Forside
 
IværksætterGuide
 
 
 
 
Om Startinfo.dk
 

Morsø Kommune og andre myndigheder

National lovgivning gælder jo også i Morsø Kommune, men der kan sagtens være forskelle i regler om f.eks. parkering, affaldsregulativer, bevillingsbetingelser, byggesagsbehandling, mm. fra kommune til kommune. 

 

I de efterfølgende afsnit vil vi gennemgå det, der er vigtigst for dig som iværksætter på Mors, når du skal ha' kontakt med kommunen eller måske skal søge en tilladelse fra dem.

 

Virksomhed drevet fra egen bolig

I mange tilfælde kan det lade sig gøre at drive virksomhed fra din privatbolig, og måske endda uden tilladelse fra Kommunen. Det er den lokalplan, der dækker det område du bor i, der afgør om man kan ”blande” bolig og erhverv. Det er særlig aktuelt for små virksomheder – primært liberalt erhverv – og som udgangspunkt må du ikke ha’ ansatte. Vær også opmærksom på, at din evt. udlejer i de fleste tilfælde skal orienteres/give tilsagn. I almene boligselskaber er det som udgangspunkt IKKE tilladt at drive erhverv fra din bolig.

 

Gå ind på hjemmesiden her! hos Morsø Kommune, og vælg afsnittet "Erhverv i Boligen". Og kontakt for en sikkerheds skyld Morsø Kommune, By og Landskab.

 

Der er i andre kommuner set eksempler på virksomheder der er lukket eller ”tvangsforflyttet”, selvom der var tilladelse til liberalt erhverv.

 

Hvis du bor i eget hus, kan man nogle gange få tilladelse til at etablere en mindre klinik eller lign. Men forvent nabohøring og krav om ansøgning af ”ændret anvendelse” fra privatbolig til blandet bolig. Der kan også være problemer med parkering. Det skal helst være muligt på din grund og må ikke være til gene for naboerne.

 

Virksomhed i lejede lokaler 

Hvis du lejer dig ind i et bestående erhvervsbyggeri eller køber en bestående erhvervsejendom, vil du i nogle tilfælde kunne gøre det uden at søge byggetilladelse. Ændrer du anvendelse fx fra butik til café eller lign. skal du altid søge tilladelse.

 

 

Vil du bygge dine egne lokaler?

Vil du selv bygge en bygning til din nye virksomhed, skal du helt sikkert ha' en byggetilladelse og flere andre ting på plads i forbindelse med kommunen.

 

Du skal tilmeldes forsyningsselskab (-er) med henblik på vand, fjernvarme, afløb mv. og i det hele taget sætte lidt tid af til at få det hele på plads ved de relevante myndigheder.

 

Og har du ikke byggegrunden selv kan du se en oversigt over grunde til salg hos Morsø Kommune. Find dem på hjemmesiden her! Morsø kommune eller Morsø Erhvervsråd kan iøvrigt henvise dig til hvem du skal tale med på kommunen og grund, byggeri mv.

 

Udover lokaler/bygning kan der være andet du skal søge tilladelse til...

 

 

Vil du handle med eller producere fødevarer?

Fødevarevirksomheder skal som udgangspunkt altid godkendes. Der kan være enkelt undtagelse ved servering til dagplejebørn eller bondegårdsferie, men ellers forvent at du skal søge tilladelse.

 

Fødevarestyrelsen har lavet en udmærket guide, hvor du kan læse om hygiejne, skadedyr og meget andet spændende. Åben publikation i pdf format her!

 

Du skal som udgangspunkt altid registreres i Fødevarestyrelsen. Det er ikke nok, at du registrer dig på VIRK.dk og hos SKAT. Med mindre du er undtaget pga. meget få aktiviteter eller lign. skal du registreres. Find siden til registrering her!

 

Fødevarestyrelsen har i øvrigt lavet en fin Startpakke med en Trin for Trin guide, så du kan få afklaret reglerne for din nye virksomhed, herunder registrering, hygiejne, indretning, egen kontrol mv.

 

Du kan se videofilm, hvor det hele forklares stille og roligt. Link er her!

 

Og læs startpakken for nye fødevarevarevirksomheder.

 

 

 

Alkoholbevilling

Hvis du vil drive et værtshus, en restaurant, café eller lign. virksomhed, der serverer øl, vin og eller spiritus, kræver det en alkoholbevilling. Du skal mindst være 18 år gammel (21 år, hvis ikke du har en faglig uddannelse inden for området). Det søges via Midt- og Vestjyllands Politi på hjemmeside, som du kan finde her! 

 

Erhvervsklimaet på Mors

Morsø Erhvervsråd sammen med Iris Group og Danmarks Statistik gennemført en stor analyse af erhvevrslivets tilstand på Mors. Den kunne måske være interessant for dig som kommende erhvervdrivende at læse lidt i. Den giver - på godt og ondt - et billede af øens tilstand og de muligheder og udfordringer, der er som erhvevrdrivende. Læs analysen ved at klikke på billedet neden for:


 

Erhvervsklimaet på Mors

 

Offentlige udbud fra Morsø Kommune:

Måske kan du blive leverandør til kommunen. Morsø kommuner er meget mere end tilladelser. Kommunen er også driftsherre af en kang række institutioner og services. Og en del af den drift varetages af private virksomheder og har under alle omstændigheder brug for leverancer af varer- og tjenesteydelser. 

 

Morsø Forsyning A/S og Forsyningsselskaberne i 5 andre kommuner ejer i fællesskab serviceselskabet Shared A/S. Deres udbudsplaner kan du se på linket her!

 


 

 

 

Denne side om iværksætteri i Morsø Kommune er støttet af Revision Limfjord - forretning fryder og Iværksætteruddannelsen

 
 

PARTNERE

I MORSØ KOMMUNE:


Revision Limfjord - bogføring og revision

 

 

 

 Logo Infolinkkurser og iværksætteruddannelsen iværksætterkursus
 

 

 
4. Er du elev eller studerende på Mors?6. Kapital til start og vækst på Mors
Startinfo.dk ApS - DIN nye iværksætterportal
Rubjergvej 67, Lønstrup
9800 Hjørring
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.