Forside
 
IværksætterGuide
 
 
 
 
 
 

Odsherred Kommune og andre myndigheder

 

Hvis du vil etablere egen virksomhed i Odsherred Kommune, kan der være ting du skal søge om tilladelse til. Nedenfor har vi beskrevet de mest almindelig emner, man som iværksætter skal i dialog med kommunen om. Er du i tvivl så kontakt konmmunen for en sikkerhedsskyld.

 

Se kontaktinfo for Erhverv i Odsherred Kommune her! Og læs mere nedenfor.  

 

Virksomhed drevet fra egen bolig 

Du kan drive virksomhed fra egen bolig, hvis du driver et liberalt erhverv. De liberale erhverv er kontorvirksomheder som eksempelvis revisor, advokat, konsulent og lignende. Du må også gerne drive frisørvirksomhed fra hjemmet. Uanset hvilken virksomhed du driver fra hjemmet, er der nogle regler, der skal overholdes. Reglerne er: 

 

-      Du skal selv bo i boligen, som virksomheden drives fra

-      Der må ikke være ansatte i virksomheden

-      Virksomheden må ikke være til gene for området 

-      Parkering skal foregå på egen grund. 

 

Vi anbefaler altid, at du tager en snak med din kommune om at drive erhverv fra hjemmet og deres forståelse af de liberale erhverv. Det er nemlig før set, at virksomheder er kommet i klemme på grund af forskellige forståelser af de liberale erhverv, så de enten er lukket eller tvangsflyttet. 

 

Derudover kan det være en god idé at kigge på lokalplanerne, der ligger for dit område. Lokalplanerne kan nemlig være afgørende for, om du må drive erhverv i netop dit område. 

 

Tag gerne en snak med din revisor eller en skatterådgiver. Der kan nemlig være nogle ændrede skattemæssige forhold i forbindelse med at drive erhverv fra hjemmet. 

 

Virksomhed i lejede lokaler

Vidste du, at du nogle gange skal søge om byggetilladelse, selvom du slet ikke skal bygge? Det er nemlig sådan, at hvis lokalernes anvendelse ændrer sig, kræver dette tilladelse fra kommunen gennem en byggetilladelse. Så hvis du overvejer at købe eller leje erhvervslokaler, skal du være opmærksom på, at det nogle gange kræver byggetilladelse. 

 

Du søger om byggetilladelse ved Byg og Miljø

 

Du skal også huske at tjekke lokalplanen for det område, du overvejer at købe eller leje lokaler i. De kan nemlig være afgørende for, hvilke typer af erhverv du må drive i området. 

 

Vil du bygge egne lokaler?

Du skal altid søge om byggetilladelse, hvis du vil have bygget egne lokaler. Du må ikke begynde byggeriet, før du har fået byggetilladelse. Du søger om byggetilladelse ved Byg og Miljø. Inden du søger om byggetilladelse ved Odsherred Kommune, tilbyder de, at du kan få en forhåndsdialog med en byggerådgiver, hvor i sammen gennemgår byggeprojektet. Under forhåndsdialogen afklares rammerne for byggeprojektet, og i kan indgå aftaler om eksempelvis tidsplaner og dokumentation. 

 

Det kan være en stor fordel for dig at tage en forhåndsdialog med kommunen, så du kan få helt styr på, hvad din ansøgning skal indeholde. Der pålægges nemlig et gebyr i forbindelse med behandlingen af din ansøgning, som beregnes på timebasis. Forhåndsdialogen er derimod gratis, så gør da brug af muligheden. 

 

 

Vil du handle med eller producere fødevarer?

Fødevarevirksomheder skal som udgangspunkt altid godkendes. Der kan være enkelt undtagelse ved servering til dagplejebørn eller bondegårdsferie, men ellers forvent at du skal søge tilladelse.

 

Fødevarestyrelsen har lavet en udmærket guide, hvor du kan læse om hygiejne, skadedyr og meget andet spændende. Åben publikation i pdf format her!

 

Du skal som udgangspunkt altid registreres i Fødevarestyrelsen. Det er ikke nok, at du registrer dig på VIRK.dk og hos SKAT. Med mindre du er undtaget pga. meget få aktiviteter eller lign. skal du registreres. Find siden til registrering her!

 

Fødevarestyrelsen har i øvrigt lavet en fin Startpakke med en Trin for Trin guide, så du kan få afklaret reglerne for din nye virksomhed, herunder registrering, hygiejne, indretning, egen kontrol mv.

 

Du kan se videofilm, hvor det hele forklares stille og roligt. Link er her!

 

Og læs startpakken for nye fødevarevarevirksomheder.

 

 

 

Alkoholbevilling

Du skal huske, at du skal have alkoholbevilling, hvis du i din virksomhed serverer stærke drikke – herunder også øl og vin. Du må ikke servere alkohol, hvis ikke du har en alkoholbevilling. For at søge om alkoholbevilling, skal du være fyldt 21 år, men hvis du har en uddannelse indenfor hotel- og/eller restaurationsbranchen, skal du kun være fyldt 18 år. 

 

Du søger om byggetilladelse ved Midt- og Vestsjællands Politi. Du finder ansøgningsblanketten til alkoholbevilling her

 

Hvis du kun skal holde enkelte arrangementer i din virksomhed, hvor der serveres stærke drikke, skal du søge om lejlighedstilladelse. 

 

Serveringsvirksomhed

Hvis du vil starte serveringsvirksomhed, kan vi anbefale, at du læser restaurationsplanen for Odsherred Kommune. Her kan du blive klogere på blandt andet alkoholbevilling, udvidet åbningstider og udeservering. Du finder restaurationsplanen for Odsherred Kommune her

 

Vil du servere udendørs, skal du søge om tilladelse hos Odsherred Kommune – herunder Teknisk Forvaltning. Der skal også hentes tilladelse fra politiet af ordensmæssige hensyn.  Uanset om du anvender privat eller offentligt areal til udeservering, kræver det tilladelse. 

 

I Odsherred Kommune er den generelle lukketid kl. 02.00. Bevillingsnævnet kan bestemme, hvis en restauration skal lukke tidligere end kl. 02.00 ud fra miljømæssige og ordensmæssige forhold. 

 

Hvis du gerne vil holde længere åbent end kl. 02.00, kan du søge om tilladelse til at holde om åbent til senest kl. 05.00. 

 

 

 
3. Arrangementer og events i Odsherred5. Er du elev eller studerende i Odsherred?
Startinfo.dk ApS - DIN nye iværksætterportal
Rubjergvej 67, Lønstrup
9800 Hjørring
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.