Forside
 
IværksætterGuide
 
 
 
 
Om Startinfo.dk
 

Kapital til start og vækst i Ringkøbing-Skjern Kommune

 

Langt de fleste iværksættere rejser den nødvendige kapital til starten og driften via en kassekredit og et etableringslån i en bank eller en sparekasse.

 

For enkelte kan det give mening at søge tilført kapital fra investeringsfirmaer, såkaldte Business Angels, private investorer, fonde mv.

 

Og for lidt flere kan der også være mulighed for at få kaution til lån...

 

Og i enkelte tilfælde sågar tilskud.

 

Kontakt Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd og få gennemgået dine muligheder. Beskrivelserne nedenfor er ikke udtømmende, men dækker de mest almindelige ordninger.

 

Læs  iøvrigt afsnittet om finansiering af din nye virksomhed i IværksætterGuiden. Du kan finde vores Mini FinansieringsGuide for Iværksættere her!

 

 

LAG-midler: (Landdistriktsmidler) i Ringkøbing Skjern Kommune

LAG-forkortelsen dækker over navnet "Lokal Aktions Gruppe". Det lidt sjove navn dækker over en lokalt stiftet gruppe, der administrer nogle EU- og statslige midler.

 

På den måde har man mulighed for at yde tilskud til forskellige projekter også til iværksættere.

 

Som iværksætter i Danmark er det meget sjældent, at man kan opnå direkte tilskud til anlægsudgifter. Men det kan faktisk lade sig gøre hos LAG. 

 

LAG i Ringkøbing-Skjern samarbejder med Lemvig Kommune om et fælles program. Nogle af punkterne i programmet er faktisk rigtig relevante for iværksættere: 

 

Her et klip fra Udviklingsstrategien: Erhvervsrettede mål og aktiviteter

 

Aktiviteterne skal relatere sig til følgende temaer: Etablering af nye og udvikling af eksisterende mikrovirksomheder og små virksomheder:

 

Aktivitet 1: Koncept for nicheiværksætteri 
Aktivitet 2: Koncept for e-handel og distancearbejdspladser.
Aktivitet 3: Arbejdskraft og arbejdsmarked
Aktivitet n: Konkrete projekter 

 

Og det kræves at der skabes arbejdspladser i landdistrikterne i en af de 2 kommuner for at opnå tilskud. Læs mere på hjemmesiden her! 

 

Kontakt info til Koordinator for Ringkøbing-Skjern:

Poul Nystrup Christensenc/o Ringkøbing Skjern Kommune,

Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing

Tlf.: 99 74 17 65, mail: lag@rksk.dk

 

 

Der er plads til mere end iværksætteri i Ringkøbing- Skjern, Kitesurfing på fjorden fx.

Kitesurfing ved Ringkøbing Fjord 

 

 

FLAG-midler i Ringkøbing Skjern

"FLAG" er et lidt underligt navn. Det er en forkortelse af Fiskeri Lokale Aktions Grupper. Lokale Aktions Grupper handler normalt om landdistriksttilskud men der finder også grupper specielt for fiskeriområder.

 

 

Ringkøbing Skjern er med i en gruppe - FLAG Vestjylland - der geografisk dækker Ringkøbing-Skjern, Esbjerg, Holstebro og Lemvig kommuner.

 

Men her kan man som iværksætter søge tilskud til projekter, der har til formål at fremme job- og vækstskabende erhvervsudvikling, som man kalder det.

 

Det dækker bl.a. over følgende:

  • Etablering og udvikling af små virksomheder og mikrovirksomheder
  • Erhvervssamarbejde
  • Innovation - anvendelse af ny viden eller kendt viden på nye måder.
  • Fremme af en forskelligartet maritim økonomi

​Ansøgere kan være:

​Små virksomheder og mikrovirksomheder (defineres som virksomheder, der har under 50 ansatte og hvor enten den årlige omsætning ikke overstiger 10 mio. euro (ca. 74 mio. kr.).

 

Se mere her på FLAG Vestjylland eller på Det nationale FLAG pulje hos Erhvervsministeriet.

 


 

Next Step puljen -> få op til 24.000 kr. i tilskud

 

IværksætterDanmark har en pulje, hvor du som ret nyetableret iværksætter kan få tilskud til at skaffe dig ny viden, der kan løfte din forretning.  Hvilke kompetencer mangler du, for at din iværksættervirksomhed kan blive en succes? Har du brug for viden om salg, digital markedsføring, ledelse, økonomi eller i værktøjer til forretningsudvikling? 

 

Next Step understøtter iværksætteres udvikling og vækst – og det er faktisk meget enkelt. Iværksættere der har søgt og opnået bevilling fortæller at det er super let.  Du får tildelt en vækstguide der hjælper dig, og du får mulighed for at finde et kursus eller en udbyder af et forløb eller et konsulentfirma, som kan hjælpe dig.

 

Når du bliver godkendt dækkes op til 75 % af regningen. Du kan dog max. få 24.000 kr. i tilskud.

 

BEMÆRK! PULJEN ER ÅBNE IGEN, MEN FORVENT STOR KONKURRENCE OM MIDLERNE. 

 

Læs mere om Next Step Iværksætterpuljen!

 

 

Business Boost fra IværksætterDanmark

 

Business Boost er et ret nyt program, der skal hjælpe næste nye iværksættere. Kravene for at deltage er at du er igang med CVR, har fået en lille smule salg og nogle få kunder. Men din virkosmhed må max. være 3 år gammel.

 

Tilskuddet fra Business Boost indeholder:

  • Sparring med en vejleder om din virksomheds muligheder
  • Tilskud på op til 5.200 kr. (Og det er 100%'s penge, så du skal ikke medfinansiere selv)
  • Der er mulighed for både rådgivning og kompetenceudvikling, altså et kursusforløb fx.
  • Vælg enten op til 8 timers rådgivning af 650 kr i timen + moms ved en relevant rådgiver

  • eller vælg et kursus, der max koster 5.2000 kr. + moms

Læs mere om Business Boost her! 

 

 

 

 

SMV digital

SMV digital er en tilskudsordning til selv meget små og nye virksomheder. Du kan få tilskud til at bruge en privat rådgiver, der kan hjælpe dig med at udvikle din virksomhed digitalt. Der er 2 typer puljer en på 25.000 kr. og en på 100.000 kr. For at få de 25.000 kr. skal du ha’ CVR og være i drift med mindst 2 ansatte. Her er der krav om, at du udover at bruge tilskud til rådgivningen også deltager i mindst 3 workshops. Søger du de 100.000 kr. er der krav om du mindst har 2. mio. kr. i omsætning.

 

Begge tilskud skal medfinansieres enten med kontanter eller ved at du registrerer dit timeforbrug på ordningen.

 

Kontakt Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd eller Erhvervshus Midtjylland for at høre nærmere.

 


 

 

EIFO tilbyder finansiering til iværksættere og små virksomheder

 

Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO) (Tidl. Vækstfonden)

EIFO er en fond, der er resultat af en fusion af flere statslige fonde, herunder Vækstfonden, som har haft mange tilbud til iværksættere og små virksomheder.

 

Formålet er at sikre fornyelse og vækst i det danske erhvervsliv ved at yde lån, kautioner mv. eller som de skriver at investere i de virksomheder, som Danmark ikke må gå glip af.

 

Og så har vi lige en kommentar fra Startinfo.dk:

 

Lad være med at blive forskrækket og tænke, "det er nok kun målrettet super talenter, international skalebare virksomheder, biotech landvindinger mv." Det er altså også for "almindelige" virksomheder med et kapitalbehov.

 

EIFO er fælles indgang for alle danske virksomheder med behov for risikovillig statslig medfinansiering. Det gælder både iværksætteren og SMV’eren. EIFO har en hel del "produkter på hylderne", men i det følgende skal vi kun beskrive de 2 mest relevante tilbud til iværksættere.

 

1. Vækstkaution

Ikke alle iværksættere har lige let ved at opnå lån eller tilstrækkeligt lån i deres eget pengeinstitut. Sådan har det altid været og det ændrer sig næppe. I nogle perioder er det sværere afhængigt af konjunkturerne (gode og dårlige tider) og i nogle periode kan næsten alt lade sig gøre. 

 

Men noget af det der gør det svært for iværksættere, er jo at man ingen historik har i virksomheden. Der er intet regnskab, så et lån bevilges stort set udfra forventninger om fremtiden og udfra tiltro til dig som person, din forretningsplan mv.

 

Og nogle gange er pengeinstituttet egentligt positive, men føler lidt det er en stor risiko, selvom de overordnet set tror på dit projekt.

 

I de tilfælde kan kaution fra EIFO være en super god løsning til at du kan få finansieret din opstart.

 

Kautionen kan være på op til 75% af lånesummen og den kan løbe i max. 10 år. Det koster så lidt... 1,5 % af lånebeløb i engangsudgift og 2% af lånebeløb i årlig præmie. 

 

Rent praktisk er det banken, der bevilger et lån til dig under forudsætning af kaution fra EIFO. 

 

Du kan se faktaark på Vækstkaution i pdf her!

 

2. Startlån

Der er tale om risikovillige lån til helt nye virksomheder. Kravene er at man har et færdigt produkt (eller serviceydelse) og der skal være et begyndende salg. Og så skal din virksomhed være ny! 

 

Du kan normalt låne mellem 400.000 kr. og 1,5 mio kr. 

 

Lånet ydes direkte fra EIFO til din virksomhed. Renten er lidt højere end normalt ved et banklån, men der er jo også tale om et risikovilligt lån på et tidspunkt, hvor du ikke er kommet ret langt.

 

Læs mere om lån til opstart af virksomhed her!

 

  

 

Kontaktinfo for EIFO i Midtjylland

Randers, Tronholmen 3, 3. , 8960 Randers SØ

Tlf. 35 29 86 00, mail kontakt@eifo.dk 

EIFO's hjemmeside kan du finde her!

 

 

 

Investorkapital fra en Business Angel

Danish Business Angels netværk tilbyder investering i iværksættervirksomheder

Har du et projekt med stort potentiale og måske tilsvarende risiko, som kræver mange penge for at blive realiseret? Så kan det være meget svært at finansiere det på traditionel vis via banken.

Der for kan en investor, som man ofte kalder en Business Angel, måske være løsningen.

 

Der er findes et netværk af Business Angels i Danmark. Danish Business Angels, som ofte kaldes DANban i daglig tale, er et netværk af 200 investorer. Det fungerer på den måde, at man efter en indledende proces med sekretariatet, får mulighed for at præsentere sin iværksættercase på et af de månedlige arrangementer i hhv. Aarhus og København.

 

Det skal naturligvis forberedes en del, men det kan du få hjælp til. Og på hjemmesiden er en meget grundig vejledning, så du bliver ikke bare kastet for ”løverne” uden forberedelse. Der investeres typisk mellem 500.000 kr. og 5. mio. kr. ofte som en pulje med flere investorer samlet.

 

Se mere om DANban på linket her: https://danban.org/ansoeg-om-funding/

 

 

Innovationsfonden 

Innovationsfonden er sat i verden for at løfte strategiske forsknings- og innovationsprojekter i hele Danmark. Men de kan også støtte perspektivrige iværksætteridéer, og det er ikke alle idéer, der behøver at være fantastike nyopfindelser, der lægger verdensmarkedet ned. Så tjek det.

 

Måske kan din nye virksomhed komme med i puljen. Innovationsfonden har mange tilbud men de mest oplagte for iværksættere er programmet Innobooster, som du kan læse om på linket her!  

 

Innovationsfonden har kontorer i København, Aarhus, Odense og Aalborg. Nedenfor kan du se en video om Innobooster, så bliv klogere på både vilkår, regler og selve  ansøgningsprocessen hos Innovationsfonden: 

 

 

 

  

 

 

 

 

PARTNERE I RINGKØBING-SKJERN

KOMMUNE 

FÅ BILLIGT OG HURTIGT EN ERHVERVSKONTO

 Lunar Bank tilbyder billig erhvervskonto til selvstændige.

 

 

 

 

Logo Infolinkkurser og iværksætteruddannelsen iværksætterkursus 

 Marketingklubben tilbyder hjælp og viden til iværksættere

 

 

 

 

 

 
4. Ringkøbing-Skjern Kommune og andre myndigheder6. Er du elev eller studerende i Ringkøbing-Skjern?
Startinfo.dk ApS - DIN nye iværksætterportal
Rubjergvej 67, Lønstrup
9800 Hjørring
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.