Forside
 
 
 
 
 
 
 
 
MENU

Aktiver

Hvad er aktiver? Det lette svar er "aktiver" er det der ikke er passiver i dit regnskab :-)

 

Aktiver er typisk delt op i omsætningsaktiver, der er penge, likvider, tilgodehavender mens anlægsaktiver tyisk er inventar, maskiner og bygninger. Det kan dog også være imaterielle anlægsaktiver, som rettigheder, værdi af patent, aktiebeholdninger mv.   

 

Dit regnskab er opdelt i en resultatopgørelse og en balance. Resultatopgørelsen dækker typisk for et år, hvorefter resultat (overskud eller underskud) overføres til din balance og gør din egenkapital større eller mindre.

 

Især anlægsaktiver bliver typisk mindre værd fra år til år. Det kalder man afskrivninger. Alle der har bil kender til afskrivninger... man joker ofte med et værdi tab på 5.000 kr. når man kører ud på gaden ved bilforhandleren. 

 

 

Startinfo.dk
Sct. Cathrines Vej 21,
9800 Hjørring
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.