Forside
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapital til start og vækst på Langeland

 

LAG-midler:

 

LAG betyder egentlig Lokal Aktions Gruppe, der dækker over en statslig tilskudspulje til udvikling i landdistrikter. De forvaltes af en lokal gruppe, der har mulighed for at yde tilskud til forskellige projekter. Det er som iværksætter i Danmark meget sjældent man kan opnå direkte tilskud til anlægsudgifter. Men det kan faktisk lade sig gøre hos LAG.

 

Da Langeland jo er en ret lille kommune drives LAG puljen samme med Læsø, Samsø og Ærø

 

Der vil være mulighed for at støtte projekter, som lokalt udvikles nedefra efter bottom- up princippet.

 

Programmet har tre indsatområder:

 

  1. Etablering og udvikling af mikro- og små virksomheder.
  2. Basale servicefaciliteter.
  3. Samarbejdsprojekter.

 

Hovedmålsætningen med LAG-indsatsen er dermed at fremme etableringen af nye arbejdspladser og forbedre rammevilkårene i landdistrikterne.

 

Læs mere på den fælles LAG hjemmeside her!

  


 

 

 

 

 

 

Vækstfonden

 

Vækstfonden er en fond, der er stiftet og ejet af Staten. Formålet er at sikre fornyelse og vækst i det danske erhvervsliv ved at yde lån, kautioner mv.

 

Vækstfonden har en hel del "produkter på hylderne", men i det følgende skal vi kun beskrive de 2 mest relevante tilbud til iværksættere.

 

1. Vækstkaution

 

Ikke alle iværksættere har lige let ved at opnå lån eller tilstrækkeligt lån i deres eget pengeinstitut. Sådan har det altid været og vil nok også ved blive at være. I nogle perioder er det sværere afhængigt af konjunkturerne (gode og dårlige tider) og i nogle periode kan næsten alt lade sig gøre. 

 

Men noget af det der gør det svært for iværksættere, er jo at man ingen historik har i virksomheden. Der er intet regnskab, så et lån bevilges stort set udfra forventninger om fremtiden og udfra tiltro til dig som person, din forretningsplan mv.

 

Og nogle gange er pengeinstituttet egentligt positive, men føler lidt det er en stor risciko, selvom de overordnet set tror på dit projekt.

 

I de tilfælde kan Vækstkaution fra Vækstfonden, være en super god løsning til at du kan få finansieret din opstart.

 

Kautionen kan være på op til 75% af lånesummen og den kan løbe i max. 10 år. Det koster så lidt... 1,5 % af lånebeløb i engangsudgift og 2% af lånebeløb i årlig præmie. 

 

Rent praktisk er det banken, der bevilger et lån til dig under forudsætning af kaution fra Vækstfonden. For at din bank eller sparekasse kan anmode Vækstfonden om kaution til et lån til din nye virksomhed, skal du skriftligt give tilladelse til de må vidergive din oplysninger til fonden. Det kan du gøre på dokument, der åbnes i en wordfil her!  

 

Og du kan se faktaark på Vækstkaution i pdf her!

 

 

2. Startlån

 

Der er tale om risikovillige lån til helt nye virksomheder.

 

Kravene er at man har et færdigt produkt (eller serviceydelse) og der skal være et begyndende salg. Og så skal din virksomhed være ny! 

 

Du kan låne mellem 400.000 kr. og 1,5 mio kr. 

 

Lånet har en løbetid på 6 år og ydes direkte fra Vækstfonden til dig. Renten er lidt højere end normalt ved et banklån, men der er jo også tale om et risikovilligt lån på et tidspunkt, hvor du ikke er kommet ret langt.

 

Læs mere om startlån her!

 

Kontaktinfo for Vækstfonden i Syddanmark:

 

Kontor: Vojens, Billundvej 3, 6500 Vojens 

Tlf. 35 29 86 00, mail vf@vf.dk 

Vækstfondens hjemmeside kan du finde her!

 

  

 

 

 

 
5. Er du elev eller studerende på Langeland7. Sociale medier, gode links mv. i Langeland
Startinfo.dk
Sct. Cathrines Vej 21, 9800 Hjørring
Strandvejen 16, 9000 Aalborg
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.