Forside
 
IværksætterGuide
 
 
 
 
Om Startinfo.dk
 

Handicap som iværksætter

 

Det at have en handicap ses jo normalt som en ulempe, hvis man er iværksætter. Og det kan det helt sikkert også være.

 

Men det er ikke kun ulemper.

 

Der er forskellige grader af handicap og forskellige udfordringer, og på denne side vil vi prøve at skabe et overblik over de tilbud der er speciel målrettet handicappede iværksættere.

 

I Danmark er der forskellige muligheder for at få hjælp til at kunne passe et arbejde, når man har en funktionsnedsættelse. Nogle af disse muligheder inkluderer:

 

Jobcenter: Hvis du er ledig og har en funktionsnedsættelse, kan du henvende dig til dit lokale jobcenter for at få hjælp til at finde et job, der passer til dine behov og evner. Jobcentret kan også hjælpe med at skaffe tilpasninger og hjælpemidler, der kan gøre det lettere for dig at arbejde.

 

Handicaprådgivning: Handicaprådgivningen kan hjælpe dig med at finde frem til de muligheder, der er for at få hjælp til at passe et job. Rådgivningen kan også hjælpe med at søge om de nødvendige hjælpemidler og tilpasninger.

 

Kommunale tilbud: Kommunerne kan tilbyde forskellige støtteordninger, der kan hjælpe dig med at passe et job, herunder eksempelvis fleksjob, hvor arbejdstiden og arbejdsopgaverne kan tilpasses dine evner og behov.

 

Løntilskud: Hvis du har brug for ekstra støtte til at passe et job, kan du søge om løntilskud. Løntilskuddet betyder, at arbejdsgiveren får en delvis kompensation for den løn, du modtager, og at du dermed kan få et job på trods af din funktionsnedsættelse.

 

Hjælpemidler: Der er mange forskellige hjælpemidler, der kan gøre det lettere for dig at passe et job, eksempelvis skærmlæsere, tastaturer med store taster, hæve-sænkeborde og lignende. Du kan få hjælp til at finde og ansøge om de nødvendige hjælpemidler hos kommunen eller hos Handicaprådgivningen.

 

Det er vigtigt at påpege, at mulighederne for at få hjælp kan variere afhængigt af din situation og din funktionsnedsættelse. Det er derfor en god idé at undersøge dine muligheder nærmere hos din kommune eller Handicaprådgivningen.

 

Organisationer og hjemmesider i Danmark, hvor du som handicappet kan søge netværk, hjælp eller tilskud:

 

Iværksættere med handicap

"Foreningen arbejder for at skabe vidensdeling, tilgængelige og relevante arrangementer og netværk for iværksættere med handicap".

Citat fra foreningens hjemmeside.

 

Iværksættere med Handicap har fire værdier: - Handlekraft - Innovation - Diversitet - Samarbejde

https://www.ivmh.dk/

 

Videnscenter om Handicap

Her kan du finde information og rådgivning om mange forskellige aspekter af livet med en funktionsnedsættelse, herunder arbejde og beskæftigelse.

https://videnomhandicap.dk/

 

Det Centrale Handicapråd 

Det Centrale Handicapråd er et rådgivende organ for regeringen og Folketinget på handicapområdet. Her kan du finde information om politik og lovgivning på området.

https://dch.dk/

 

Kommunens jobcenter:

Hvis du er ledig og har en funktionsnedsættelse, kan du henvende dig til dit lokale jobcenter og bede om hjælp til at finde et job, der passer til dine behov.

 

Din kommunes hjemmeside:

På din kommunes hjemmeside kan du finde information om de støtteordninger og tilbud, der er tilgængelige for mennesker med funktionsnedsættelser, herunder eksempelvis fleksjob og løntilskud.

 

Det er vigtigt at påpege, at der kan være forskelle i de forskellige kommuners tilbud og ordninger. Derfor er det en god idé at undersøge dine muligheder hos din egen kommune. I vores KommuneGuide kan du finde din hjemkommune og kontaktoplysninger.

 

 

 

 

 

 


 

A

ABC analyse - hvordan bruger du ABC analysen?
Agil
AIDA
Aktieselskab
Aktiver
Arbejde
Arbejdsskadeforsikring

B

BBR
Billånsberegner
Bootstrapping
Branchekode
Branding
Business Angel
Business Model Canvas
BusinessBoost fra IværksætterDanmark

C

Content Management
Copyright
CrowdFunding
CSR
CVR

D

Dagpenge
Disruption
Due Dilligence
Duplicate content

E

EAN nummer
Early Warning
Earlystage.dk
EBIT
Efteruddannelse
EFU modellen
Egenkapital
Erhvervsforsikring
Erhvervshus
Erhvervskontor
ESG - En let forståelig guide til ESG

F

FACEBOOK
Fiasko
Franchising

G

GDPR - beskyttelse af
GEW - Global Entrepreneurship Week

H

Handicap som iværksætter
Hvidvask

I

Iværksætter "overlevelse"
Iværksætterbarometer
Iværksætterkursus
Iværksætterordfører i Folketinget

K

Kontrollerede transaktioner blanket 05.021
Kundebesøg
Kørselsregnskab (Kørebog)

L

Lægepraksis, hvordan bliver man praktiserende læge?

M

Mand&Bil

O

Ondernemersklankbord
Online Marketing Leksikon

P

Passiver
Patent
PESTEL analyse

Q

Quora

R

Regnskabsklasser
Restaurationsloven

S

Socialøkonomisk iværksætter
SWOT analyse

T

Turn around

U

USP - Unique selling proposition eller point

V

Varemærke
Vækstfonden
Væksthus
Startinfo.dk ApS - DIN nye iværksætterportal
Rubjergvej 67, Lønstrup
9800 Hjørring
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.