Forside
 
IværksætterGuide
 
 
 
 
Om Startinfo.dk
 

Lemvig Kommune og andre myndigheder

 

Virksomhed drevet fra egen bolig

I visse tilfælde kan det lade sig gøre at drive virksomhed fra din privatbolig, uden tilladelse fra Lemvig Kommune.

 

Det vil typisk være aktuelt for iværksættere og helt små virksomheder – fx liberalt erhverv – og som udgangspunkt må du ikke ha’ ansatte. Skal du ha' ansatte så vær opmærksom på, at der er  regler for det, og du formentlig skal søge Lemvig Kommune om lov.

 

Bor du til leje skal du være opmærksom på, at din evt. udlejer i de fleste tilfælde skal orienteres/give tilsagn. Tjek din lejekontrakt, hvis kun der er nævnt "bolig" under anvendelse, så skal du spørge om lov.

 

I de fleste almene boligselskaber er det som udgangspunkt IKKE tilladt at drive erhverv.

 

Der kan iøvrigt være noget i den lokalplan, der dækker det område du bor i, der afgør om du kan ”blande” bolig og erhverv.

 

Et lille godt råd!

 

Tjek altid med kommunen, om de har samme opfattelse af ”liberalt erhverv”, som du har! Der er eksempler på virksomheder der har måttet lukke eller er blevet ”tvangsforflyttet”, selvom der var tilladelse til liberalt erhverv.

 

Hvis du bor i ejerbolig fx parcelhus i et boligkvarter, kan man nogle gange få tilladelse til fx at etablere en mindre klinik eller lign. Men forvent nabohøring og krav om ansøgning af ”ændret anvendelse” fra privatbolig til blandet bolig. Der kan også være problemer med parkering. Det skal helst være muligt på din grund og må ikke være til gene for naboerne.

 

Virksomhed i lejede lokaler

Hvis du lejer dig ind i et bestående erhvervsbyggeri eller køber en bestående erhvervsejendom, vil du i nogle tilfælde kunne gøre det uden at søge byggetilladelse. Ændrer du anvendelse fx fra butik til café eller lign., skal du altid søge tilladelse.

 

Men for en sikkerheds skyld anbefaler vi, at du tjekker ved Lemvig Kommune. 

 

Vil du bygge selv?

Vil du selv opføre en bygning til din nye virksomhed, skal du helt sikkert ha' en byggetilladelse og flere andre ting på plads i forbindelse med Lemvig kommune.

 

Udover byggetilladelse skal du tilmeldes forsyningsselskab(-er) med henblik på vand, varme, afløb mv., og i det hele taget sætte lidt tid af til at få det hele på plads ved de relevante myndigheder.

 

Lemvig Kommune kan henvise dig til, hvem du skal tale med.

 

Skal du købe en grund til formålet, kan du se en oversigt over byggegrunde, der er til salg i Lemvig, Harboøre, Thyborøn, Nr. Nissum og de forskellige landsbyer i kommunen. Find listen på kommuens hjemmeside her!

 

Men lokaler og bygninger er ikke det eneste du evt. skal søge tilladelse til...

 

 

Vil du handle med eller producere fødevarer?

Fødevarevirksomheder skal som udgangspunkt altid godkendes. Der kan være enkelt undtagelse ved servering til dagplejebørn eller bondegårdsferie, men ellers forvent at du skal søge tilladelse.

 

Fødevarestyrelsen har lavet en udmærket guide, hvor du kan læse om hygiejne, skadedyr og meget andet spændende. Åben publikation i pdf format her!

 

Du skal som udgangspunkt altid registreres i Fødevarestyrelsen. Det er ikke nok, at du registrer dig på VIRK.dk og hos SKAT. Med mindre du er undtaget pga. meget få aktiviteter eller lign. skal du registreres. Find siden til registrering her!

 

Fødevarestyrelsen har i øvrigt lavet en fin Startpakke med en Trin for Trin guide, så du kan få afklaret reglerne for din nye virksomhed, herunder registrering, hygiejne, indretning, egen kontrol mv.

 

Du kan se videofilm, hvor det hele forklares stille og roligt. Link er her!

 

Og læs startpakken for nye fødevarevarevirksomheder.

 

  

 

Alkoholbevilling

Hvis du vil drive et værtshus, en restaurant, café eller lign. virksomhed, der serverer øl, vin og eller spiritus, kræver det en alkoholbevilling. Du skal mindst være 18 år gammel (21 år, hvis ikke du har en faglig uddannelse inden for området) og så må du ikke ha' forfalden gæld til det offentlige på mere end 50.000 kr.

 

Der søges via Midt- og Vestjyllands Politi på hjemmesiden her!  Din ansøgning sendes så til Bevillingsnævnet i Lemvig Kommune, der så kan give dig en bevilling.

 

I enkeltstående tilfælde kan der også søges om lejlighedstilladelse, f.eks. til festivaler og lign.

 

Hvis du vil drive en restaurant, café eller lign., er det ofte attraktivt at kunne tilbyde udeservering i sommerhalvåret. Det skal du nok spørge kommunen om. 

 

Virksomhedsservice i Lemvig

Skal du ansætte medarbejdere eller fastholde dem du har ansat? Eller måske søge tilskud til ansættelser, så har Lemvig Kommune en virksomhedservice på Jobcenteret, hvor du kan få hjælp til alt det praktiske. Du kan også læse om sygedagpenge for selvstændige og meget mere... Se link til hjemmesiden her!

 

Lemvig Kommune som kunde?

Kommunen er ikke "bare" en myndighed, det er også en stor indkøber af alle mulige services og varer. Man driver skoler, børnehaver, ældrecentre og meget andet, og det kræver konstant vedligeholdelse, lejlighedsvise  ombygninger og i øvrigt forsyninger med en lang række varer i den daglige drift.

 

Du kunne måske blive leverandør til Lemvig kommune.

 

Hvis du er entreprenør eller håndværker kan du udfylde skemaet her! og blive skrevet på listen. Du kan læse lidt mere om det på kommunens hjemmeside her! 

 

 

PARTNERE I LEMVIG KOMMUNE 

 

Beierholm i Lemvig hjælper iværksættere godt i gang 

 

 

Husk de første 2 timer er gratis hos Beierholm 

Logo Infolinkkurser og iværksætteruddannelsen iværksætterkursus 

 
3. Arrangementer og events i Lemvig5. Er du elev eller studerende i Lemvig?
Startinfo.dk ApS - DIN nye iværksætterportal
Rubjergvej 67, Lønstrup
9800 Hjørring
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.