Forside
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapital til start og vækst Mariagerfjord

De fleste almindelige iværksættere skaffer den nødvendige finansiering via en kassekredit og et etableringslån i en bank eller en sparekasse.

 

Men for de få – de ofte meget få – kan de give menig at søge tilført kapital fra investerings-firmaer, private investorer, fonde mv.

 

Men for lidt flere kan der også være mulighed for at få kaution til lån...

 

Og i enkelte tilfælde tilskud.

 

Kontakt Mariagerfjord Erhvervsråd og få gennemgået dine muligheder. Beskrivelserne nedenfor er ikke udtømmende, men dækker de mest almindelige ordninger.

 

Læs  iøvrigt afsnittet om finansiering af din nye virksomhed i IværksætterGuiden her!


 

LAG-midler:

"Lokal Aktions Gruppe" er navnet, der gemmer sig bag forkortelsen LAG. Det er faktisk en lokal gruppe, der administrer nogle EU- og statslige midler. Det giver mulighed for at yde tilskud til forskellige projekter. Det er meget sjældent man kan opnå direkte tilskud til udvidelser, ombygning mv. altså anlægsudgifter som iværksætter eller virksomhed i Danmark. Men det kan faktisk lade sig gøre via LAG-tilskud.

 

LAG samarbejdet i  Mariagerfjord samarbejder med  Rebild Kommune om et fælles LAG Himmerland-program.

 

Programmet har 4 overordnede målsætninger for programperioden, der går fra 2014-2020.

 

Det drejer sig om:

 

Mål 1: Styrke turisme-, oplevelsesaktiviteter og events.

Mål 2: Styrke afsætningsmulighederne for små virksomheder,
der producerer og sælger lokale produkter.

Mål 3: At understøtte iværksættere og fastholde og udvikle eksisterende virksomheder.

Mål 4: Støtte og fremme mikrovirksomheder og små virksomheder samt understøtte tiltag som fremmer en bæredygtig økonomi

 

Og det kræves at der skabes arbejdspladser i landdistrikterne i en af de 2 kommuner for at opnå tilskud.

 

Læs mere på hjemmesiden her!

 

Eller kontakt LAG-koordinator Anne Odgaard Ritman

Tlf. 97 11 35 08, mail: aritm@mariagerfjord.dk


 

SMV digital

SMV digital er en tilskudsordning til selv meget små og nye virksomheder. Du kan få tilskud til at bruge en privat rådgiver, der kan hjælpe dig med at udvikle din virksomhed digitalt. Der er 2 typer puljer en på 25.000 kr. og en på 100.000 kr. For at få de 25.000 kr. skal du ha’ CVR og være i drift med mindst 2 ansatte. Her er der krav om, at du udover at bruge tilskud til rådgivningen også deltager i mindst 3 workshops. Søger du de 100.000 kr. er der krav om du mindst har 2. mio. kr. i omsætning.

Begge tilskud skal medfinansieres enten med kontanter eller ved at du registrerer dit timeforbrug på ordningen.

 

Kontakt Erhvervshus Nordjylland og/eller Mariagerfjord Erhvervsråd for at høre nærmere.


 

Nordjysk LånefondNordjysk Lånefond finansiering og iværksætterlån

En særlig nordjysk mulighed for at rejse kapital til dit iværksætterprojekt er Nordjysk Lånefond. Har du en nytænkende virksomheds idé og mangler du lige den sidste finansiering for at komme i mål med din kapitalfremskaffelse, så er Nordjysk Lånefond måske en mulighed for dig!

 

Oversigt over udlånstyper mv hos Nordjysk Lånefond

 

 

Kontaktoplysninger: Telefon 70 27 86 66 eller mail:info@nordjysklaanefond.dk

 


 

Landdistrikstvækstpilot fra Innovationsfonden 

Innovationsfonden har et tilbud til virksomheder i landdistrikterne, herunder Mariagerfjord Kommune. Så hvis du har en god idé til et udviklingsprojekt, kan du søge om midler til at ansætte en medarbejder med et tilskud fra Innovationsfonden.

 

Medarbejderen skal være en kandidat med en videregående uddannelse. Din virksomheds udviklingsprojekt kan handle om nye produkter, en ny markedsføringsplan en ny måde at producere på.

 

Innovationsfonden vil investere 150.000 kr. i 1-årige projekter og 300.000 kr. i 2-årige projekter.

 

Medarbejderen skal ansættes i en normal fuldtidsansættelse, og lønudgifter udover Innovationsfondens investering betales af din virksomhed.

 

Se mere på Landdistrikstvækstpilot hos Innovationsfonden.

 

NB. Det er ikke altid, der er penge til rådighed for flere ansøgninger!

 


 

 

PARTNERE i MARIAGERFJORD

KOMMUNE:

 

 

 

 

Link til Graphia Reklame

 Link til mand og bil netværk for selvkørende arbejdskraft
 Revisionsfirmaet Beierholm Vi skaber Balance Hadsund Hobro Mariagerfjord
 Logo Infolinkkurser og iværksætteruddannelsen

 

 

 

Vækstfonden 

Vækstfonden er en fond, der er stiftet og ejet af Staten. Formålet er at sikre fornyelse og vækst i det danske erhvervsliv ved at yde lån, kautioner mv.

 

Vækstfonden har en hel del "produkter på hylderne", men i det følgende skal vi kun beskrive de 3 mest relevante tilbud til iværksættere. 

 

1. Vækstkaution

Ikke alle iværksættere har lige let ved at opnå lån eller tilstrækkeligt lån i deres eget pengeinstitut. Sådan har det altid været og vil nok også ved blive at være. I nogle perioder er det sværere afhængigt af konjunkturerne (gode og dårlige tider) og i nogle periode kan næsten alt lade sig gøre. 

 

Men noget af det der gør det svært for iværksættere, er jo at man ingen historik har i virksomheden. Der er intet regnskab, så et lån bevilges stort set udfra forventninger om fremtiden og udfra tiltro til dig som person, din forretningsplan mv.

 

Og nogle gange er pengeinstituttet egentligt positive, men føler lidt det er en stor risiko, selvom de overordnet set tror på dit projekt.

 

I de tilfælde kan Vækstkaution fra Vækstfonden, være en super god løsning til at du kan få finansieret din opstart.

 

Kautionen kan være på op til 75% af lånesummen og den kan løbe i max. 10 år. Det koster så lidt... 1,5 % af lånebeløb i engangsudgift og 2% af lånebeløb i årlig præmie. 

 

Rent praktisk er det banken, der bevilger et lån til dig under forudsætning af kaution fra Vækstfonden. For at din bank eller sparekasse kan anmode Vækstfonden om kaution til et lån til din nye virksomhed, skal du skriftligt give tilladelse til de må vidergive din oplysninger til fonden. Det kan du gøre på dokument, der åbnes i en wordfil her!  

 

Og du kan se faktaark på Vækstkaution i pdf her!

 

2. Startlån

Der er tale om risikovillige lån til helt nye virksomheder. Kravene er at man har et færdigt produkt (eller serviceydelse) og der skal være et begyndende salg. Og så skal din virksomhed være ny! 

 

Du kan normalt låne mellem 400.000 kr. og 1,5 mio kr. 

 

Lånet ydes direkte fra Vækstfonden til dig. Renten er lidt højere end normalt ved et banklån, men der er jo også tale om et risikovilligt lån på et tidspunkt, hvor du ikke er kommet ret langt.

 

Læs mere om lån til opstart af virksomhed her!

 

3. Covid-19 tilbud

Vækstfonden indgår også i de statslige hjælpepakker til iværksættere og virksomheder i forbindelse med Corona-krisen. 

 

Det er nok især Startlån og Investor lån, der har relevans for de fleste iværksættere og relativt nye virksomheder. Se Vækstfondens produktblad over Covid-19 tilbud til iværksættere. (åbner i pdf) 

 

Kontaktinfo for Vækstfonden i Nordjylland:

Aalborg, Niels Jernes Vej 10, Aalborg Ø

Tlf, 35 29 86 00, mail vf@vf.dk 

Vækstfondens hjemmeside kan du finde her!


 

 

 

 

 

Siderne om iværksætteri i Mariagerfjord er støttet af Graphia Reklame, Revisionsfirmaet Beierholm i Hobro og Hadsund, Iværksætteruddannelsen samt netværket Mand & Bil - selvkørende arbejdskraft.

 

 

 

 

 

 
6. Mariagerfjord Kommune og andre myndigheder8. Sociale medier, gode links mv. i Mariagerfjord
Startinfo.dk
Sct. Cathrines Vej 21,
9800 Hjørring
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.