Forside
 
IværksætterGuide
 
 
 
 
Om Startinfo.dk
 

Ringkøbing-Skjern Kommune og andre myndigheder

 

Der er nogle kommunale forskelle, når det kommer til parkering, affaldsregulativer, bevillinger og byggesagsbehandlinger og meget andet. Derfor kan det være en god idé at tage en snak med Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, hvis der er noget, du er i tvivl om. Hvis ikke de kan besvare dine spørgsmål, kan de helt sikkert henvise dig til den rigtige forvaltning.

 

Virksomhedskontakten i Ringkjøbing Skjern Kommune

Kommunen har etableret en virksomhedskontakt i samarbejde med erhvervsrådet. Er du i tvivl om hvem du skal tale med så ring til virksomhedskontakten på tlf. 99 74 14 44 eller send en mail 

til adressen her: virksomhedskontakten@rksk.dk

 

Se i øvrigt kommunens hjemmeside for Erhverv, hvor man byder velkommen til en driftig Erhvervskommue. Følg linket her!

 

Virksomhed drevet fra egen bolig

Du kan drive virksomhed fra egen bolig, hvis du driver et liberalt erhverv. Eksempler på liberale erhverv er frisørvirksomhed eller kontorvirksomhed (revisor, advokat og lignende). Vi anbefaler, at du lige tager en snak med din kommune om deres forståelse af de liberale erhverv. Virksomheder er nemlig før kommet i klemme på grund af forskellige forståelser.

 

Du kan drive liberalt erhverv fra din bolig uden tilladelse, når

  • Du bor i boligen, som erhvervet drives fra

  • Der ikke er ansatte i virksomheden

  • Husets karakter af beboelse ikke ændres  

  • Parkeringen foregår på egen grund

  • Levering af varer er begrænset

Som udgangspunkt kan du ikke drive erhverv fra en bolig lejet gennem et boligselskab. Hvis du vil skrive erhverv i bolig lejet gennem anden udlejer kræver tilladelse fra udlejeren.

 

Det kan være en fordel at tage en snak med en revisor, da der kan være nogle skattemæssige fordele og ulemper ved at drive erhverv fra egen bolig.

 

Virksomhed i lejede lokaler

Hvis du vil leje eller købe lokaler til din virksomhed, skal du være opmærksom på, at du nogle gange skal søge om byggetilladelse, selvom du ikke skal bygge. Det er nemlig sådan, at hvis du ændrer lokalernes anvendelse, kræver dette byggetilladelse. Det vil altså sige, hvis du for eksempel ændrer cafélokaler til butik. Du søger om byggetilladelse hos Byg og Miljø.

 

Vil du bygge egne lokaler?

Hvis du vil bygge egne lokaler til din virksomhed, skal du altid søge om byggetilladelse. Du må ikke påbegynde byggeriet, før du har byggetilladelsen. Du søger om byggetilladelse ved Byg og Miljø. Du kan læse meget mere om ansøgningen om byggetilladelse, og hvad den skal indeholde her

 

Der pålægges et gebyr i forbindelse med behandlingen af din ansøgning om byggetilladelse. Gebyret beregnes efter medgået tid, og der er en fast timepris. Tag derfor et godt kig på Byg og Miljøs hjemmeside og vær grundig i udarbejdelsen af din ansøgning. Det kan nemlig spare dig både tid og penge.

 

Der er desuden nogle lokal- og kommuneplaner, der kan ved medbestemmende for, om du må bygge i bestemte områder. Det er dog muligt at søge dispensation.

 

Du kan se hvilke kommunale erhvervsgrunde, der er til salg her

 

Regler for skiltning i Ringkøbing-Skjern Kommune

Når du er fundet på plads med dine lokaler, dukker ønsket om en synlig skiltning ofte op. Det er der også nogle regler for, for det må selvfølgelig ikke virke generende for dine naber eller fx til fare for trafikken. Der er på  Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside en meget fin og grundig beskrivelse af regler for skiltning i det åbne land, så som erhvervsområder ved indkørsler til virksomheder mv. Se reglerne om skiltning her!

 

Du kan også læse bekendtgørelsen om skiltning på Retsinformation ved at følge linket her!

  

 

 

Vil du handle med eller producere fødevarer?

Fødevarevirksomheder skal som udgangspunkt altid godkendes. Der kan være enkelt undtagelse ved servering til dagplejebørn eller bondegårdsferie, men ellers forvent at du skal søge tilladelse.

 

Fødevarestyrelsen har lavet en udmærket guide, hvor du kan læse om hygiejne, skadedyr og meget andet spændende. Åben publikation i pdf format her!

 

Du skal som udgangspunkt altid registreres i Fødevarestyrelsen. Det er ikke nok, at du registrer dig på VIRK.dk og hos SKAT. Med mindre du er undtaget pga. meget få aktiviteter eller lign. skal du registreres. Find siden til registrering her!

 

Fødevarestyrelsen har i øvrigt lavet en fin Startpakke med en Trin for Trin guide, så du kan få afklaret reglerne for din nye virksomhed, herunder registrering, hygiejne, indretning, egen kontrol mv.

 

Du kan se videofilm, hvor det hele forklares stille og roligt. Link er her!

 

Og læs startpakken for nye fødevarevarevirksomheder.

 

 

 

Alkoholbevilling i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vil du starte virksomhed, hvor der serveres alkohol til dine kunder, kræver dette en alkoholbevilling. Du må ikke servere alkohol uden denne alkoholbevilling. Du skal være fyldt 21 år for at søge om alkoholbevilling, men hvis du har en uddannelse indenfor restaurationsbranchen, skal du blot være fyldt 18 år.

 

Du søger om alkoholbevilling ved Midt- og Vestjyllands Politi. Du finder ansøgningsblanketten her

 

Hvis du skal holde et enkeltstående arrangement i din virksomhed, hvor der sælges alkohol, skal du søge om lejlighedstilladelse. Med en lejlighedstilladelse får du tilladelse til at sælge alkohol ved dette enkelte arrangement - men ikke ellers.

 

Serveringsvirksomhedserveringsvirksomhed restaurant café ringkøbing-skjern

Hvis du vil servere udendørs i din virksomhed, skal du have tilladelse kommunen til udeservering. I ansøgningsprocessen tages der højde for nabolaget og udeserveringens betydning for området. Du skal derfor søge om tilladelse til udeservering, uanset om serveringen foregår på egen eller offentlig grund.

 

Den ordinære åbningstid i Ringkøbing-Skjern Kommune er i tidsrummet mellem kl. 05.00 og 24.00. Hvis du vil holde længere åbent, skal du søge om tilladelse hos kommunen. 

 

 

PARTNERE I RINGKØBING-SKJERN

KOMMUNE

 

Marketingklubben tilbyder hjælp og viden til iværksættere

 

 

Lunar Bank tilbyder billig erhvervskonto til selvstændige.

FÅ BILLIGT OG HURTIGT EN ERHVERVSKONTO

 

 

 

 

 

Logo Infolinkkurser og iværksætteruddannelsen iværksætterkursus 

 

 
3. Arrangementer og events i Ringkøbing-Skjern5. Kapital til start og vækst
Startinfo.dk ApS - DIN nye iværksætterportal
Rubjergvej 67, Lønstrup
9800 Hjørring
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.