetilladelse. Det vil sige, hvis du for eksempel ændrer fra butiksdrift til restaurant.

 

Hvis du er det mindste i tvivl, anbefaler vi, at du kontakter kommunen.

 

Hvis du vil etablere ny butik eller ændre en butik, bør du i alle tilfælde kontakte kommunen. Der er nogle bestemte bestemmelser, der gælder for detailhandel, hvorfor det altid er en god idé at kontakte kommunen.

 

Leder du efter nye lokaler til køb eller leje, kan du se hvilke kommunale bygninger der er ledige her

 

Vil du bygge lokaler til dit firma?

Hvis du vil bygge dine egne lokaler til din virksomhed, skal du selvfølgelig søge om byggetilladelse. Du søger om byggetilladelse ved Byg og Miljø.

 

Der er utroligt mange ting, du skal forholde dig til, når du søger om byggetilladelse. Du kan finde informationer om at bygge egen erhvervsbygning og dét, du skal være opmærksom på her

 

Eller kontakt byggesagsafdelingen på telefon 89 59 40 68 eller mail byggesag@norddjurs.dk.

 

Du skal være opmærksom på, at der er lokal- og kommuneplaner, der kan have betydning for dit byggeri. Tag derfor gerne et kig på disse.

 

Du kan se hvilke grunde, der er til salg her

 

 

Vil du handle med eller producere fødevarer?

Fødevarevirksomheder skal som udgangspunkt altid godkendes. Der kan være enkelt undtagelse ved servering til dagplejebørn eller bondegårdsferie, men ellers forvent at du skal søge tilladelse.

 

Fødevarestyrelsen har lavet en udmærket guide, hvor du kan læse om hygiejne, skadedyr og meget andet spændende. Åben publikation i pdf format her!

 

Du skal som udgangspunkt altid registreres i Fødevarestyrelsen. Det er ikke nok, at du registrer dig på VIRK.dk og hos SKAT. Med mindre du er undtaget pga. meget få aktiviteter eller lign. skal du registreres. Find siden til registrering her!

 

Fødevarestyrelsen har i øvrigt lavet en fin Startpakke med en Trin for Trin guide, så du kan få afklaret reglerne for din nye virksomhed, herunder registrering, hygiejne, indretning, egen kontrol mv.

 

Du kan se videofilm, hvor det hele forklares stille og roligt. Link er her!

 

Og læs startpakken for nye fødevarevarevirksomheder.

 

  

 

Alkoholbevilling i Norddjurs Kommune

Hvis du vil servere stærke drikke i din virksomhed med en alkohol volumen på over 2,8 %, skal du altid have en alkoholbevilling. Du må ikke servere alkoholiske drikke for dine kunder, hvis du ikke har denne alkoholbevilling. For at få en alkoholbevilling skal du være fyldt 21 år. Hvis du har en uddannelse indenfor hotel- eller restaurationsbranchen, skal du dog kun være fyldt 18 år. Og så må du ikke have forfalden gæld til det offenlige på mere end 50.000 kr.

 

Hvis du blot skal afholde et enkeltstående arrangement i form af festival, koncert eller andet, skal du søge om lejlighedstilladelse.

 

Du søger om alkoholbevilling ved Østjyllands Politi. Du kan finde ansøgningen her

 

ServeringsvirksomhedLink til Restaurationsplan i Norddjurs Kommune

Vil du starte serveringsvirksomhed, kan du med fordel læse restaurationsplanen for Norddjurs Kommune. I restaurationsplanen finder du alt, du bør vide, når du starter serveringsvirksomhed - alkoholbevilling, åbningstider, udeservering og meget mere. Der er en del, du kan blive klogere på. Find restaurationsplanen her! (åbnes i PDF)

 

Vil du servere mad og drikke udendørs, kræver dette også tilladelse fra bevillingsnævnet. Uanset om det er på egen matrikel eller på kommunens fortove, kræver det tilladelse. Her bliver der taget højde for, om serveringen kan foregå uden at vlre til gene for den almindelige færdsel og naturligvis øvirge virksomheder. Se mere på Norddjurs kommunes hjemmeside her!

 

 

Måske kan du blive leverandør til Norddjurs Kommune?

Kommunen er ikke kun en myndighed, der skal give tilladelse til erhvervsmlssige aktiviteter. Det er også en super stor driftsenhed, der har et meget stort forbrug. Kommunen driver skoler, ældrecentre og andre institutioner og vedligeholder veje, pladser, grønneområder og meget mere. Til det skal bruges store mængder varer og serviceydelser, som ganske ofte indkøbes hos private virksomheder.

 

Norddjurs Kommune har lavet et super god sektion på deres hjemmeside om udbud og indkøb. Se siderne her!

 

 

 

 
3. Arrangementer og events i Norddjurs5. Er du elev eller studerende i Norddjurs?
Startinfo.dk ApS - DIN nye iværksætterportal
Rubjergvej 67, Lønstrup
9800 Hjørring
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.