Forside
 
IværksætterGuide
 
 
 
 
Om Startinfo.dk
 

Skive Kommune og andre myndigheder

 

En indgangsvinkel til Skive Kommune

Hvem ønsker sig ikke en smidig og hurtig sagsbehandling hos kommunen? Uanset hvor hurtig en sagsbehandlingstid er, vil det altid føles som længe, når man venter og gerne vil i gang fx med et byggeri

 

Det er man klar over i Skive Kommune, hvor man beskriver sig selv som "Danmarksmester i kommunal sagsbehandling". Det er faktisk ikke helt forkert, for det var netop konklusionen i Dansk Industris seneste undersøgelse af det lokale erhvervsklima.

 

Skive Kommune har én af landets korteste sagsbehandlingstider!

 

For at servicere nuværende og kommende virksomheder så effektivt og professionelt som muligt, har man etableret servicen "Én indgang til Skive Kommune"!

 

Du skal ikke lede efter den rette forvaltning, men kan direkte kontakte Anders Storgaard Rask

Kommunikation, Udvikling & Erhverv på Skive Kommune.

 

Kontaktinfo: Tlf.: 99 15 63 34 eller mail asra@skivekommune.dk.

 

Vil du bygge dine egne lokaler?

Vil du selv opføre en bygning til din nye virksomhed, skal du helt sikkert ha' en byggetilladelse og flere andre ting på plads i forbindelse med kommunen. Benyt evt. "Én indgang".

 

Du skal tilmeldes forsyningsselskab(-er) med henblik på vand, fjernvarme, afløb mv., og i det hele taget sætte lidt tid af til at få det hele på plads ved de relevante myndigheder.

 

Skive kommune kan henvise dig til, hvem du skal tale med.

 

Skal du købe en grund til formålet, må du kontakte Skive Kommune. Lige pt. kan vi ikke finde en oversigt over grunde til salg på kommunens hjemmeside.

 

Virksomhed drevet fra egen bolig

I visse tilfælde kan det lade sig gøre at drive virksomhed fra din privatbolig, uden tilladelse fra Skive Kommune. Det er mange gange aktuelt for iværksættere og helt små virksomheder – primært liberalt erhverv – og som udgangspunkt må du ikke ha’ ansatte. Vær også opmærksom på, at din evt. udlejer i de fleste tilfælde skal orienteres/give tilsagn. I almene boligselskaber er det som udgangspunkt IKKE tilladt at drive erhverv fra din bolig. Det er den lokalplan, der dækker det område man bor i, der afgør om man kan ”blande” bolig og erhverv.

 

Et lille tip! Tjek altid med kommunen, om de har samme forståelse af ”liberalt erhverv”, som du har! Der er eksempler på virksomheder der har måttet lukke eller er blevet ”tvangsforflyttet”, selvom der var tilladelse til liberalt erhverv.

 

Hvis du bor i ejerbolig fx parcelhus i et boligkvarter, kan man nogle gange få tilladelse til fx at etablere en mindre klinik eller lign. Men forvent nabohøring og krav om ansøgning af ”ændret anvendelse” fra privatbolig til blandet bolig. Der kan også være problemer med parkering. Det skal helst være muligt på din grund og må ikke være til gene for naboerne.

 

Virksomhed i lejede lokaler

Hvis du lejer dig ind i et bestående erhvervsbyggeri eller køber en bestående erhvervsejendom, vil du i nogle tilfælde kunne gøre det uden at søge byggetilladelse. Ændrer du anvendelse fx fra butik til café eller lign., skal du altid søge tilladelse.

 

Men for en sikkerheds skyld anbefaler vi, at du tjekker ved Skive Kommune. 

  

Men lokaler og bygninger er ikke det eneste du evt. skal søge tilladelse til...

 

 

Vil du handle med eller producere fødevarer?

Fødevarevirksomheder skal som udgangspunkt altid godkendes. Der kan være enkelt undtagelse ved servering til dagplejebørn eller bondegårdsferie, men ellers forvent at du skal søge tilladelse.

 

Fødevarestyrelsen har lavet en udmærket guide, hvor du kan læse om hygiejne, skadedyr og meget andet spændende. Åben publikation i pdf format her!

 

Du skal som udgangspunkt altid registreres i Fødevarestyrelsen. Det er ikke nok, at du registrer dig på VIRK.dk og hos SKAT. Med mindre du er undtaget pga. meget få aktiviteter eller lign. skal du registreres. Find siden til registrering her!

 

Fødevarestyrelsen har i øvrigt lavet en fin Startpakke med en Trin for Trin guide, så du kan få afklaret reglerne for din nye virksomhed, herunder registrering, hygiejne, indretning, egen kontrol mv.

 

Du kan se videofilm, hvor det hele forklares stille og roligt. Link er her!

 

Og læs startpakken for nye fødevarevarevirksomheder.

 

 

 

Alkoholbevilling i Skive Kommune

Hvis du vil drive et værtshus, en restaurant, café eller lign. virksomhed, der serverer øl, vin og eller spiritus, kræver det en alkoholbevilling. Du skal mindst være 18 år gammel (21 år, hvis ikke du har en faglig uddannelse inden for området). Det søges via Midt- og Vestjyllands Politi på hjemmesiden her! 

 

Din ansøgning sendes så til Bevillingsnævnet i Skive Kommune, der så kan give dig en bevilling.

 

I enkeltstående tilfælde kan der også søges om lejlighedstilladelse, f.eks. til festivaler og lign.

 

Hvis du vil drive en restaurant, café eller lign., er det ofte attraktivt at kunne tilbyde udeservering i sommerhalvåret. Det skal du i givet fald søge om, hvis din serveringsvirksomhed er beliggende i det centrale Skive. Der gælder i øvrigt også regler for fx. butikker mv. i den del af kommunen. Se link til Skive Kommunes gågaderegulativ her!

 

Skive Kommune som din kunde?

Måske kan du blive leverandør til Skive Kommune!

 

Kommunen er ikke "bare" en kontrolmyndighed, men også en stor organisation med et kæmpe behov for indkøb at services, tjenesteydelser og varer.

 

Kommunen driver ældrecentre, skoler, børnehaver og mange andre institutioner, som alle samme har et forbrug af varer eller ydelser i dagligdagen.

 

Nogle udbud er store og svære at håndtere som iværksætter eller mindre virksomhed, mens andre er lidt mere lige til. Kan du ikke selv håndtere et udbud, kan det være en idé at samarbejde med andre eller at ringe til andre, der rent faktisk har vundet et udbud. Du kan måske på den måde blive indirekte leverandør.

 

Se nærmere om Skive Kommunes udbud på hjemmesiden her!

 

 

 

PARTNERE

I SKIVE

KOMMUNE:

Beierholm i Skive hjælper gerne iværksættere 

 

 Infolinkkurser og iværksætteruddannelsen

 

 

 

 

 
3. Arrangementer og events i Skive5. Er du elev eller studerende i Skive?
Startinfo.dk ApS - DIN nye iværksætterportal
Rubjergvej 67, Lønstrup
9800 Hjørring
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.