Forside
 
IværksætterGuide
 
 
 
 
Om Startinfo.dk
 

Kørselsregnskab (Kørebog) og takster for kørselUdgifter til benzin falder og det gør skattesatserne så også.

Kører du erhvervsmæssigt - altså for dit firma - i egen bil har du mulighed for at udbetale kørselsgodtgørelse til dig selv eller at få dine udgifter refunderet efter en procentberegning. Du kan fratrække kørsel ud til dine kunder, leverandører, rådgivere mv. og til de andre erhvervsmæssige ting, der er omfattet af din virksomhed.

 

Artiklen er opdateret den 15.01.2024

 

2024 takster for kørselsgodtgørelse.

Skatterådet har fastsat takster for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse for 2024. Taksterne er steget en lille smule nærmere bestemt med 6 ører i forhold til sidste år.

 

Benzin og diesel priserne er steget og derfor følger taksterne med... også for din kørsel. Eller som SKAT kalder det "befordring".

 


Skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil:

År  For de første 20.000 km  For kørsel over 20.000 km  
 2024 3,79 kr. pr. km  2,23 kr. pr. km  
 2023 3,73 kr. pr. km   2,19 kr. pr. km  

 

 

Kørselsfradraget:

 

 År Sats for kørsel ml. 25-120 km  Sats for kørsel over 120 km 
 2024 2,23 kr. pr. km    1,12 kr. pr. km  
 2023 2,19 kr. pr. km   1,10 kr. pr. km  

 

Reglerne for befordringsfradrag er uændrede, så der fortsat ikke er fradrag for befordring for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde, og det gælder uanset hvilket transportmiddel, man bruger.

 

Udbetaling af kørselsgodtgørelse.

Det er statens der fastsætter en takst for kørselsgodtgørelse. I 2024 kan du udbetale 3,79 kr. til dig selv i skattefrie kilometerpenge ved kørsel i din private bil på vegne af dit firma. Og det lyder jo fint med "skattefrie" beløb, men husk du har jo også selv betalt for bilen og brændstof, og forsikring og reparation af dine beskattede penge.

 

Taksten på de 3,79 kr. gælder for op til 20.000 km om året. Over 20.000 km om året er satsen på 2,23 kr. 

 

Du kan i øvrigt sagtens udbetale et større beløb pr. km, men så skal du beskattes privat af den del af beløbet, der er større en statens takst. 

 

Den skattefri kørselsgodtgørelse dækker kun selv kørslen. Ofte er der "følgeudgifter" som parkering og måske også færgebillet/brobizz. De udgifter kan du få refunderet af dit firma som private udlæg. Med det er et krav, at dine originalbilag (kvittering for parkering fx) er medtaget i dit firmas regnskab.

 

Ovenstående gælder, hvis din virksomhed er med i Virksomhedsskatteordningen eller drives i selskabsregi. Er du beskattet efter personskatteordningen, får du udgifter som fradrag i den personlige skat i stedet for... Spørg din revisor!

 

Refusion efter procentberegning.

Alternativt til kørslesgodtgørelse efter statens takster er en refusion efter en procentbereging af de faktisk udgifter.

 

Det faktisk udgifter kræver at du opbevarer regninger og kvitteringer på det hele, alt fra indkøb af dæk, brændstof, grøn ejerafgift, forsikring, afskrivninger mv, og der så laves en samlet opgørelse på det. Herfra kan du så lade dit firma betale dig den %-del af udgifterne din kørsesopgørelse eller kørebog dokumenterer.

 

Denne model er lidt mere kompliceret for du skal bla. beregning en udgift af afksrivningerne af din bils skattemæssige værdi. Du skal nok bruge en revisor til det. Men du kan læse om det på SKAT's hjemmeside her!

 

Kørselsregnskab for selvstændige (kørebog eller kørebogs App) 

Uanset hvilken model du vælger skal du føre en kørebog eller et kørselsregnskab om du vil. Det kan gøres med en kørebog på papir, i et regneark eller i en særskilt fremstillet App til formålet. 

 

 

Alternativt til excel ark og papirversioner, kan du også benytte en App til det. Der er flere på markedet. 

 

 

Har du set vores IværksætterGuide? 

Her kan du få gode råd, tips og tricks samt henvisninger til mange nyttige sider. IværksætterGuiden er opdelt i FØR, UNDER og EFTER START

 

 

 

 

 


 

A

ABC analyse - hvordan bruger du ABC analysen?
Agil
AIDA
Aktieselskab
Aktiver
Arbejde
Arbejdsskadeforsikring

B

BBR
Billånsberegner
Bootstrapping
Branchekode
Branding
Business Angel
Business Model Canvas

C

Content Management
Copyright
CrowdFunding
CSR
CVR

D

Dagpenge
Disruption
Due Dilligence
Duplicate content

E

EAN nummer
Early Warning
Earlystage.dk
EBIT
Efteruddannelse
EFU modellen
Egenkapital
Erhvervsforsikring
Erhvervshus
Erhvervskontor
ESG - En let forståelig guide til ESG

F

FACEBOOK
Fiasko
Franchising

G

GEW - Global Entrepreneurship Week

H

Handicap som iværksætter
Hvidvask

I

Iværksætter "overlevelse"
Iværksætterbarometer
Iværksætterkursus
Iværksætterordfører i Folketinget

K

Kontrollerede transaktioner blanket 05.021
Kundebesøg
Kørselsregnskab (Kørebog)

L

Lægepraksis, hvordan bliver man praktiserende læge?

M

Mand&Bil

O

Ondernemersklankbord
Online Marketing Leksikon

P

Passiver
Patent
PESTEL analyse

Q

Quora

R

Regnskabsklasser
Restaurationsloven

S

Socialøkonomisk iværksætter
SWOT analyse

T

Turn around

U

USP - Unique selling proposition eller point

V

Varemærke
Vækstfonden
Væksthus
Startinfo.dk ApS - DIN nye iværksætterportal
Rubjergvej 67, Lønstrup
9800 Hjørring
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.