Forside
 
IværksætterGuide
 
 
 
 
 
Om Startinfo.dk
 

Kapital til start og vækst i Skive Kommune

 

For langt de fleste iværksætteres vedkomne er opsparingen ikke særligt stor, og de har derfor behov for kapital fra andre.

 

Oftest findes den nødvendig finansiering via en kassekredit og/eller et etableringslån i en bank eller en sparekasse. I forbindelse med enkelte iværksætterprojekter kan det give mening at søge tilført kapital fra private investorer eller fonde. Men det er ret sjældent.

 

Har man lidt svært ved at få bevilget et lån i pengeinstituttet, kan en kaution være løsningen. I sjældne tilfælde kan et tilskud også være det der skal til for at kabalen går op.

 

Kontakt Business Skive (tidl. kaldet Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter) og få gennemgået dine muligheder.

 

Beskrivelserne nedenfor er ikke udtømmende, men dækker de mest almindelige ordninger. Læs  iøvrigt afsnittet om finansiering af din nye virksomhed i IværksætterGuiden her!

 


 

Landistriktstilskud (LAG-midler): 

LAG er en forkortelse af "Lokal Aktions Gruppe". Navnet dækker over en lokalt stiftet gruppe, der administrerer nogle EU- og statslige midler. Via disse midler har man mulighed for at yde tilskud til forskellige projekter.... også til iværksætteres investeringer. Hos LAG kan det rent faktisk lade sig gøre at opnå direkte tilskud til fx anlægsudgifter, hvilket normalt er meget svært.

 

LAG i Skive samarbejder med Viborg Kommune om et fælles program for udviklingen af landdistrikerne i de 2 kommuner.

 

Programmet har nogle erhvervsrettede mål for programperioden, der går fra 2014-2020.

 

-> Etablering af nye virksomheder med fokus på mikrovirksomheder og livsstilsiværksættere

-> Øget omsætning/mersalg i eksisterende mikrovirksomheder

-> Turisme - Etablering, opbygning og udvikling af oplevelser samt overnatningsfaciliteter

-> Fødevarer - Nye produkter og afsætning 

 

Men det kræves at der skabes arbejdspladser i landdistrikterne i en af de 2 kommuner for at opnå tilskud.

 

Læs mere på hjemmesiden her!

 

Koordinator for LAG SKIVE-Viborg er Lene Foged

 

Tlf: 23 72 04 81, mail: fundingyou@outlook.dk

 

  


 


 

Next Step puljen -> få op til 27.000 kr. i tilskud

IværksætterDanmark har en pulje, hvor du som ret nyetableret iværksætter kan få tilskud til at skaffe dig ny viden, der kan løfte din forretning. 

 

Hvilke kompetencer mangler du, for at din iværksættervirksomhed kan blive en succes? Har du brug for viden om salg, digital markedsføring, ledelse, økonomi eller i værktøjer til forretningsudvikling?

 

Next Step understøtter iværksætteres udvikling og vækst – og det er faktisk meget enkelt. Iværksættere der har søgt og opnået bevilling fortæller at det er super let. 

 

Du får tildelt en vækstguide der hjælper dig, og du får mulighed for at finde et kursus eller en udbyder af et forløb eller et konsulentfirma, som kan hjælpe dig. Når du bliver godkendt dækkes op til 85 % af regningen op til 36.000 kr. Du kan dog max. få 27.000 kr. i tilskud.

 

BEMÆRK! Pt lukket for optag i Nordjylland og Midtjylland. I resten af landet skal du skynde dig for IværksætterDanmark programmet udløber snart. Nyt program forventes efter sommer.

 

Læs mere om Next Step Iværksætterpuljen!

 

 


 

SMV digital

SMV digital er en tilskudsordning til selv meget små og nye virksomheder. Du kan få tilskud til at bruge en privat rådgiver, der kan hjælpe dig med at udvikle din virksomhed digitalt. Der er 2 typer puljer en på 25.000 kr. og en på 100.000 kr. For at få de 25.000 kr. skal du ha’ CVR og være i drift med mindst 2 ansatte. Her er der krav om, at du udover at bruge tilskud til rådgivningen også deltager i mindst 3 workshops. Søger du de 100.000 kr. er der krav om du mindst har 2. mio. kr. i omsætning.

 

Begge tilskud skal medfinansieres enten med kontanter eller ved at du registrerer dit timeforbrug på ordningen.

 

Kontakt Business Skive eller Erhvervshus Midtjylland for at høre nærmere.


 

Vækstfonden tilbyder finansiering til iværksættere og små virksomheder i Skive Kommune

 

 

Vækstfonden 

Vækstfonden er en fond, hvis formål er at sikre fornyelse og vækst i det danske erhvervsliv ved at yde lån, kautioner mv. Fonden er stiftet og ejet af Staten

 

Vækstfonden har en hel del "produkter på hylderne", men i det følgende skal vi kun beskrive de 2 mest relevante tilbud til iværksættere. 

 

1. Vækstkaution

For iværksættere har det ofte været vanskeligt at opnå lån eller tilstrækkeligt lån i deres eget pengeinstitut. Konjunkturerne (gode og dårlige tider) har altid haft stor betydning for iværksætteres mulighed for at opnå tilstrækkelige lån.

 

Som nyetableret har man af gode grunde ingen historik i virksomheden. Der er intet regnskab, så et lån bevilges stort set udfra forventninger om fremtiden og udfra tiltro til dig som person, din forretningsplan mv.

 

Mange gange er pengeinstituttet egentligt positive, men føler lidt det er en stor risiko, selvom de overordnet set tror på dit projekt.

 

I de tilfælde kan Vækstkaution fra Vækstfonden, være en super god løsning til at du kan få finansieret din opstart.

 

Du vil kunne opnå en kautionen på op til 75% af lånesummen, og den kan løbe i max. 10 år. Det koster 1,5 % af lånebeløb i engangsudgift og 2% af lånebeløb i årlig præmie. 

 

Det er rent praktisk banken, der bevilger et lån til dig under forudsætning af kaution fra fonden. For at din bank eller sparekasse kan anmode Vækstfonden om kaution til et lån til din nye virksomhed, skal du skriftligt give tilladelse til de må vidergive dine oplysninger til fonden. Det kan du gøre på dokumentet, der åbnes i en word her!  

 

Og du kan se faktaark på Vækstkaution i pdf her!

 

2. Startlån

Der er tale om risikovillige lån til helt nye virksomheder. Kravene er at man har et færdigt produkt (eller serviceydelse) og der skal være et begyndende salg. Og så skal din virksomhed være ny! 

 

Du kan normalt låne mellem 400.000 kr. og 1,5 mio kr. 

 

Lånet ydes direkte fra Vækstfonden til dig. Renten er lidt højere end normalt ved et banklån, men der er jo også tale om et risikovilligt lån på et tidspunkt, hvor du ikke er kommet ret langt.

 

Læs mere om lån til opstart af virksomhed her!

  

 

Vækstfond case fra Skive:

Se et eksempel på en Vækstfond case fra Skive. KM Rustfri i Skive fik behov for kapital til at ansætte flere medarbejdere og investere i nyt produktionsudstyr. Virksomheden stod samtidig overfor at sætte gang i produktionen af nye produkter. Det krævede mere kapital, end banken alene kunne komme med. Med et Vækstlån kom finansieringen på plads.

 

Læs om KM Rustfri her: https://vf.dk/cases/km-rustfri/ 

 

 

Kontaktinfo for Vækstfonden i Midtjylland

Randers, Tronholmen 3, 3. , 8960 Randers SØ

Tlf, 35 29 86 00, mail vf@vf.dk 

Vækstfondens hjemmeside kan du finde her!

 


 

Investorkapital fra en Business Angel

Danish Business Angels netværk tilbyder investering i iværksættervirksomheder

Har du et projekt med stort potentiale og måske tilsvarende risiko, som kræver mange penge for at blive realiseret? Så kan det være meget svært at finansiere det på traditionel vis via banken.

Der for kan en investor, som man ofte kalder en Business Angel, måske være løsningen.

 

Der er findes et netværk af Business Angels i Danmark. Danish Business Angels, som ofte kaldes DANban i daglig tale, er et netværk af 200 investorer. Det fungerer på den måde, at man efter en indledende proces med sekretariatet, får mulighed for at præsentere sin iværksættercase på et af de månedlige arrangementer i hhv. Aarhus og København.

 

Det skal naturligvis forberedes en del, men det kan du få hjælp til. Og på hjemmesiden er en meget grundig vejledning, så du bliver ikke bare kastet for ”løverne” uden forberedelse. Der investeres typisk mellem 500.000 kr. og 5. mio. kr. ofte som en pulje med flere investorer samlet.

 

Se mere om DANban på linket her: https://danban.org/ansoeg-om-funding/

 


 

 

Innovationsfonden

Innovationsfonden er sat i verden for at løfte strategiske forsknings- og innovationsprojekter i hele Danmark. Men de kan også støtte perspektivrige iværksætteridéer, og det er ikke alle idéer, der behøver at være fantastike nyopfindelser, der lægger verdensmarkedet ned.

 

Så tjek det. Måske kan din nye virksomhed komme med i puljen.

 

Innovationsfonden har mange tilbud men de mest oplagte for iværksættere er programmet Innobooster, som du kan læse om på linket her! 

 

Innovationsfonden har kontorer i København, Aarhus, Odense og Aalborg.

 

Nedenfor kan du se en video om Innobooster, så bliv klogere på både vilkår, regler og selve  ansøgningsprocessen hos Innovationsfonden:

 

 

 

  

 

 

PARTNERE

I SKIVE KOMMUNE:

 

Revision Limfjord - bogføring og revision

 

 

 
5. Er du elev eller studerende i Skive?7. Sociale medier, gode links mv. i Skive
Startinfo.dk ApS - DIN nye iværksætterportal
Rubjergvej 67, Lønstrup
9800 Hjørring
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.