Forside
 
IværksætterGuide
 
 
 
 
Om Startinfo.dk
 

Kapital til start og vækst i Viborg

Er du i gang med at starte egen virksomhed i Viborg? Så skal du nok forbi en bank for at få en erhvervskontor og måske et lån. Langt de fleste almindelige iværksættere får deres finansiering på plads via en kassekredit og et etableringslån i en bank eller en sparekasse. Og dem er der jo mange af i Viborg Kommune.

 

Men for nogle iværksættere kan det give menig at søge lidt bredere end hos banken. Typisk hvis projektet er lidt større end gennemsnittet eller lidt mere nytænkende eller teknologi orienteret. Så er der større usikkerhed og ofte behov for "hjælp" fra andre end banken.

 

Fx er Danmarks Eksport- og Investeringsfond (Tidl. kaldet Vækstfonden) en mulighed for nogle iværksættere og mindre virksomheder, også hvis du bliver mødt med krav om kaution i banken... 

 

Se i øvrigt vores Mini Finansierings Guide for Iværksættere her! (åbnes på ny side)

 

Nedenfor har vi oplistet nogle af dine muligheder som iværksætteri Viborg Kommune. Siden er ikke nødvendigvis komplet, så tjek andre muligheder.

 

 

 

Investor Hub ViborgInvestor Hub Viborg kapital til iværksættere

Investor Hub Viborg er et investeringsselskab, der er stiftet af erfarne erhvervsledere fra Viborg og omegn. Investeringsselskabet fokuserer på at sætte kompetencer og kapital i spil, for at udvikle de næste erhvervsmæssige succeser. Målgruppen er både etablerede virksomheder og ambitiøse iværksættere. Virksomhederne behøver ikke være beliggende i Midtjylland men skal have en vis omsætning inden investeringen.

 

Bag investeringsselskabet står over 30 erhvervsfolk, der har skudt penge i udviklingen af de næste vækstvirksomheder. Disse erhvervsfolk stiller også deres kompetencer til rådighed for at drive udviklingen i de virksomheder Investor Hub Investerer i, og vil være med til at realisere potentialet for virksomhederne.


Investor Hub Viborg har til formål at investere penge og viden i perspektivrige iværksættere samt små- og mellemstore virksomheder, så de kan realisere deres vækst- og indtjeningspotentiale. Som iværksætter skal man have et sort markedspotentiale og være villigt til at afgive 20-40 % af ejerskabet. Til gengæld får man både penge, viden og netværk tilført til sin nye virksomhed.

 

Læs mere om InvestorHubViborg på hjemmesiden her!

 

 

 

Next Step puljen -> få op til 24.000 kr. i tilskud

 

IværksætterDanmark har en pulje, hvor du som ret nyetableret iværksætter kan få tilskud til at skaffe dig ny viden, der kan løfte din forretning.  Hvilke kompetencer mangler du, for at din iværksættervirksomhed kan blive en succes? Har du brug for viden om salg, digital markedsføring, ledelse, økonomi eller i værktøjer til forretningsudvikling? 

 

Next Step understøtter iværksætteres udvikling og vækst – og det er faktisk meget enkelt. Iværksættere der har søgt og opnået bevilling fortæller at det er super let.  Du får tildelt en vækstguide der hjælper dig, og du får mulighed for at finde et kursus eller en udbyder af et forløb eller et konsulentfirma, som kan hjælpe dig.

 

Når du bliver godkendt dækkes op til 75 % af regningen. Du kan dog max. få 24.000 kr. i tilskud.

 

BEMÆRK! PULJEN ER ÅBNE IGEN, MEN FORVENT STOR KONKURRENCE OM MIDLERNE. 

 

Læs mere om Next Step Iværksætterpuljen!

 

 

 

 

SMV digital

SMV digital er en tilskudsordning til selv meget små og nye virksomheder. Du kan få tilskud til at bruge en privat rådgiver, der kan hjælpe dig med at udvikle din virksomhed digitalt. Der er 2 typer puljer en på 25.000 kr. og en på 100.000 kr. For at få de 25.000 kr. skal du ha’ CVR og være i drift med mindst 2 ansatte. Her er der krav om, at du udover at bruge tilskud til rådgivningen også deltager i mindst 3 workshops. Søger du de 100.000 kr. er der krav om du mindst har 2. mio. kr. i omsætning.

 

Begge tilskud skal medfinansieres enten med kontanter eller ved at du registrerer dit timeforbrug på ordningen.

 

Kontakt Business Viborg (tidligere navn VIBORGegnens Erhvervsråd) eller Erhvervshus Midtjylland for at høre nærmere.

 

Kapital og finansiering via Erhvervshus Midtjylland

At det kræver kapital at starte en virksomhed, videreudvikle den og få den til at vokse er ingen hemmelighed. Men hvordan og hvor finder du den rette sammensætning af finansieringskilder?

 

Erhvervshus Midtjylland tilbyder afklaring.

Ved et indledende møde vurderes din idé og det materiale, du har udarbejdet. Sammen tegnes et billede af dit kapitalbehov og dine foretrukne finansieringskilder.

 

Derefter kan erhvervshuset sammen med dine rådgivere vejlede dig i forhold til at ændre og udbygge dit materiale, så du kommer igennem nåleøjet hos investorerne.

 

LAG-midler i Viborg Kommune:

LAG betyder Lokal Aktions Gruppe. Navnet dækker over en lokalt stiftet gruppe, der administrerer nogle EU- og statslige midler. Via disse midler har man mulighed for at yde tilskud til forskellige projekter.... også til iværksættere. Som iværksætter i Danmark er det meget sjældent, at man kan opnå direkte tilskud til anlægsudgifter. Men det kan faktisk lade sig gøre hos LAG Skive-Viborg.

 

LAG samarbejdet i Viborg samarbejder med Skive Kommune om et fælles program for udviklingen af landdistrikerne i de 2 kommuner.

 

Programmet har nogle erhvervsrettede mål for programperioden, der går fra 2014-2020.

 

-> Etablering af nye virksomheder med fokus på mikrovirksomheder og livsstilsiværksættere

-> Øget omsætning/mersalg i eksisterende mikrovirksomheder

-> Turisme - Etablering, opbygning og udvikling af oplevelser samt overnatningsfaciliteter

-> Fødevarer - Nye produkter og afsætning 

 

Og det kræves at der skabes arbejdspladser i landdistrikterne i en af de 2 kommuner for at opnå tilskud.

 

Læs mere på LAG Skive-Viborgs hjemmeside her!

 

Kontkat: Koordinator Lene Foged

Tlf: 23 72 04 81, mail: fundingyou@outlook.dk

 

 

EIFO tilbyder finansiering til iværksættere og små virksomheder

 

Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO) (Tidl. Vækstfonden)

EIFO er en fond, der er resultat af en fusion af flere statslige fonde, herunder Vækstfonden, som har haft mange tilbud til iværksættere og små virksomheder.

 

Formålet er at sikre fornyelse og vækst i det danske erhvervsliv ved at yde lån, kautioner mv. eller som de skriver at investere i de virksomheder, som Danmark ikke må gå glip af.

 

Og så har vi lige en kommentar fra Startinfo.dk:

 

Lad være med at blive forskrækket og tænke, "det er nok kun målrettet super talenter, international skalebare virksomheder, biotech landvindinger mv." Det er altså også for "almindelige" virksomheder med et kapitalbehov.

 

EIFO er fælles indgang for alle danske virksomheder med behov for risikovillig statslig medfinansiering. Det gælder både iværksætteren og SMV’eren. EIFO har en hel del "produkter på hylderne", men i det følgende skal vi kun beskrive de 2 mest relevante tilbud til iværksættere.

 

1. Vækstkaution

Ikke alle iværksættere har lige let ved at opnå lån eller tilstrækkeligt lån i deres eget pengeinstitut. Sådan har det altid været og det ændrer sig næppe. I nogle perioder er det sværere afhængigt af konjunkturerne (gode og dårlige tider) og i nogle periode kan næsten alt lade sig gøre. 

 

Men noget af det der gør det svært for iværksættere, er jo at man ingen historik har i virksomheden. Der er intet regnskab, så et lån bevilges stort set udfra forventninger om fremtiden og udfra tiltro til dig som person, din forretningsplan mv.

 

Og nogle gange er pengeinstituttet egentligt positive, men føler lidt det er en stor risiko, selvom de overordnet set tror på dit projekt.

 

I de tilfælde kan kaution fra EIFO være en super god løsning til at du kan få finansieret din opstart.

 

Kautionen kan være på op til 75% af lånesummen og den kan løbe i max. 10 år. Det koster så lidt... 1,5 % af lånebeløb i engangsudgift og 2% af lånebeløb i årlig præmie. 

 

Rent praktisk er det banken, der bevilger et lån til dig under forudsætning af kaution fra EIFO. 

 

Du kan se faktaark på Vækstkaution i pdf her!

 

2. Startlån

Der er tale om risikovillige lån til helt nye virksomheder. Kravene er at man har et færdigt produkt (eller serviceydelse) og der skal være et begyndende salg. Og så skal din virksomhed være ny! 

 

Du kan normalt låne mellem 400.000 kr. og 1,5 mio kr. 

 

Lånet ydes direkte fra EIFO til din virksomhed. Renten er lidt højere end normalt ved et banklån, men der er jo også tale om et risikovilligt lån på et tidspunkt, hvor du ikke er kommet ret langt.

 

Læs mere om lån til opstart af virksomhed her!

 

  

 

 

Kontaktinfo for EIFO i Midtjylland

Randers, Tronholmen 3, 3. , 8960 Randers SØ

Tlf. 35 29 86 00, mail kontakt@eifo.dk 

EIFO's hjemmeside kan du finde her!

 

 

Investorkapital fra en Business Angel

Danish Business Angels netværk tilbyder investering i iværksættervirksomheder

Har du et projekt med stort potentiale og måske tilsvarende risiko, som kræver mange penge for at blive realiseret? Så kan det være meget svært at finansiere det på traditionel vis via banken.

Der for kan en investor, som man ofte kalder en Business Angel, måske være løsningen.

 

Der er findes et netværk af Business Angels i Danmark. Danish Business Angels, som ofte kaldes DANban i daglig tale, er et netværk af 200 investorer. Det fungerer på den måde, at man efter en indledende proces med sekretariatet, får mulighed for at præsentere sin iværksættercase på et af de månedlige arrangementer i hhv. Aarhus og København.

 

Det skal naturligvis forberedes en del, men det kan du få hjælp til. Og på hjemmesiden er en meget grundig vejledning, så du bliver ikke bare kastet for ”løverne” uden forberedelse. Der investeres typisk mellem 500.000 kr. og 5. mio. kr. ofte som en pulje med flere investorer samlet.

 

Se mere om DANban på linket her: https://danban.org/ansoeg-om-funding/

 

Innovationsfonden

Innovationsfonden er sat i verden for at løfte strategiske forsknings- og innovationsprojekter i hele Danmark. Men de kan også støtte perspektivrige iværksætteridéer, og det er ikke alle idéer, der behøver at være fantastike nyopfindelser, der lægger verdensmarkedet ned.

 

Så tjek det. Måske kan din nye virksomhed komme med i puljen.

 

Innovationsfonden har mange tilbud men de mest oplagte for iværksættere er programmet Innobooster, som du kan læse om på linket her! 

 

Innovationsfonden har kontorer i København, Aarhus, Odense og Aalborg.

 

Nedenfor kan du se en video om Innobooster, så bliv klogere på både vilkår, regler og selve  ansøgningsprocessen hos Innovationsfonden:

 

 

 

 

Siden her præsenteres i samarbejde med Marketing Klubben, Revisionsfirmaet Beierholm, Qred og Lunar bank.

 

PARTNERE I 

VIBORG

KOMMUNE:

  
 Beierholm i Viborg er klar med hjælp til iværksættere. Husk de første 2 timer er gratis.

 Lunar Bank tilbyder billig erhvervskonto til selvstændige.

 

 

 

 

 

 

 

FÅ BILLIGT OG HURTIGT EN ERHVERVSKONTO

 

 

Qred tilbyder erhvervslån til iværksættere i Viborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marketingklubben - hjælp til markedsføring på abonnement

 

 
3. Arrangementer og Events i Viborg5. Viborg Kommune og andre myndigheder
Startinfo.dk ApS - DIN nye iværksætterportal
Rubjergvej 67, Lønstrup
9800 Hjørring
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.