Forside
 
 
 
 
 
 
 
 

Egenkapital

 

 Som navnet hentyder virksomhedens egen kapital. M.a.o. virksomhedens samlede ejendele (aktiver), der ikke er financieret gennem fremmedkapital (gæld). Egenkapitalen vil typisk bestå af ejerens kapitalindskud og af et eventuelt overskud fra virksomheden, som ikke er blevet udbetalt til ejerne som udbytte.

Når vi taler personligt ejede virksomheder (interessentselskaber og enkeltmandsselskaber), er der ikke minimumskrav til egenkapitalens størrelse. Men for selskaber er der en minimumsgrænse for, hvor lille egenkapitalen må være. 50.000 kr for anpartsselskaber og 500.000 for aktieselskaber.

 

 

Startinfo.dk
Sct. Cathrines Vej 21,
9800 Hjørring
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.