Forside
 
IværksætterGuide
 
 
 
 
Om Startinfo.dk
 

Skanderborg Kommune og andre myndigheder

Lovgivningen er gældende i hele landet - inklusiv Skanderborg. Men der er nogle kommunale forskelle, når det gælder parkering, affaldsregulativer, bevillinger, byggesagsbehandlinger og meget andet. Det kan være lidt svært at finde rundt i. Start ved ErhvervSkanderborg som helt sikkert kan besvare dine spørgsmål. Hvis ikke kan de henvise dig til den rette forvaltning i kommunen.

 

Virksomhed drevet fra egen bolig

Vil du drive virksomhed fra din egen bolig, kan det lade sig gøre, hvis du driver et liberalt erhverv. Eksempler på liberale erhverv er revisor, advokat, ejendomsmægler, frisør og lignende erhverv. Vi anbefaler, at du tager en snak med din kommune om deres forståelse af de liberale erhverv, da virksomhed før er kommet i klemme på grund af forskellige forståelser.

 

Derudover er der nogle andre kriterier, der skal opfyldes, for du må drive erhverv fra hjemmet:

  • Du skal selv bo i boligen, som du driver erhvervet fra

  • Der må ikke være ansatte i virksomheden

  • Virksomheden må ikke være til gene for omgivelserne

  • Parkering skal foregå på egen grund

Tag en snak med din revisor eller en skatterådgiver. Der kan nemlig være nogle ændrede skattemæssige forhold, når du driver virksomhed fra egen bolig.

 

Virksomhed i lejede lokaler

I nogle tilfælde skal du søge om byggetilladelse, når du lejer eller køber erhvervsgrunde. Det er nemlig sådan, at hvis lokalernes aktiviteter ændres, kræver dette byggetilladelse. Det vil altså sige, hvis du eksempelvis ændrer butikslokaler til café, skal du søge om byggetilladelse. Du søger om byggetilladelse ved Byg og Miljø.  

 

Vil du bygge egne lokaler?

Vil du selv bygge egne lokaler til din virksomhed, skal du altid have byggetilladelse. Du må ikke bygge uden denne byggetilladelse. Du søger om byggetilladelse ved Byg og Miljø.

 

Forud for ansøgningen om byggetilladelse kan du booke en forhåndsdialog med en byggesagsbehandler hos Skanderborg Kommune. Her kan du få afklaret alle dine spørgsmål og din ansøgning om byggetilladelse. Det er en rigtig god idé at booke et møde med en byggesagsbehandler, da der pålægges et gebyr i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Gebyret afregnes på timebasis. Det vil sige, hvis du sørger for at fremsende al korrekt materiale vil sagsbehandlingstiden blive kortere, og dermed vil gebyret blive lavere.

 

Du skal være opmærksom på, at der er nogle lokal- og kommuneplaner, der kan være afgørende for, om du må bygge og hvad du må bygge i bestemte områder. Derfor er det en god idé at tage et kig på disse.

 

Du kan se hvilke kommunale erhvervsbyggeri grunde, der er til salg her

 

 

Vil du handle med eller producere fødevarer?

Fødevarevirksomheder skal som udgangspunkt altid godkendes. Der kan være enkelt undtagelse ved servering til dagplejebørn eller bondegårdsferie, men ellers forvent at du skal søge tilladelse.

 

Fødevarestyrelsen har lavet en udmærket guide, hvor du kan læse om hygiejne, skadedyr og meget andet spændende. Åben publikation i pdf format her!

 

Du skal som udgangspunkt altid registreres i Fødevarestyrelsen. Det er ikke nok, at du registrer dig på VIRK.dk og hos SKAT. Med mindre du er undtaget pga. meget få aktiviteter eller lign. skal du registreres. Find siden til registrering her!

 

Fødevarestyrelsen har i øvrigt lavet en fin Startpakke med en Trin for Trin guide, så du kan få afklaret reglerne for din nye virksomhed, herunder registrering, hygiejne, indretning, egen kontrol mv.

 

Du kan se videofilm, hvor det hele forklares stille og roligt. Link er her!

 

Og læs startpakken for nye fødevarevarevirksomheder.

 

 

 

Alkoholbevilling i Skanderborg

Starter du restauration, hvor du vil sælge alkohol til dine kunder, skal du have en Spiritusbevillingalkoholbevilling. Du må ikke servere alkohol uden at have en alkoholbevilling. Du skal være fyldt 21 år for at søge om alkoholbevilling. Hvis du har en uddannelsen indenfor hotel- eller restaurationsbranchen, skal du blot være fyldt 18 år. Og så må du i øvrigt ikke havde "forfalden" gæld til det offentlige på mere end 50.000 kr.

 

Du søger om alkoholbevilling ved Politiet. Du finder ansøgningsblanketten her! 

 

Hvis du skal holde enkeltstående arrangementer, hvor du vil servere alkohol til dine kunder, skal du søge om lejlighedstilladelse også ved Politiet.

 

Serveringsvirksomhed

Vil du starte serveringsvirksomhed, kan du med fordel læse restaurationsplanen for Sydøstjyllands Politikreds. Her kan du bliver klogere på alkoholbevilling, udeservering, udvidet åbningstider og mere. Du finder restaurationsplanen her

 

Vil du servere udendørs til dine kunder, skal du have tilladelse fra bevillingsnævnet. Din restauration skal overholde en række kriterier, når du skal søge om tilladelse. Du kan læse meget mere om disse i restaurationsplanen.

 

Hvis du vil holde åbent længere end kl. 02.00, skal du søge om tilladelse til udvidet åbningstid. Med en tilladelse til udvidet åbningstid, må din restauration holde åbent til kl. 05.00.

 

 

 

 
3. Arrangementer og events i Skanderborg5. Er du elev eller studerende i Skanderborg?
Startinfo.dk ApS - DIN nye iværksætterportal
Rubjergvej 67, Lønstrup
9800 Hjørring
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.