Forside
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapital til start og vækst i Viborg

Langt de fleste almindelige iværksættere får deres finansiering på plads via en kassekredit og et etableringslån i en bank eller en sparekasse. Men for nogle kan det give menig at søge lidt bredere.

 

Fx er Vækstfonden en mulighed for nogle, også hvis du bliver mødt med krav om kaution i banken... 

 

Se i øvrigt vores Mini Finansierings Guide for Iværksættere her! (åbnes på ny side)

 

Nedenfor har vi oplistet nogle af dine muligheder som iværksætteri Viborg Kommune. Siden er ikke komplet endnu, så tjek igen senere.

 


 

Investor Hub ViborgInvestor Hub Viborg kapital til iværksættere

Investor Hub Viborg er et investeringsselskab, der er stiftet af erfarne erhvervsledere fra Viborg og omegn. Investeringsselskabet fokuserer på at sætte kompetencer og kapital i spil, for at udvikle de næste erhvervsmæssige succeser. Målgruppen er både etablerede virksomheder og ambitiøse iværksættere. Virksomhederne behøver ikke være beliggende i Midtjylland men skal have en vis omsætning inden investeringen.

 

Bag investeringsselskabet står over 30 erhvervsfolk, der har skudt penge i udviklingen af de næste vækstvirksomheder. Disse erhvervsfolk stiller også deres kompetencer til rådighed for at drive udviklingen i de virksomheder Investor Hub Investerer i, og vil være med til at realisere potentialet for virksomhederne.


Investor Hub Viborg har til formål at investere penge og viden i perspektivrige iværksættere samt små- og mellemstore virksomheder, så de kan realisere deres vækst- og indtjeningspotentiale. Som iværksætter skal man have et sort markedspotentiale og være villigt til at afgive 20-40 % af ejerskabet. Til gengæld får man både penge, viden og netværk tilført til sin nye virksomhed.

 

Læs mere om InvestorHubViborg på hjemmesiden her!

 


 

 

SMV digital

SMV digital er en tilskudsordning til selv meget små og nye virksomheder. Du kan få tilskud til at bruge en privat rådgiver, der kan hjælpe dig med at udvikle din virksomhed digitalt. Der er 2 typer puljer en på 25.000 kr. og en på 100.000 kr. For at få de 25.000 kr. skal du ha’ CVR og være i drift med mindst 2 ansatte. Her er der krav om, at du udover at bruge tilskud til rådgivningen også deltager i mindst 3 workshops. Søger du de 100.000 kr. er der krav om du mindst har 2. mio. kr. i omsætning.

 

Begge tilskud skal medfinansieres enten med kontanter eller ved at du registrerer dit timeforbrug på ordningen.

 

Kontakt VIBORGegnens Erhvervsråd eller Erhvervshus Midtjylland for at høre nærmere.

 

 


 

 

Kapital og finansiering via Erhvervshus Midtjylland

At det kræver kapital at starte en virksomhed, videreudvikle den og få den til at vokse er ingen hemmelighed. Men hvordan og hvor finder du den rette sammensætning af finansieringskilder? 

Erhvervshus Midtjylland tilbyder afklaring. 

 

Ved et indledende møde vurderes din idé og det materiale, du har udarbejdet. Sammen tegnes et billede af dit kapitalbehov og dine foretrukne finansieringskilder. 

 

Derefter kan erhvervshuset sammen med dine rådgivere vejlede dig i forhold til at ændre og udbygge dit materiale, så du kommer igennem nåleøjet hos investorerne. 

 

Se mere på hjemmesiden her! 

 


 

 

PARTNERE I 

VIBORG

KOMMUNE:

 


Midtjysk Markedsføring - Din lokale ekspert i sociale medier

 

 

 

 

 

 

 

 

LAG-midler:

LAG betyder Lokal Aktions Gruppe. Navnet dækker over en lokalt stiftet gruppe, der administrerer nogle EU- og statslige midler. Via disse midler har man mulighed for at yde tilskud til forskellige projekter.... også til iværksættere. Som iværksætter i Danmark er det meget sjældent, at man kan opnå direkte tilskud til anlægsudgifter. Men det kan faktisk lade sig gøre hos LAG Skive-Viborg.

 

LAG samarbejdet i Viborg samarbejder med Skive Kommune om et fælles program for udviklingen af landdistrikerne i de 2 kommuner.

 

Programmet har nogle erhvervsrettede mål for programperioden, der går fra 2014-2020.

 

-> Etablering af nye virksomheder med fokus på mikrovirksomheder og livsstilsiværksættere

-> Øget omsætning/mersalg i eksisterende mikrovirksomheder

-> Turisme - Etablering, opbygning og udvikling af oplevelser samt overnatningsfaciliteter

-> Fødevarer - Nye produkter og afsætning 

 

Og det kræves at der skabes arbejdspladser i landdistrikterne i en af de 2 kommuner for at opnå tilskud.

 

Læs mere på LAG Skive-Viborgs hjemmeside her!

 

Kontkat: Koordinator Lene Foged

Tlf: 23 72 04 81, mail: fundingyou@outlook.dk


 

Landdistrikstvækstpilot fra Innovationsfonden 

Innovationsfonden har et tilbud til virksomheder i landdistrikterne, herunder Viborg Kommune. Så hvis du har en god idé til et udviklingsprojekt, kan du søge om midler til at ansætte en medarbejder med et tilskud fra Innovationsfonden.

 

Medarbejderen skal være en kandidat med en videregående uddannelse. Din virksomheds udviklingsprojekt kan handle om nye produkter, en ny markedsføringsplan en ny måde at producere på.

 

Innovationsfonden vil investere 150.000 kr. i 1-årige projekter og 300.000 kr. i 2-årige projekter.

 

Medarbejderen skal ansættes i en normal fuldtidsansættelse, og lønudgifter udover Innovationsfondens investering betales af din virksomhed.

 

Se mere på Landdistrikstvækstpilot hos Innovationsfonden.

 

NB. Det er ikke altid, der er penge til rådighed for flere ansøgninger!

 

 


 

 

Vækstfonden 

Vækstfonden er en fond, der er stiftet og ejet af Staten. Formålet er at sikre fornyelse og vækst i det danske erhvervsliv ved at yde lån, kautioner mv.

 

Vækstfonden har en hel del "produkter på hylderne", men i det følgende skal vi kun beskrive de 3 mest relevante tilbud til iværksættere. 

 

1. Vækstkaution 

Ikke alle iværksættere har lige let ved at opnå lån eller tilstrækkeligt lån i deres eget pengeinstitut. Sådan har det altid været og vil nok også ved blive at være. I nogle perioder er det sværere afhængigt af konjunkturerne (gode og dårlige tider) og i nogle periode kan næsten alt lade sig gøre. 

 

Men noget af det der gør det svært for iværksættere, er jo at man ingen historik har i virksomheden. Der er intet regnskab, så et lån bevilges stort set udfra forventninger om fremtiden og udfra tiltro til dig som person, din forretningsplan mv.

 

Og nogle gange er pengeinstituttet egentligt positive, men føler lidt det er en stor risiko, selvom de overordnet set tror på dit projekt.

 

I de tilfælde kan Vækstkaution fra Vækstfonden, være en super god løsning til at du kan få finansieret din opstart.

 

Kautionen kan være på op til 75% af lånesummen og den kan løbe i max. 10 år. Det koster så lidt... 1,5 % af lånebeløb i engangsudgift og 2% af lånebeløb i årlig præmie. 

 

Rent praktisk er det banken, der bevilger et lån til dig under forudsætning af kaution fra Vækstfonden. For at din bank eller sparekasse kan anmode Vækstfonden om kaution til et lån til din nye virksomhed, skal du skriftligt give tilladelse til de må vidergive din oplysninger til fonden. Det kan du gøre på dokument, der åbnes i en wordfil her!  

 

Og du kan se faktaark på Vækstkaution i pdf her!

 

2. Startlån

Der er tale om risikovillige lån til helt nye virksomheder. Kravene er at man har et færdigt produkt (eller serviceydelse) og der skal være et begyndende salg. Og så skal din virksomhed være ny! 

 

Du kan normalt låne mellem 400.000 kr. og 1,5 mio kr. 

 

Lånet ydes direkte fra Vækstfonden til dig. Renten er lidt højere end normalt ved et banklån, men der er jo også tale om et risikovilligt lån på et tidspunkt, hvor du ikke er kommet ret langt.

 

Læs mere om lån til opstart af virksomhed her!

 

3. Covid-19 tilbud

Vækstfonden indgår også i de statslige hjælpepakker til iværksættere og virksomheder i forbindelse med Corona-krisen. 

 

Det er nok især Startlån og Investor lån, der har relevans for de fleste iværksættere og relativt nye virksomheder. Se Vækstfondens produktblad over Covid-19 tilbud til iværksættere. (åbner i pdf) 

 

Kontaktinfo for Vækstfonden i Midtjylland:

Randers, Tronholmen 3, 3. , 8960 Randers SØ

Tlf, 35 29 86 00, mail vf@vf.dk 

 

Vækstfondens hjemmeside kan du finde her!

 

 

Siden her præsenteres i samarbejde med Midtjysk Marketing - Din lokale ekspert i sociale medier

 

 

 

 
5. Er du elev eller studerende i Viborg?7. Sociale medier, gode links mv. i Viborg
Startinfo.dk
Sct. Cathrines Vej 21,
9800 Hjørring
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.