Forside
 
 
 
 
 
 
 
 
MENU

Hvidvask 

Hvidvask handler ikke om tøj! Det handler om hvordan man undgår kriminelle og terroristers omgang med midler. Og hvad du som virksomhed skal være opmærksom på for at undgå det.

 

Det er meget uoverskueligt lige pt., hvor meget der egentlig pålægges den enkelt iværksætter i den forbindelse. Der omtales i Erhvervsstyrelsens Guide at særligt opmærksomhed bør udvises af "bogholdere".

 

Startinfo.dk har kontaktet Erhvervsstyrelsen for at få en forklaring.., og den er så her:

 

"Bogholdere omfattes af loven i medfør af § 1, stk. 1, nr. 17, som har følgende ordlyd:

 ”Virksomheder og personer, der i øvrigt erhvervsmæssigt leverer samme ydelser som de i nr. 14-16 nævnte persongrupper, herunder revisorer, som ikke er godkendt i henhold til revisorloven, skatterådgivere og eksterne bogholdere.”

 

Som eksempler på revisorlignende ydelser kan fx nævnes opgaver, der kan betegnes som en revisors kerneopgaver, kan blandt andet omfatte revision, afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, bogholderi, forberedelse af årsregnskaber og perioderegnskaber, skatte-, selskabs- og investeringsrådgivning, opgaver hvor kravet om revisorattestation er pålagt kunden ifølge lovgivning eller ifølge private aftaler, opgaver i forbindelse med insolvensbehandling og rådgivning om risikostyring, interne kontroller, bogholderi, regnskabsførelse m.v.

 

Det er en konkret vurdering, om en virksomhed eller person er omfattet af § 1, stk. 1 nr. 17. Virksomheder eller personer, som driver et erhverv, der ikke relaterer sig til ovenstående (fx en vinduespudser), og som selv står for sin virksomheds bogholderi mv., er altså ikke omfattet af bestemmelsen. Sådanne virksomheder og personer skal således ikke overholde hvidvasklovens regler. 

 

"

Så på vores spørgsmål til Erhvervsstyrelsen: Skal fx en vinduespudser bede om fru Hansens crp og samtidig bede om at se hendes pas? 

 

Og jf ovenstående er svaret NEJ!

 

Den nye lovgivning gælder kun for iværksættere, hvis man etablerer sig som freelance bogholder, revisor, skatterådgiver eller lign. 

 

Klik på billedet neden under for at læse guiden:

 

#hvidvask #quick-guide #hvidvasklovgivning #erhvervsstyrelsen #hvidvasktilsyn

 

Link til Erhvervstyrelsens Quick Guide vedr. Hvidvask

 

 

 

 

Startinfo.dk
Sct. Cathrines Vej 21,
9800 Hjørring
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.