Forside
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapital til start og vækst i Lemvig Kommune

 I modsætning til hvad man ser i TV, så er investorer a la Løvens Hule ikke den typiske måde man finansierer sin iværksættervirksomhed på. De fleste iværksættere henter den nødvendige kapital til starten og driften via en kassekredit og et etableringslån i en bank eller en sparekasse.

 

Det kan give mening for nogle iværksættere at søge tilført kapital fra investeringsfirmaer, såkaldte Business Angels, private investorer, fonde mv. For lidt flere kan der også være mulighed for at få kaution til lån... Måske kan man endda i sjældne tilfælde få et tilskud.

 

Kontakt STARTVÆKST Lemvig og få gennemgået dine muligheder. Beskrivelserne nedenfor er ikke udtømmende, men dækker de mest almindelige ordninger. Læs iøvrigt afsnittet om finansiering af din nye virksomhed i IværksætterGuiden.  Følg linket her!

 

Fundraising

Lemvig Kommune tilbyder hjælp til fundraising. Så mangler du kapital og måske inspiration til hvor den skulle komme fra, så kontakt udviklingschef Lars Klemensen på Lemvig Kommune. Du kan se kontaktinformationer på linket her!

 

 


 

LAG-midler: (Landdistriktsmidler)

LAG-forkortelsen dækker over navnet "Lokal Aktions Gruppe". Det lidt sjove navn dækker over en lokalt stiftet gruppe, der administrer nogle EU- og statslige midler. På den måde har man mulighed for at yde tilskud til forskellige projekter også til iværksættere. Som iværksætter i Danmark er det meget sjældent, at man kan opnå direkte tilskud til anlægsudgifter. Men det kan faktisk lade sig gøre hos LAG.

 

LAG i Lemvig samarbejder med Ringkøbing-Skjern Kommune om et fælles program.

 

Nogle af punkterne i programmet er faktisk rigtig relevante for iværksættere:

 

Her et klip fra Udviklingsstrategien:

 

Erhvervsrettede mål og aktiviteter


Aktiviteterne skal relatere sig til følgende temaer:

 

Etablering af nye og udvikling af eksisterende mikrovirksomheder og små virksomheder:


Aktivitet 1: Koncept for nicheiværksætteri 
Aktivitet 2: Koncept for e-handel og distancearbejdspladser.
Aktivitet 3: Arbejdskraft og arbejdsmarked
Aktivitet n: Konkrete projekter

 

Det kræver dog, at der skabes arbejdspladser i landdistrikterne i en af de 2 kommuner for at opnå tilskud.

 

Læs mere på hjemmesiden her!

 

Kontakt info til Koordinator for Lemvig:

Flemming Jensen

VESTviden ApS, Teglgårdsvej 2 B, 7620 Lemvig

Tlf. 30 53 83 80,  mail: flemming@vestviden.dk

 


 

SMV digital

SMV digital er en tilskudsordning til selv meget små og nye virksomheder. Du kan få tilskud til at bruge en privat rådgiver, der kan hjælpe dig med at udvikle din virksomhed digitalt. Der er 2 typer puljer en på 25.000 kr. og en på 100.000 kr. For at få de 25.000 kr. skal du ha’ CVR og være i drift med mindst 2 ansatte. Her er der krav om, at du udover at bruge tilskud til rådgivningen også deltager i mindst 3 workshops. Søger du de 100.000 kr. er der krav om du mindst har 2. mio. kr. i omsætning.

 

Begge tilskud skal medfinansieres enten med kontanter eller ved at du registrerer dit timeforbrug på ordningen.

 

Kontakt STARTVÆKST Lemvig eller Erhvervshus Midtjylland for at høre nærmere.

 


 

Landdistrikstvækstpilot fra Innovationsfonden 

Innovationsfonden har et tilbud til virksomheder i landdistrikterne, herunder Lemvig Kommune. Så hvis du har en god idé til et udviklingsprojekt, kan du søge om midler til at ansætte en medarbejder med et tilskud fra Innovationsfonden.

 

Medarbejderen skal være en kandidat med en videregående uddannelse. Din virksomheds udviklingsprojekt kan handle om nye produkter, en ny markedsføringsplan en ny måde at producere på.

 

Innovationsfonden vil investere 150.000 kr. i 1-årige projekter og 300.000 kr. i 2-årige projekter.

 

Medarbejderen skal ansættes i en normal fuldtidsansættelse, og lønudgifter udover Innovationsfondens investering betales af din virksomhed.

 

Se mere på Landdistrikstvækstpilot hos Innovationsfonden.

 

NB. Det er ikke altid, der er penge til rådighed for flere ansøgninger!

 

 


 

 

 

Vækstfonden 

Vækstfonden er en fond, der er stiftet og ejet af Staten. Formålet er at sikre fornyelse og vækst i det danske erhvervsliv ved at yde lån, kautioner mv.

 

Vækstfonden har en hel del "produkter på hylderne", men i det følgende skal vi kun beskrive de 3 mest relevante tilbud til iværksættere. 

 

1. Vækstkaution

Ikke alle iværksættere har lige let ved at opnå lån eller tilstrækkeligt lån i deres eget pengeinstitut. Sådan har det altid været og vil nok også ved blive at være. I nogle perioder er det vanskeligt, og i andre kan næsten alt lade sig gøre. Det er afhængigt af konjunkturerne, altså om det er gode eller dårlige tider.

 

Noget af det der gør det svært for iværksættere er jo, at man ingen historik har i virksomheden. Der er intet regnskab, så et lån bliver bevilget stort set udfra forventninger om fremtiden og udfra tiltro til dig som person, din forretningsplan mv.

 

Selvom pengeinstituttet som udgangspunkt egentligt er positive og overordnet set tror på dit projek, kan de ind i mellem alligevel føler, at de løber lidt for stor en risiko. I de tilfælde kan Vækstkaution fra Vækstfonden være en super god løsning til, at du kan få finansieret din opstart.

 

Kautionen kan være på op til 75% af lånesummen og den kan løbe i max. 10 år. Det koster så lidt... 1,5 % af lånebeløb i engangsudgift og 2% af lånebeløb i årlig præmie. 

 

Rent praktisk er det banken, der bevilger et lån til dig under forudsætning af kaution fra Vækstfonden. For at din bank eller sparekasse kan anmode Vækstfonden om kaution til et lån til din nye virksomhed, skal du skriftligt give tilladelse til, at de må vidergive dine oplysninger til fonden. Det kan du gøre på dokument, der åbnes i en wordfil her!  

 

Du kan se faktaark på Vækstkaution i pdf her!

 

 

2. Startlån

Der er tale om risikovillige lån til helt nye virksomheder. Kravene er at man har et færdigt produkt (eller serviceydelse) og der skal være et begyndende salg. Og så skal din virksomhed være ny! 

 

Du kan normalt låne mellem 400.000 kr. og 1,5 mio kr. 

 

Lånet ydes direkte fra Vækstfonden til dig. Renten er lidt højere end normalt ved et banklån, men der er jo også tale om et risikovilligt lån på et tidspunkt, hvor du ikke er kommet ret langt.

 

Læs mere om lån til opstart af virksomhed her!

 

3. Covid-19 tilbud

Vækstfonden indgår også i de statslige hjælpepakker til iværksættere og virksomheder i forbindelse med Corona-krisen. 

 

Det er nok især Startlån og Investor lån, der har relevans for de fleste iværksættere og relativt nye virksomheder. Se Vækstfondens produktblad over Covid-19 tilbud til iværksættere. (åbner i pdf) 

 

Case fra Lemvig Kommune:

Allan Laursen måtte lukke firmaet ovenpå finanskrisen. Men er ikke blevet skræmt af livet som iværksætter. Han fik med kapital fra Vækstfonden stifter AL Lift og producerer nu igen løftemaskiner til bygge- og anlægsindustrien. Se beskrivelsen af casen på Vækstfondens hjemmeside her: https://vf.dk/cases/al-lift/

 

 

Kontaktinfo for Vækstfonden i Midtjylland

Randers, Tronholmen 3, 3. , 8960 Randers SØ

Tlf, 35 29 86 00, mail vf@vf.dk 

Vækstfondens hjemmeside kan du finde her!

 

 

 
5. Er du elev eller studerende i Lemvig?7. Sociale medier, gode links mv. i Lemvig
Startinfo.dk
Sct. Cathrines Vej 21,
9800 Hjørring
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.