Forside
 
IværksætterGuide
 
 
 
 
 
Om Startinfo.dk
 

Horsens Kommune og andre myndigheder

 

Måske skal du en tur på rådhuset i Horsens

Foto er veligst stillet til rådighed af Horsens Kommune

 

Lovgivningen gælder i hele landet - inklusiv i Horsens. Men der er nogle kommunale forskelle. Når det kommer til parkering, affaldsregulativer, bevilling, byggesagsbehandlinger og meget mere, er der kommunale forhold, du skal være opmærksom på.

 

Business Horsens er et godt sted at starte. men du kan også benytte Horsens Kommunes erhvervskontakt.

 

 

Erhvervskontakten - Én indgang til Horsens Kommune for virksomheder.

Du er altid velkommen til at kontakte Erhhvervskontakten for mere information om Horsens Kommune. Kontakt kan ske til Jeppe Keller Jensen, leder af erhvervsudvikling på tlf: 51 49 02 42 eller mail: jkej@horsens.dk. Find link til Erhvervskontakten her!

 

Virksomhed drevet fra egen bolig

Du kan drive liberale erhverv fra din egen bolig. Er du i tvivl om, hvad et liberalt erhverv er? Liberale erhverv er eksempelvis frisør, kosmetolog, advokat, revisor og lignende. Men der kan usikkerhed om, hvad et liberalt erhverv er - så spørg gerne kommunen, før du driver erhverv fra hjemmet.

 

Som udgangspunkt skal du ikke søge om byggetilladelse, hvis du driver erhverv fra egen bolig. Der er dog nogle retningslinjer, du og din virksomhed skal følge.

  • Du skal bo i boligen, som erhvervet drives fra

  • Der må ikke være ansatte i din virksomhed

  • Din virksomhed må ikke være til gene for nabolaget

  • Erhvervsandelen af boligen må ikke overstige beboelsesdelen

  • Parkering skal foregå på egen grund

Du må som udgangspunkt ikke drive virksomhed fra en bolig, du lejer gennem boligselskab. Vil du drive erhverv fra anden lejebolig, skal du altid have tilladelse fra din udlejer.

 

Du skal være opmærksom på, at der kan være nogle ændrede skattemæssige forhold i forbindelse med erhverv drevet fra hjemmet. Derfor kan det være en god idé at tage en snak med en skatterådgiver eller revisor.

 

Virksomhed i lejede lokaler

Vil du leje eller købe lokaler til at drive din virksomhed i, er der flere ting, du skal være opmærksom på. Uanset om du lejer eller køber, skal du have erhvervsaktiviteten i tankerne. Det er nemlig sådan, at hvis du ændrer erhvervsaktiviteten i lokalerne, skal du søge om byggetilladelse. Det vil altså sige, at hvis du for eksempel ændrer café til butik, skal du søge om byggetilladelse.

 

Hvis du er det mindste i tvivl, anbefaler vi, at du spørger kommunen, så du er sikker. Vær i øvrigt opmærksom på, at der pålægges et byggesagsgebyr når du søger om byggetilladelse.

 

Vil du bygge egne lokaler?

Vil du bygge dine egne erhvervslokaler, skal du selvfølgelig altid søge byggetilladelse. Du søger om byggetilladelse ved Miljø og Byg.

 

Når du søger om byggetilladelse, er der mange ting, du skal forholde dig til. Derfor kan det være en god idé at booke en forhåndsdialog med kommunen. Kom godt forberedt til samtalen, for desto bedre forberedt du er, desto mere får du ud af samtalen - og det er ganske gratis. Du kan læse mere om muligheden for forhåndsdialog her!

 

Du skal være opmærksom på, at der foreligger et byggesagsgebyr, når du søger om byggetilladelse. Byggesagsgebyret afhænger af behandlingstiden af byggesagen. Det vil altså sige, at hvis du sørger for, at din ansøgning er præcis og indeholder alle tegninger og beskrivelser, så bliver byggesagsbehandlingen ikke så dyr. Derfor kan det være en god idé at booke en gratis forhåndsdialog med kommunen, så din sag kommer til at koste så lidt som muligt.

 

Du skal være opmærksom på, at lokal- og kommuneplanerne kan være afgørende for hvad, du må bygge i bestemte områder. Derfor kan det være en god idé at tage et kig på dem, inden du planlægger at bygge.

 

Regler for skiltning i Horsens

Når du er fundet på plads med dine lokaler, dukker ønsket om en synlig skiltning ofte op. Det er der også nogle regler for, for det må selvfølgelig ikke virke generende for dine naber eller fx til fare for trafikken.

 

Der er i Horsens kommune formuleret nogle ret håndfaste krav til skiltning i selve Horsens by

->  Menukort og lignende kan udelukkende foretages på fritstående skilte, f.eks. klapskilte, sandwichskilt eller lignende skiltning, som kan klappes sammen og fjernes. Skiltets samlede størrelse inklusiv eventuelle fødder må ikke overstige 1,2 m i højden og 0,75 m i bredden.
->  Der må maksimalt opsættes 2 fritstående skilte pr. butik/lejemål og kun i butikkens udstillings- og udeserveringszone, således at det ikke er til gene for almindelig færdsel. Fritstående skilte skal klappes sammen og fjernes uden for butikkens åbningstid.
-> Der må ikke opsættes flag, vimpler, beachflag, bannere og lignende ved den enkelte butik/udeserverings- og udstillingsareal.
->  Flag kan udelukkende opsættes i de dertil monterede nedstøbningsrør/særlige hulelementer i belægningen i forbindelse med ikke-kommercielle arrangementer.
->  Kun skiltning med information og henvisning af almen interesse kan monteres i belægningen. Dvs. ikke skiltning vedrørende produktreklame eller logo/butiksnavn.
-> Ved samling af flere butikker og erhverv i f.eks. en baggård eller over stueplan, kan der opstilles ét klapskilt med firmanavn og logo, som kan placeres ved indgang/porten
-> Fritstående skilte må ikke være til gene for trafikken.
-> Facadeskilte kræver byggetilladelse, og Teknik og Miljøs byggesagsafdeling skal derfor ansøges i hvert enkelt tilfælde.

 

Du kan også læse bekendtgørelsen om skiltning på Retsinformation ved at følge linket her!

 

 

Vil du handle med eller producere fødevarer?

Fødevarevirksomheder skal som udgangspunkt altid godkendes. Der kan være enkelt undtagelse ved servering til dagplejebørn eller bondegårdsferie, men ellers forvent at du skal søge tilladelse.

 

Fødevarestyrelsen har lavet en udmærket guide, hvor du kan læse om hygiejne, skadedyr og meget andet spændende. Åben publikation i pdf format her!

 

Du skal som udgangspunkt altid registreres i Fødevarestyrelsen. Det er ikke nok, at du registrer dig på VIRK.dk og hos SKAT. Med mindre du er undtaget pga. meget få aktiviteter eller lign. skal du registreres. Find siden til registrering her!

 

Fødevarestyrelsen har i øvrigt lavet en fin Startpakke med en Trin for Trin guide, så du kan få afklaret reglerne for din nye virksomhed, herunder registrering, hygiejne, indretning, egen kontrol mv.

 

Du kan se videofilm, hvor det hele forklares stille og roligt. Link er her!

 

Og læs startpakken for nye fødevarevarevirksomheder.

 

 

 

Alkoholbevilling i Horsens kommune

Hvis du vil drive virksomhed, hvor der serveres alkohol, skal du søge om alkoholbevilling. Du må aldrig servere alkohol til dine kunder, hvis du ikke har en alkoholbevilling. For at søge om alkoholbevilling skal du være fyldt 21 år. Hvis du har en uddannelse indenfor restaurations- eller hotelbranchen, skal du blot være fyldt 18 år.

 

Du søger om alkoholbevilling ved Sydøstjyllands Politi. Du finder blanketten her

 

Hvis du skal afholde enkeltstående arrangement i din virksomhed, hvor der serveres alkohol, skal du søge om en lejlighedstilladelse. Denne søger du også om ved Sydøstjyllands Politi.

 

Serveringsvirksomhed

Starter du serveringsvirksomhed i Horsens Kommune, er der flere ting, du skal være opmærksom på. Det er en rigtig god idé at læse restaurations- og bevillingsstrategien udarbejdet af Horsens Kommune. Her kan du læse mere om alkoholbevilling, åbningstider, udeservering og meget mere.  Du finder restaurations- og bevillingsstrategien her! (Åbnes i PDF) 

 

Vil du servere mad og drikke udendørs i din virksomhed, kræver dette også tilladelse fra kommune. Denne tilladelse får du hos bevillingsnævnet, hvor du også får alkoholbevilling. Men får du tilladelse til udeservering, er det ikke ensbetydende, at du må stille borde og stole på dit udendørsareal. Det er derfor også nødvendigt med en tilladelse fra Teknik og Miljø, hvis du ønsker opstilling af borde og stole til udeservering.

 

Den almindelige åbningstid er til 02.00. Hvis du ønsker at holde åbent mellem 02.00 og 05.00, skal du søger om tilladelse til dette. Denne tilladelse får du ved bevillingsnævnet.

 

 

 

 

 
3. Arrangementer og Events i Horsens5. Er du elev eller studerende i Horsens?
Startinfo.dk ApS - DIN nye iværksætterportal
Rubjergvej 67, Lønstrup
9800 Hjørring
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.